Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailAldendorff


004

Poolhans uit Gulpen, galg 1776

•...Johan ALDENDORFF (1723-76) x Gulpen 1758 Mar. BROUWERS (BROERS) (1722-99)
|
|----•...Gertr. ALDENDORFF (1765-1837) x Gulpen 1793 Adam REUPERS (1764-1811)
|----|
|----|----•...Chris. REUPERS (1794-1874) x Wittem 1830 An. Marg. BEUKEN (1800-59)
|----|----|----•...Joh. Mat. H. RUIJPERS (1836-90) x 1º Gulpen 1861 Mar. Hel. VAN WERSCH (1834-)
|----|----|----|....x 2º Gulpen 1869 An. Sib. H. LEMMENS (1847-)
|----|----|----|----•...1) Joan. C.H. RUIPERS (-1928) x Bocholtz 1889 Petr. Jos. PRICKARTS
|----|----|----|----•...2) Joh. Hub. RUIJPERS x Gulpen 1894 Odil. BEUKEN Piet. Hub. PITTIE (1874-)
|----|----|----|----•...2) Joan. Hub. RUIJPERS x Gulpen 1895 Mart. Jos. VANGELEN
|----|----|----|----•...2) Mar. Elis. RUIJPERS (1880-) x Gulpen 1899
|----|----|----•...Joan. Mar. H. RUIJPERS (1839-) x Gulpen 1870 Joh. Petr. STARMANS (1841-)
|----|----|----|----•...An.Marg. STARMANS x Gulpen 1899 Hub. Math. WILLEMS
|----|
|----|----•... Mar. Elis. REUPERS (1797-1890) x Gulpen 1827 Joh. Petr. JONGEN (1804-74)
|----|----|----•...Joh. Fred. JONGEN (1837-1911) x 1º Gulpen 1859 Mar. Soph. STARMANS (1837-69)
|----|----|----|....x 2º Voerendaal 1870 Mar. Jos. ROGISTER (1843-)
|----|
|----|----•...Joh. Mat. REUPERS (1798-) x Wijlre 1825 Joh. Mar. VAN KAN (1797-)
|----|----|----•...Elis. RUIPERS (1826-99) x 1º Maastricht 1848 Joh. Frans STARREN (1824-)
|----|----|----|....x 2º Gulpen 1881 Hend. Hub. LEMMENS (1842-)
|----|----|----|----•...1) Frans STARREN (1848-) x Wittem 1874 An. Mecht. HAMERS [zie 126]
|----|----|----|----•...1) Mar. Cath. STARREN (1850-1916) x Gulpen 1879 Jos. HACKING (1855-)
|----|----|----•...An. Mar. H.H. REUPERS (-1904) x Maastricht 1871 Jac. VAN OGTROP (1834-1910)
|----|----|----•...An. Mar. E. RUIPERS (1841-1932) x 1º Arn. WAUTELE
|----|----|----|....x 2º Gulpen 1870 Chris. Jos. DIDDEN (1832-)
|----|----|----|----•...2) Mar. Jos. DIDDEN (1874-) x 1º Gulpen 1893 Joh. Hub. STEINS [zie 311]
|----|----|----|----•...2) Mar. Cath. DIDDEN (1877 ) x Gulpen 1900 Xav. Hub. VLUGGEN (1870-)
|----|
|----|----•...An. Cath. REUPERS (1801-) x Gulpen 1830 Laur. STRAETEN (1798-1874)
|----|----|----•...Joh. Petr. STRAETEN (1831-1908) x Wittem 1861 An. Elis. THIJSSEN
|----|----|----•...Mar. Hub. STRAETEN (1833-1923) x Leon. COLLIN
|----|----|----•...Joh. Math. STRAETEN (1837-1908) x Mar. Cath. TENEIJ
|----|----|----•...Jos. Hub. STRAETEN (1839-) x Teuven 1864 Mar. Cath. STOELMANS (1845-)
|----|----|----|----•...Hub. STRAETEN (1864-) x Teuven 1899 Win. Jos. OPHELDERS (1863-)
|----|----|----|----•...Jos. Hub. STRAETEN (1869-) x Teuven 1895 An. M.H. VAN LOO (1874-)
Johannes Aldendorff wordt genoemd 'Poolhans' en het is niet duidelijk wat dat betekent. Volgens eigen verklaring rond 1723 geboren in het Rijk van Aken (en volgens zijn vrouw in Vaals), woont al twintig jaar in Gulpen, zijn vrouw heeft de helft van een huis en wat land geërfd.
Hij trouwt zo'n 35 jaar oud op 5 nov. 1758 in Gulpen met de 36-jarige Maria Brouwers, alias Broers, gedoopt 10 maart 1722 in Gulpen, als dochter van Johannes en Gertrudis Greumer. Drie kinderen worden uit dit huwelijk geboren tussen 1760 en 1765.
Hans wordt gegrepen op 27 okt. 1775 en gevangen gezet in kasteel Neubourg in Gulpen en op 5 nov. naar het Landshuijs in Valkenburg om geconfronteerd te worden met gevangenen aldaar en weer teruggebracht. Scherp examen 18 nov. 1776 waarna de chirurgijn zijn wonden komt verzorgen (kosten 42 gulden), in totaal vijftig dagen gedetineerd en tenslotte ter dood veroordeeld. Hans sterft ongeveer 53 jaar oud op 18 dec. 1776 aan de galg in Gulpen.
Maria Brouwers mag het huisraad houden op voorwaarde dat ze de helft van de waarde aan het gerecht betaald. Dat lukt niet en zij verklaart 'voor haar en haar twee kinderen thans geen brood te hebben, en zonder enige kostwinning te zijn' en smeekt de schepenen van Gulpen van deze verplichting ontslagen te worden, maar die verwijzen haar naar de rentmeester van de Staten-Generaal in Maastricht.
Maria overlijdt ruim twintig jaar later op 10 jan. 1799 in Gulpen.


 ZIE VERDER:

— Documenten: Schout van Gulpen en kosten
..........De heer van Gulpen en Margraten en kosten
..........Aanbreng vaste goederen en smeekbede van de vrouw 23 mei 1777

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 53 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 39 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 381[samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 179/80, 253
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER