Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailLangendorf


310 

Christiaen aen de Bergh, uit Hoensbroek, gefolterd, afloop proces onbekend

•  Chris. LANGENDORF (-1764) x Hoensbroek 1713 Gertr. MEIJS (-1740)
|
|----•...Wil. LANGENDORF (1724-) x Heerlen 1749 Maria DE BIE
|----|----•...Joh. Leon. LANGENDORF (1753-) x 1° Oirsbeek 1776 Judit DEUMEN
|----|----|....x 2° Oirsbeek 1805 Barb. SLANGEN (1765-)
|----|----•...Mar. Cath. LANGENDORF (1764-1820) x Geleen 1796 Nic. EUMELEN (1770-1832)
|----|----|----•...Mar. Corn. EUMELEN (1798-) x 1° Sittard 1824 Joh. FOURY [zie 112]
|----|----|----|....x 2° Sittard 1848 Hend. Jos. KOOLEN (1811-) [zie 502]
|----|----|----•...Mar. Gert. EUMELEN (1797-1873) x Geleen 1829 Leon DERGU (DERIJ) (1808-74)
|
|----•...Godf. LANGENDORF (1727-94) x Heerlen 1761 Cath. BEENTS (-1815)
|----|
|----|----•...Mar. Cath. LANGENDORF (1764-) x Afden 1791 Joh. Math. NΦHLEN (1755-) [zie 377]
|----|
|----|----•...An. Mar. LANGENDORF (1772-) x Hoensbroek 1797 Chris. PENDERS (1769-1836)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. PENDERS (1800-) x Kerkrade 1829 Mar. Marg. BUDDELS (-1871)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. PENDERS x Zepperen (B) 1835 Johan KNAPEN
|----|----|----|----•...An. Christ KNAPEN (1835-) x Zepperen 1857 Dan. MARTENS (1829-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Lud. MARTENS (1858-) x Zepperen 1878 Ludo. FREDERIX (1854-95)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. MARTENS (1863-) x Zepperen 1894 Hend. Alph. PETITTE (1867-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. MARTENS (1865-) x Zepperen 1890 Hend. BARTHELS (1858-)
|----|----|----|----|----•...Walt. Theoph. MARTENS (1873-)x Zepperen 1894 Mar. Soph. STEUKERS (1875-)
|----|----|----|----•...Mar. An. KNAPEN (1836-) x Zepperen 1876 Johan PETERS (1850-)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. KNAPEN (1842-77) x Zepperen 1865 Petr. Jos. DUPONT (1843-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Jos. DUPONT (1866-) x Zepperen 1890 Louis Vic. NEESEN (1866-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Jos. PENDERS (1809-84) x Nuth 1843 Hend. Jos. FUNCKEN (VONCKEN) (1819-89)
|----|----|----|----•...Mar. A.H. VONCKEN (1852-1916) x Frans Jos. LEISE (-1926)
|----|----|
|----|----|----•...An. Elis. PENDERS (1812-) x Hoensbroek 1842 Eust. WILLEN (1814-)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Andr. PENDERS (1815-80) x 1° Hoensbroek 1843 An. Mar. JONGEN
|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1854 Mar. An. VANDIEST
|----|----|
|----|----|----•...Joan. PENDERS (1822-78) x Hoensbroek 1854 Joh. Petr. QUADACKERS (1823-) [zie 348]
|----|
|----|----•...Sof. Barb. LANGENDORP (1775-1846) x Hoensbroek 1796 Nic. GERARDS (-1854)
|----|----|
|----|----|----•...Joan. Cath. GERARDS (-1884) x Hoensbroek 1824 Egid. BLESERS (-1851)
|----|----|----|----•...Hend. Hub. BLESERS (1827-1916) x Gulpen 1863 Mar. H.F. HAERDEN (1839-1916)
|----|----|
|----|----|----•...Laur. GERARDS (-1866) x Hoensbroek 1827 Mar. An. GERITS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Wil. GERARDS (1805-70) x 1° Hoensbroek 1847 Mar. Sof. GERITS
|----|----|----|....x 2° Hoensbroek 1863 Mar. Sof. BROUNS
|----|----|
|----|----|----•...Mar. An. GERARDS (-1877) x Margraten 1834 Arn. OLISLAGERS (1803-)
|----|----|----|----•...Mar. Cath. OLISLAGERS (1835-1920) x Gulpen 1864 Joh. Sebas. HACKING
|----|----|----|----•...Barb. OLISLAGERS (1839-) x Margraten 1864 Wout. PONTIAS
|----|----|----|----•...Mar. Marg. OLISLAGERS (1848-1929) x Vaals 1884 Joh. Jac. HODIAMONT (1853-) [zie 126]
|----|----|
|----|----|----•...Mart. GERARDS (1819-) x Ambij 1845 Gertr. CRUTZ
|----|----|----|----•...Mart. GERARDS (1819-86) x Meerssen 1870 Mar. An. BERENS (1842-1929)
|----|----|----|----|----•...Mar. Gertr. GERARDS (1871-) x Meerssen 1893 Thom. WILLEMS (1862-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Hub. GERARDS (1873-) x Meerssen 1900 Wil. Hub. ZEEGERS (1873-)
|----|----|----|----|----•...Mar. Elis. GERARDS (1875-) x Meerssen 1897 Joh. Chris. GILISSEN (1873-)
|----|----|----|----•...Joh. Hub. GERARDS (1852-1925) x Meerssen 1880 Mar. Hub. HEUTS
|----|
|----|----•...Joan. Mar. LANGENDORF (1781-) x Wittem 1800 Andr. LEMMENS (1773-)
|----|----|----•...Mar. Cath. LEMMENS (1801-64) x Wittem 1826 Arn. VANWEERSCH (1797-1855)
|----|----|----|----•...An. Mar. VANWEERSCH (1826-67) x Wittem 1853 Lud. Jos VELRAETS (1829-)
|----|----|----|----•...Hend. Jos. VANWEERS (1830-98) x Bemelen 1862 An. Mar. VELRADT
|----|----|----|----|----•...Jan P.D. VANWERSCH (1870-1944) x Mechelen 1898 Mar. A.H. BALTUS (1875-1932)
|----|----|----|----•...Mar. Hub. VAN WEERSCH (1834-1911) x Wittem 1865 Joh. URLINGS (1833-98)
|----|----|----•...Hendr. Jos. LEMMENS x 1° Wittem 1834 An. Mar. VAN LOO
|----|----|----|...x 2° Wittem 1838 Mar. Cath. HENDRIX (1802-)
|
|----•...Paul LANGENDORF (1731-1831) x Hoensbroek 1754 Joan. BUDE (1728-)
|----|----•...Joan. Cath. LANGENDORF (1761-1831) x Johan POTMANS
|----|----|----•...Joh. Mat. POTMANS (1796-) x Beek 1821 Mar. Cath. JABIGHS (-1846)Joannes Honnoffs

Matthijs
Ponts


Peter Ponts

Houb PalmenChristiaan Langendorf. woont in Hoensbroek op de Muisberg en waarschijnlijk wordt hij bedoeld als er sprake is van 'Christiaen aen de Bergh'. Joannes Honnoffs* uit Sint Joost bij Echt beschrijft hem als "tamelijk dik van postuur, middelmatig lang, rosachtig van haar".
Hij trouwt 25 okt. 1713 in Hoensbroek met Geertruid Meijs. Uit dit huwelijk worden tien kinderen geboren tussen 1714 en 1733.
Christiaan is beschuldigd tijdens de scherpe verhoren van Matthijs* en Peter Ponts*. Hij wordt begin oktober 1743 aangehouden door de schepenen Horstmans en Daniλls, beiden gewapend, en de eerste pakt hem bij de schouder, zeggende: 'Christiaen, gij zijt mijn gevangen man.' De gevangene wordt daarna geboeid afgevoerd naar kasteel Hoensbroek en  in de kerker opgesloten.  Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen* vertelt de Raad van Brabant dat het zestal ter dood veroordeelden uit Hoensbroek voor hun executie op 12 nov. 1743 via hun biechtvaders de andere gevangenen op het kasteel om vergiffenis hebben gevraagd voor hun beschuldigingen.
Christiaan wordt 27 nov. 1743 onderworpen aan een scherp examen en tijdens deze tortuur gaat het gerecht zodanig onrechtmatig te werk dat schepen Creuwen van Vaesrade de volgende dag weigerde het protocol te ondertekenen en niet meer deel wilde uitmeken van het gerecht. Hij legde daarover 21 dec. verklaringen af bij notaris d'Allemand. (zie opmerking)
Schout Fransen heeft inmiddels op 1 dec. 1743 per brief verzocht de gevangenen in Montfort over Christiaan te ondervragen.
Wat daarna precies gebeurt in het proces is niet bekend, maar wordt bepaald door procedure die Geertruijd Krans, de vrouw van Houb Palmen bij de Raad van Brabant heeft aangespannen tegen de gerechten in de Landen van Overmaas. De Raad decreteert eerst een tijdelijke opschorting van het proces en maakt later de besluiten van de gerechten afhankelijk van de goedkeuring van twee advocaten uit Limburg. Door de oorlogs situatie in Brussel en tegenwerking van het gerecht van Hoensbroek is de gevangenschap lang gerekt. De Raad besluit echter op 17 dec. 1745 dat de procedure hervat en de beschuldiging getoetst dienen te worden en Christiaan zal in de loop van 1746 zijn vrijgelaten.
Geertruid Meijs overlijdt 2 juli 1740 in Hoensbroek.
Christiaan overlijdt 1 okt. 1764 in Hoensbroek.

Opmerking: De bovenstaande feiten, opgetekend bij notaris d'Allemand, worden niet vermeld in het bekende boek van Sleinada, ofwel pastoor Daniλls, een zoon van de bovengenoemde schepen Daniλls van Hoensbroek. Maar de tik op de vingers van de schepenbank waarin zijn vader zitting had, speelt ongetwijfeld een rol bij diens felle verdediging van 'de Rechter'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Matthijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Verklaring van schepen Creuwen 27 nov. 1743
..........In: Request van Geertruid Krans, vrouw van Houb Palmen
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........Schout J.W. Fransen van Hoensbroek
..........Schepenen van Hoenbroek dec.1743 / jan 1744

— LINK Van Wersch, De Wittemse Tak (In apart venster) hier

— LIT. - H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 20, 26 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 63 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 195, 256 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 70, 129, 171. 'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 127, 129, 145, 149/50
..........'Deel II (2020)' p. 164, 167, 180, 188, 'Deel III (2020)' p. 64, 70, 87, 107, 123, 148, 186, 216, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER