DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

Beschuldiging tijdens scherp examen door P.A. Lassouw op 8, 9 en 10 november 1775
Nat. Arch.   ASG   5870


   Rec. 19 februarii 1776          
                                      Reg                              
                                     

Extract uyt de personeele
Responsiven bij Scherper
Examen gedaen
                   Ter Instantie
Van den Weled. Gestr. Heer
en Mr. W. D. Vignon Lt.
Hoog Drossard Deses Lands
nomine Officii Informant
                          Door
Pet. Arnold Lassauw Gedetin.
                           Over
D'Overgegevene Artikelen
      interrogatoir etc. ...

 

                                     

/ : Clausulas Concernentes :/
Continuatie Van Verhooringe
hac 8a November 1775

Is wederom gesisteert van Wegens den Heer Informant Voornoemt den Voornoemde Gedetineerde Pet. Arn. Lassouw Ten Eynde om Verder de Waarheyt de Waarheyd gestand te doen En gevraegt over Voornoemde Overgegevene Artikelen geantwoord heeft:

Dat Nog Complicen Zijn en pligtig Staen aen Dieffstallen Etc. ...
N 61 Dirk Spee Van't Ritersbeek

Continuatie van Verhoor op 9 nov. 1775.
Is Wederom gesisteert vanWegens Etc. ... den Voornoemden Gedetineerde Peter Arnold Lassauw ten Eynde om Etc. ... dewelke aengemaend Etc. ... En gevraegt, geantwoord heeft:

Item als voor pligtig te staen aen den Violenten Diefstal begaen bij Henricus Ritzen in't panhuys tot Wijnandsrade Waarbij hij Gedetineerde heeft Sien assisteren, en handdaadig wesen Etc. ...

Dito Spee Van't Ritersbeek Etc. ...

Dat sij te Saemen Zijn opgegaen langs Swier tot op't Huys van Wijnandsrade, aldaer aen de Wijer komende, Vonden een groote parthije Vreemde etc., onder dewelke hij Gedetineerde gekent heeft Etc. ... Spe Dirk Etc. ...

Dat naer eenigen tijd in huys geweest Zijnde, Joannes Geerlings tot hun terug is gekomen, seggende, Allons jongens etc. Waarop sij te Saemen tot voor't huys zijn gegaen, alwaer Sij Vonden Staen, Mattijs Schaepkens, den Glaser Etc. ... en Spee Dirk Etc. ..

Bij welke gelegentheyt hij gedetineerde gewapent geweest met eenen stok en Etc.
met Dirk Spee meede met een gaffel.

Bij gedaene Recollectie den 10. Nov. 1775 heeft den Gedetineerde in allen deelen Verklaert bij 't te persisteren Etc. ...

En det de genoemde Complicen Waarlijk onder hunne Bende gehoren, en pligtig staen aan d'opgegevene Diefstallen als hebbende deselve daarbij Sien assisteren, Willende Daarop leven en Sterven Etc. ...
En heeft naer Voorlesinge blijven
persisteren etc. ...


Coll. et auth. hac 16
Nov. 1776 Falcob.
Per Extractum quoad
Clausulas Concernentes
P.Van den heuvel
Secr.

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER