DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie tussen Peter Arnold Lassauw en Dirk Spee op 14 november 1775
Nat. Arch.   ASG   5870


Rec. 19 februarii 1776
 
Reg.   


 

Confrontatie gehouden
op den Landshuyse te
Valkenborg
 Ter instantie
Van den Weled. Gestr. Heer
Lt. Hoog Drossard deses
Landes nomine Officii Informant
Tusschen
Pet. Arnold Lassauw
En
Dirk Spee Gedetineerdens
Over
D'Overgegevene Artikelen

 

 

Dinsdag den 14e November 1775

Zijn gesisteert van Wegens den Heer Informant Voornoemt
De Gedetineerdens Pet. Arnold Lassauw en Dirk Spee;
ten Eijnde om tegen Elkander geconfronteerd te worden,
dewelke aengemaand Zijnde de Waarheyt gestand te doen
en gevraegt over voorschrevene Articulen
over en Weder geantwoord hebben.

 

 
Art. 1°

Pet. Arnold Lassauw

Dirk Spee te kennen

Dirk Spee

Den tegen hem geconfronteerde
niet te kennen


Art. 2°

Denselven 't Zedert Vijfthien jaaren
te kennen en dat hij kennisse met hem
gemaekt heeft over weg naer
Maestricht gaande.
Cessat aut expedivit se

Art. 3°

Geene vijandschap tegens Dirk Spee
gehad te hebben en ook
nog niet hebben
Expedivit se

Art. 4°

Dat sij Lidmaaten van een en deselve
Bende zijnde hebbende Dirk Spee
bij deselve gesien ten tijde van
eenen Diefstall
Van sijn leven onder geen Bende
Nagtdieven gehoord te hebben.

Art. 5°

Dat sij beyde pligtig staen aen
Diefstallen, hebbende Dirk Spee bij
eenen gesien, blijvende persisteren
bij sijne Responsiven

 

Van geen Diefstallen te weten,
willende sig liever aen Stukken laten
villen, eer hij yets bekennen soude van
Diefstallen

 


/: Onderstont:/ Quibus prælectis persisterunt et
signaverunt /: geteekent :/ Merk + van Pet. Arnold Lassauw
En T. Spee, /: Laager stont :/ Nobis præsentibus /: Was geteekent :/ A. Wateler, P. van den Heuvel, A. Wilmar

 

Coll. et auth. Valkenbg
hac 13 Febr. 1776
Per Copiam
P.Vanden Heuvel
secr.

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER