Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailAkkermans


002

Hendrik Akkermans, bakker in Meerssen, gefolterd, galg 1774

•...Hend. AKKERMANS (1714-74) x Hulsberg 1759 Anna LASSOUW (1713-)Lambert Akkermans

Joannes Lahaije

Joseph Kerckhoffs

Antoon Bosch

Hendrik Akkermans wordt geboren in Aalbeek en 3 mei 1714 gedoopt in Hulsberg als zoon van Mathijs en Catharina Cnols, een oudere broer van Lambert Akkermans*, een neef van Joannes Lahaije*. Hij woont achtereenvolgens in Hulsberg, in Valkenburg (waar hij herbergier is) en tenslotte in Meerssen, verdient de kost als bakker en als siroopmaker, maar bezit ook stukken land van aanzienlijke waarde.
Hij trouwt als 45-jarige op 16 sept. 1759 in Hulsberg met Anna Lassouw. Geen kinderen uit dit huwelijk.
In mei en juni 1774 wordt in Wellen tijdens de scherpe verhoren van Joannes van Muijsen en Tilman Swennen een herbergier Akkermans genoemd die een bende zou aanvoeren in de omgeving van Maastricht aan beide zijden van de Maas. Deze gegevens worden naar het Gerecht van Valkenburg gestuurd en hebben vermoedelijk de aanzet gegeven tot de arrestatie van Hendrik.
Arrestatie 23 juni 1774, opsluiting in het Landshuis in Valkenburg. Pijnlijk verhoor op 7 en op 14 juli waarbij ruim zestig personen beschuldigt van medeplichtigheid. Hij legt verklaringen af over de rekrutering van bendeleden en ook over de leidinggevenden, onder meer Joseph Kerckhoffs* en Antoon Bosch*. Pas hierna werd ook in Valkenburg gesproken over zijn leiderschap, zoals door zijn neef Joannes Lahaije tijdens diens scherp examen 4 aug 1774: 'geweest zijnde een van de hoofden of chefs der bende' en 'kapitein van een bende of compagnie'.
Omdat hij 'hoofd en aanvoerder geweest is en de goddeloze roofgezellen gecommandeerd heeft aan beide zijden van de Maas', is hij op 22 nov. een verzwaard doodvonnis uitgesproken: zwartmaken van het gezicht, afkappen van de twee voorste vingers van de rechterhand en radbraken. Hendrik wordt, 60 jaar oud op 24 nov. 1774 terechtgesteld op de Lommelenberg bij Valkenburg.

Opmerking: Volgens de Wellense verklaringen zou hij een broer zijn van Mathijs Ackermans, maar Hendrik heeft geen broer van die naam.


ZIE VERDER:

— Documenten: Beschuldigingen vanuit Wellen mei/juni 1774
..........Lijst scherper examen 7 juli 1774
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Willem Habets.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Bericht in krant van die tijd over terechtstelling
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 24 maart 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 2 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........In: Crimineel Examen Geertruid Bosch 21 juli 1775
..........In: Responsiven Geertruid Bosch 2 nov. 1775
..........Notariλel onderzoek naar bezit
..........Opmerkingen over executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........M.W. Limpens nieuwe eigenaar van het land
..........
Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 85/6, 151, 153, 180 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 113, 120, 122/3, 128/30, 140, 143/5, 148/9, 157, 181, 205, 219/21, 353, ..........358, 366 [samenvatting], 410
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 23, 33, 38
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p.44,
..........'Deel II (2014)' p. 10, 157/64, 17/2, 176, 253, 258/9
...- F. Hovens 'Geulse Bokkenrijders aan de galg' in 'De Maasgouw' (2016) p. 122
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online003

Lambert Akkermans, snuijfcoopman in Aalbeek, galg 1775

•...Lamb. AKKERMANS (1724-75) x Hulsberg 1751 An. Barb. LA ROY
|----•...Math. AKKERMANS (1752-1827) x Schimmert 1778 An. Gertr. DEBETS (1748-1825) [zie 116]
|----•...Johan. AKKERMANS (1760-1811) x Sittard 1803 Gert. Elis, BάSKENS (1775-)
|----•...Mar. Hel. AKKERMANS (1766-1822) x Hulsberg 1792 Hend. MULKENS (1764-1825)
|----|----•...Joh. Petr. MULKENS (1798-) x Geleen 1839 Mar. Chr. CLAESSENS (-1888)
|----|----|----•...Helena MULKENS (1842-97) x Geleen 1871 Petr. Math. MEEX
|----|----|----|----•...Petr. Mat. MEEX (1873-) x Geleen 1899 Mar. Hub. JANSSEN
|----|----|----•...Petr. Math. MULKENS (1845-1926) x Geleen 1891 Mar. Ida RONDEN [zie 474]

Hendrik Akkermans

Joannes Lahaije

Geertruid Bosch


Lambert Akkermans is geboren in Aalbeek en 16 jan. 1724 gedoopt in Hulsberg als zoon van Mathijs en Catharina Cnols, een jongere broer van Hendrik Akkermans*, een neef van Joannes Lahaije*. Hij woont tot circa 1767 onder Nuth en daarna onder Hulsberg in Aalbeek, verdient de kost als wolspinner en als 'snuijffcoopman' (handel in snuiftabak), bezit ook stukken land van aanzienlijke waarde.
Hij trouwt 17 jan. 1751 in Hulsberg Anna Barbara la Roy en uit dit huwelijk worden tussen 1752 en 1773 negen kinderen geboren. Anna Barbara is een nicht van Leonard Creeuwen, de dissidente schepen in het gerecht van Hoensbroek in 1744. Door hem krijgt zij haar erfdeel betaald.
Na de aanhouding van zijn broer Hendrik komt Lambert ook in beeld bij de vervolging. Zijn neef Joannes Lahaije noemt hem tijdens het scherp examen op 4 aug 1774 als lid de bende. De arrestatie volgt 11 jan. 1775 en een scherp examen 21 febr. waarbij hij bekent en anderen beschuldigd. Op 25 febr. een confrontatie tegen Geertruid Bosch*. Aan het eind van het proces ter dood veroordeeld, sterft Lambert 51 jaar oud op 4 april 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.

Opmerking: een lid van de familie Limpens, de advocaat M.W. Limpens koopt een aantal stukken land bij de executoriale verkoop.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst scherper examen 21 febr. 1775
..........In: Confrontatie tegen Geertruid Bosch 25 febr. 1775
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 24 maart 1775
..........Beschuldigt Geertruid Bosch
..........In: Scherp examen Geertruid Bosch 1 juni 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opmerkingen over executie boedel
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........M.W. Limpens nieuwe eigenaar van het land
..........
Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 128, 222, 352/3 [samenvatting], 358
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 109, 142, 225, 251
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER