Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLassouw


311 

Pieter Arnold Lassouw, dagloner uit Walem, galg 1776

•...Petr. Arn. LASSOUW (1721-76) x Klimmen 1759 An. Mar. SCHEIJEN (1730-1817)
|
|----•...Elis. LASSOUW (1760-1831) x Schin op Geul Corn. LINKENS (1760-1836)
|----|
|----|----•...Mar. Gert. LINKENS (1791-) x Klimmen 1819 Joh. Petr. DUYS (1787-) [zie 141]
|----|
|----|----•...Joh. Petr. LINKENS (1793-) x Beek 1824 Mar. Elis. BOESEMS (1782-1849)
|----|
|----|----•...Petron. LINKENS (1795-) x Klimmen 1826 Joh. Wil. SMEETS (1804-)
|----|----|----•...Joh. Wil. SMEETS (1828-1912) x Voerendaal 1860 Mar. Gert. LANGEN (-1909)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SMEETS (1866-) x Klimmen 1895 Joh. Hend. RAMAKERS
|----|----|----•...Mar. Elis. SMEETS x Beek 1858 Laur. VLEEKS (1825-)
|----|----|----|----•...Paul J.H. VLEEKS (1868-) x Simpelveld 1893 Mar. M.H. VAN DE WEIJER
|----|----|----|----•...Joh. H.R. VLIEKS (1870-) x Simpelveld 1900 Jos. HENSEN
|----|
|----|----•...Andr. LINKENS (1797-) x Klimmen 1820 Joan.Cath. CROMBACH (1793-) [zie 121]
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Joan. LINKENS (1821-1846) x Klimmen 1845 Mat. FRISSEN (1813-1902) [zie 617]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Leon. LINKENS (1823-65) x Klimmen 1856 Mar. Agn. EMONS (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. P.J. LINKENS (1858-) x Klimmen 1893 Rein. Hub. QUAEDVLIEG
|----|----|----|----•...Joh. Math. LINKENS (1862-) x Wijnandsrade 1893 Mar. Magd. MUYLKENS (1865-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. LINKENS (1827-1905) x Klimmen 1848 Frans SMEETS (1811-91)
|----|----|----|----•...Mar. J.C. SMEETS (1848-1912) x Joh. P.H. POSSEN
|----|----|----|----•...Mar. Hub.SMEETS (1852-1940) x 1° Voerendaal 1879 Sim. BEMELMANS (1852-80) [zie 514]
|----|----|----|----|....x 2° Petr. Math. WOLFFS
|----|----|----|----•...Joh. F.G. SMEETS (1854-) x Klimmen 1884 Mar. C.H. VLEUGELS (1860-)
|----|----|----|----•...Joh. Jos. SMEETS (1856-1945) x Klimmen 1889 Mar. An. RITZEN
|----|----|----|----•...Joh. L.J. SMEETS (1864-1941) x Valkenburg 1894 Mar. Ros. DELIΘGE
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Ida LINKENS (1833-69) x Klimmen 1859 Ant. Lamb. LOOMANS (1833-)
|----|----|----|----•...Joh. Andr. LOOMANS (1860-1939) x Heerlen 1893 Mar. Hel. MOONEN
|----|----|----|----•...An. C.R. LOOMANS (1864-1938) x Maastricht 1896 Andr. M.H. VINCKEN
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. LINKENS (1836-1925) x Klimmen 1862 Joh. Leon. LOOMANS (1834-97)
|----|----|----|----•...Mar. I.P. LOOMANS (1869-1927) x Schin op Geul 1896 Lud. H.H. HERMANS
|----|
|----|----•...Hub. LINKENS (1797-) x Schin op Geul 1838 Mar. An. BOSCH [zie 037]
|----|----|----•...Joh. Corn. H. LINKENS (1834-) x Eijgelshoven 1865 An. Mar. BAURMANS (1837-)
|----|----|----|----•...Mar. An. LINKENS (1868-) x Vaals 1898 Alex. SCHMETZ (1863-)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. LINKENS (1870-) x Ubach over Worms 1896 Petr. Jos. MEENS (1871-)
|----|----|----•...Joh. Ant. LINKENS (1836-) x Oud Valkenburg 1876 Mar. Hel. ERVEN
|----|----|----|----•...Mar. Ther. LINKENS (1877-) x Oud Valkenburg 1899 Joh. M.H. SENDEN (1879-) [zie onder]
|----|----|----•...Mar. Joan. H. LINKENS (1841-1915) x Meerssen 1887 Joh. Mat. H. MOORS (1843-92)
|----|----|----•...Joh. Andr. LINKENS (1844-1930) x 1° Maastricht 1874 Cath. DE HOON (-1892)
|----|----|----|....x 2° Valkenburg 1895 Mar. Alet. LUCAS
|----|----|----|----•...1) Joh. H.A. LINKENS (1879-) x Maastricht 1900 An. Mar. FRISSEN
|
|----•...An. Cath. LASSOUW (1767-1824) x Wijlre 1807 Joh. Frans CROMBACH (1788-)
|----|----•...Nic. CROMBACH (1808-80) x Margraten 1842 Mar. Agn. VAN WISSEN (1815-59)
|----|----|----•...Mar. Corn. CROMBACH (1857-1932) x Mheer 1884 Eg. Hub. BECKERS (1848-92)
|----|----•...An. Urs. CROMBACH (1811-) x Strucht 1835 Joh. Petr. SCHILLINGS (1807-)
|----|----|----•...Joh. Petr. SCHILLINGS (1841-98) x Cadier en Keer 1894 Mar. B.H. BRAEKEN (1856-)
|----|----|----•...Mar. Phil. SCHILLINGS (1850-) x Tongeren 1875 Franc. HOUBEN (1844-)
|
|----•...Mar. Christ. LASSOUW (1769-1829) x Hulsberg 1795 Luc. PAKBIER (1773-)
|----|
|----|----•...Math. PAKBIER (1797-1864) x Klimmen 1823 Mar. Ida RAEVEN (1787-1865)
|----|----|----•...Joh. Luc. PAKBIER (1824-1908) x Houthem 1850 A. Barb. SMEETS (1821-95)
|----|----|----|----•...Math. Jos. PAKBIER (1851-) x Oud Vroenhoven 1889 Mar. C.H. HECKER (1851-)
|----|----|----|----•...Soph. PAKBIER (1859-) x Klimmen 1884 Joh. Wil. BOOSTEN (1858-1937) [zie 117]
|----|----|----|----•...Mar. Hub. PAKBIER (1865-1926) x Voerendaal 1887 Math. SOMERS (1851-)
|----|----|----•...Mar. Christ. PAKBIER (1826-1913) x Klimmen 1856 Petr. Hub. VANGELEEN (1826-1906)
|----|----|----|----•...Mar. I.P. VANGELEEN (1857-1937) x Voerendaal 1882 Leon. Thom. JANSSEN (1857-)
|----|----|----|----•...Mar. An. VANGELEEN (1867-1934) x Voerendaal 1889 Leon. SEVERENS (1861-)
|----|
|----|----•...An. Mar. PAKBIER (1800-90) x Klimmen 1825 Petr. Herm. CRUIJWELS (1799-1871)
|----|----|----•...Joh. Ant. CRUIJWELS (1829-) x Klimmen 1861 Mar. Corn. FRANSEN
|----|----|----|----•...Ros. M.A.CREUWEN (1863-1932) x Aken 1887 Hen. Hub. VROMEN (1861-1926) [zie 599]
|----|----|----•...Joh. Math. KREUWERS (1832-1914) x Oud Valkenburg 1861 Joan. Cath. DEBIE (1834-73)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. KREUWERS (1862-1916) x Oud Valkenburg 1895 Petr. Jos. CRUTZEN (1860-)
|----|----|----|----•...Jos. KREUWERS (1865-1927) x Wijlre 1899 Mar. An. ERKENS (1870-)
|----|----|----•...An. Cath. CREUWELS (1834-1905) x Oud Valkenburg 1868 Joh. Jos. HAANEN (1828-78) [zie 599]
|----|----|----•...Joh. Petr. CRUIJWELS (1836-97) x Oud Valkenburg 1865 Elis. COOMANS
|----|----|----•...Lucr. CRUIJWELS (1839-90) x Oud Valkenburg 1872 Laur. Jos. SENDEN
|----|----|----|----•...Joh. M.H. SENDEN (1879-) x Oud Valkenburg 1899 Mar. Ther. LINKENS (1877-) [zie boven]
|----|
|----|----•...Mar. Gert. PAKBIER (1809-43) x Klimmen 1834 Johan KEYDENER (1803-82)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. KEYDENER (1833-1905) x 1) Hulsberg 1867 Joh. Ant. BUDE (1828-63) [zie 036]
|----|----|----|....x 2) Schin op Geul 1869 Johan WOUTERS (1827-1892)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. WOUTERS (1872-) x Borgharen 1900 Mar. Cath. VAN KAN (1872-)
|----|----|
|----|----|----•...Hendr. KEYDENER (1835-1903) x Hulsberg 1862 Joan. Cath. LEMMENS (1829-85)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. KEYDENER (1866-1944) x Maria STRAUCH (1865-1927)
|----|----|
|----|----|----•...An. Cath. KEYDENER (1839-1923) x Klimmen 1866 Joh. Jos. WIJNEN (1836-84)
|----|----|----|----•...An. M.J. WIJNEN (1836-84) x Voerendaal 1891 Joh. Jos. SELISSEN (1864-) [zie 513]
|----|----|----|----•...Mar. Gert. WIJNEN (1867-1912) x Voerendaal 1892 Joh. J.H. LERSSEN (1861-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. KEYDENER (1842-1919) x Schin op Geul 1866 Joh. Laur. STEINS (1835-1905)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. STEINS (1871-) x Gulpen 1893 Mar. Jos. DIDDEN (1874-) [zie 004]
|----|
|----|----•...Petr. PAKBIER (1814-72) x Klimmen 1848 Mar. An. WILLEMS (1816-69)
|----|----|----•...Joh. P.M. PAKBIER (1849-1928) x Nuth 1877 Mar. Jud. MAESSEN (-1929)
|----|----|----•...Jos. Rein. PAKBIER (1851-93) x Klimmen 1887 Mar. Jos. EEVEN (1856-1900) [zie 142]
|----|----|----•...An. Mar. PAKBIER (1855-) x Klimmen 1882 Joh. Phil. RAMAKERS
|----|----|----•...Mar. C.P. PAKBIER (1857-) x Klimmen 1885 Joh. Hend. SAVELBERG
|
|----•...Mat. LASSOUW (1771-1856) x Wijlre 1800 An. Cath. LINKENS (-1815)
|----|----•...Joh. Wil. LASSOUW (1801-73) x 1° Wijlre 1823 Mar. Cath. SPORCK (1790-1864)
|----|----|....x 2° Wijlre 1870 Mar. C.H. DIDDEN (1845-)
|----|----|----•...1) Mat. Jos. LASSOUW (1824-65) x Wijlre 1852 Joan. Mar. MOBERTS (1826-)
|----|----|----|----•...Mar. Gertr. LASSOUW (1855-1941) x Wijlre 1885 Alph. Hub. ORTMANS (1860-)
|----|----|----|----•...Steph. Hub. LASSOUW (1860-) x 1° Meerssen 1884 Mar. Agn. BROUWERS (-1894)
|----|----|----|----|....x 2° Schimmert 1895 Mar. C.H. SPEETJENS (1858-99) [zie 543]
|----|----|----•  1) Joan. Mar. LASSOUW (1827-) x Wijlre 1853 Joh. Chris. SLUISMANS (1830-93)
|----|----|----|----•...Petr. Hub. SLUISMANS (1861-1948) x Gulpen 1891 Mar. Elis. CRUTZEN
|----|----|----|----•...Joh. Math. SLUISMANS (1868-) x Wijlre 1894 Mar. Elis. ERVEN (1870-)Dirk Spee

Pieter Arnold Lassouw is geboren in Walem en wordt 17 aug. 1721 gedoopt in Schin op Geul als zoon van Petrus en Elisabeth Didden. Hij woont in het deel van Walem dat onder de Staatse bank Klimmen valt en verdient de kost als dagloner, 'boerewerk doende', bebouwt wat (gepacht?) land.
Hij trouwt, 38 jaar oud, op 21 okt. 1759 in Klimmen Anna Maria Scheijen, gedoopt 1 juli 1730 aldaar als dochter van Michael en Christina Boumans. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1760 en 1774.
Hij is 26 okt. 1775 gearresteerd en overgebracht naar het cachot in Valkenburg. Ietwat curieus is dat landschirurgijn Corriaux een rekening indient over de behandeling van Pieter Arnold in de periode van 15 okt. tot 4 nov. "om denselven te cureeren van sijne blessuurs veroorsaekt door een scheut van een geweer met haagel gelaaden". Geen enkele andere bron vermeldt deze verwonding. Volgens het ene stuk is hij scherp verhoord op 7 nov. en volgens een andere was dat 8 en 9 nov. en is hij 10 nov. gerecollecteerd. De genoemde chirurgijn zegt dat hij van 7 nov. tot 8 dec. langs is geweest "om denselven te cureeren van de gevolgen van de tortuure." Hoe dan ook hij bekent in deze situatie diverse overvallen en beschuldigt onder meer Dirk Spee*. Met name op grond van de bekentenissen is hij ter dood veroordeeld. Pieter Arnold sterft 54 jaar oud op 21 jan. 1776 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Anna Maria Scheijen overlijdt ruim veertig jaar na de terechtstelling van haar man op 10 mei 1817 in Wijlre; zij is dan 86 jaar oud en woont bij een van haar kinderen.

Opmerking: 'Den 9 november 1775 getorturt arnolt Lassou en den 11 janniwari 1776 den selven gehangen — 55 gld.' (rekening van beul J.Hamel)

ZIE VERDER:

— Documenten: Nota van de chirurgijn 15 okt. / 4 nov. 1775
..........In: Nader verhoor en recollectie Geertruijd Bosch 2/3 nov. 1775
..........Lijst scherper examen 7 nov. 1775
..........uit Protocol scherp examen 8, 9 en 10 nov. 1775
..........Nota van de chirurgijn 7 nov. / 1 dec. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee 8 nov. 1775
..........Confrontatie met Dirk Spee 14 nov. 1775
..........Nota van de beul 9 nov 1775 11 jan. 1776
..........In: Scherp examen van Anton Bosch 1 mei 1777
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LINK - Familie Keijdener (in nieuw venster) hier

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 101 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224/5, 359 [samenvatting], 363
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 34, 96.
..........'Deel II (2014)' p. 83, 145, 193, 252, 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER