Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDuys


141

Marten Duys, spoelenmaker in Straat, gefolterd, galg 1775

...Mart. DUYS (1721-75) x Heerlen 1754 Mar. Marg. PLUYMECKERS (1719-97)
|
|----...Joan. Cath. DUYS (1755-1818) x Hulsberg 1784 Jac. SCHOUTETEN (1758-) [zie 502]
|
|----...Joh. Petr. DUYS (1756-1835) x Klimmen 1781 Helen. FOX (1755-1818)
|----|
|----|----...Mar. Cath. DUYS (1781-1866) x Hoensbroek 1814 Johan HENNEN (1783-1857)
|----|----|----...Mar. Hel. HENNEN (1814-96) x Klimmen 1839 Johan HABETS (1815-)
|----|----|----|----...Joan. Mar. HABETS (1839-1909) x Schin op Geul 1899 Joh. Wil. BROUNS
|----|----|----|----...Joh. Petr. HABETS (1842-91) x Hulsberg 1884 Ther. Hub. WEUSTEN (1851-1924)
|----|----|----|----...An. Gert. HABETS (1851-1922) x Hulsberg 1873 Joh. Hend. STIJNEN (1843-)
|----|----|----...Joh. Petr. HENNEN (1817-) x Klimmen 1852 Mar. Agn. SMEETS
|----|----|----|----...Mar. An. HENNEN (1853-) x Klimmen 1878 Ger. Jos. THEUNISSEN
|----|----|----|----...An. C.H. HENNEN (1856-) x Klimmen 1885 Joh. Hub. MOMMERS (1858-1939) [zie onder]
|----|
|----|----...Joan. Mar. DUYS (1783-1840) x Wil. MOMMERS (1783-1839)
|----|----|----...Joh. Petr. MOMMERS (1816-93) x Klimmen 1851 An. Cath. FRISSEN (1816-96)
|----|----|----...Johan MOMMERS (1818-97) x Hulsberg 1845 Mar. Elis. WALTMANS (1820-95)
|----|----|----|----...Joan. Mar. MOMMERS (1851-1922) x Arth. FORTENSE
|----|----|----|----...Joh. Wil. MOMMERS (1854-1937) x Mar. Mon. BECKERS
|----|----|----|----...Jac. Hub. MOMMERS (1855-1921) x Joan. SCHEERS
|----|----|----|----...Joh. Hub. MOMMERS (1858-1939) x Klimmen 1885 An. C.H. HENNEN (1856-) [zie boven]
|----|----|----|----...Mar. An. MOMMERS (1863-1941) x Klimmen 1889 Mart. Hend. SENDEN (1862-)
|----|
|----|----...Joh. Petr. DUYS (1787-) x Klimmen 1817 Mar. Gert. LINKENS (1791-) [zie 311]
|----|----|----...Mar. Hel. DUYS (1822-69) x Heerlen 1849 Joh. Rein. MEULENBERG (1813-)
|----|----|----|----...Mar. G.H. MEULENBERG (1851-) x 1 Heerlen 1872 Hend. Hub. RAPAILLE (1845-) [zie 514]
|----|----|----|----|....x 2 Heerlen 1881 Joh. Hub. LASSOUW (1851-)
|----|----|----...Mar. Elis. DUYS (1832-89) x 1 Schin op Geul 1858 Joh. Mat. STARMANS (1825-61)
|----|----|----|....x 2 Klimmen 1867 Ger. Jos. LECLAIRE (1819-97)
|----|----|----|----...1) Joh. Hub. STARMANS (1859-1930) x Klimmen 1888 Phil. M.H. JANSSEN (1851-)
|----|----|----|----...2) Joh. Mar. LECLAIRE (1871-) x Meerssen 1893 Mar. C.H. BASTINGS
|----|
|----|----...Joan. Cath. DUYS (1793-1831) x Klimmen 1813 Joh. Chr. WELTERS (1788-1837)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cat. WELTERS (1816-90) x Voerendaal 1847 Joh. Rein. NIJSTEN (1796-1859)
|----|----|----|----...Mar. Jos. NIJSTEN (1850-1907) x Wijnandsrade 1870 Joh. Math. LEUNISSEN (1846-) [zie 459]
|----|----|----|----...Hub. Wil. NIJSTEN (1853-1913) x Wijnandsrade 1894 Mar. Phil. HAZEN (1857-)
|----|----|----|----...Jac. Hub. NIJSTEN (1859-1939) x Schinnen 1888 An. Mar. SIJMENS
|----|----|
|----|----|----...Joh. Wil. WELTERS (1823-1900) x Valkenburg 1849 Wilh. TRUIJENS
|----|----|----|----...Joh. Jac. WELTERS (1850-1914) x Valkenburg 1893 Mar. Elis. LEMMENS (1858-)
|----|----|----|----...Mar. Agn. WELTERS (-1930) x Valkenburg 1887 Joh. Ad. MESTERS
|----|----|----|----...Joh. Alph. WELTERS (1854-1915) x Berg en Terblijt 1887 Mar. An. LEMMENS (1856-)
|----|----|
|----|----|----...Johan WELTERS (1828-93) x 1 Maastricht 1858 Mar. Cat. PERRY (-1868)
|----|----|----|....x 2 Maastricht 1876 Mar. Th.J. PERRY (-1895)
|----|----|----|----...1) Joh. Hend. WELTERS (1859-1922) x Maastricht 1892 An. Cath. SIMONS
|----|----|----|----...1) Mar. Ther. WELTERS (1860-1912) x Maastricht 1895 Herm. Jos. PAKBIER
|----|----|----|----...1) Jac. Eman. WELTERS (1863-1906) x Maastricht 1892 An. H.J. WEIJENBERG
|----|----|----|----...1) Jos. Hub. WELTERS (1865-1931) x Maastricht 1894 Mar. A.G. TIMMERMANS
|----|----|
|----|----|----...Joan. Cat. WELTERS x Maastricht 1867 Ant. Hend. H. STEIJNS
|----|
|----|----...Jac. DUYS (1797-) x Klimmen 1831 Mar. An. WIJNTJENS (WINTGENS)(1807-)
|----|----|
|----|----|----...Mar.Cat.L. DUYS (1832-93) x Klimmen 1859 Joh. Hend. CAMPS (1828-1905)
|----|----|----|----...Mar. Agn. CAMPS (1860-) x Wijlre 1891 Joh. Lamb. MUIJRERS (1868-)
|----|----|----|----...Laur. Jos. CAMPS (1863-) x Wijlre 1855 Mar. Phil. KOOKEN
|----|----|----|----...An. Mar. CAMPS (-1937) x Klimmen 1894 Joh. Hub. SCHETTERS (1865-)
|----|----|
|----|----|----...An.Cath. DUYS (1836-1910) x Heerlen 1866 Petr. Jos. VAN DEN BERG (1835-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Hend. DUYS (1838-1905) x Gulpen 1868 Mar. Jos. HAANRAETS (1840-1916)
|----|----|----|----...Mar. Elis. DUYS (1870-1929) x Gulpen 1895 Math. Jos. VAN DE WIER
|----|----|
|----|----|----...An.Gert. DUYS (1843-1905) x Klimmen 1868 Joh. Wil. LEUNISSEN (1842-1927)
|----|----|----|----...Hend. Jos. LEUNISSEN (1869-1951) x 1) Schin op Geul 1899 Mar. Barb. MEERTENS
|----|----|----|----...Hend. Hub. LEUNISSEN (1871-) x Voerendaal 1897 Mar. Gert. NOTERMANS
|----|----|----|----  Mar. Hel. LEUNISSEN (1875-) x Klimmen 1900 Hend. Jos. PIETERS
|----|----|
|----|----|----...Mar.An. DUYS (1846-1908) x Klimmen 1879 Alex. GERARDS (1850-1923)
|----|----|----|----...Mar. C.B. GERARDS (1884-) x Voerendaal 1900 Joh. Petr. HENSGENS (1869-)
|----|----|
|----|----|----...Joan.Mar. DUYS (1848-1913) x Gulpen 1877 Petr. Jos. HOS (1848-1923)
|----|----|
|----|----|----...An.Jos. DUYS (1853-1927) x Gulpen 1879 Chris. Hub. DODEMONT (1846-1928)Dirk Spee

Marten Duys (Deus) wordt 13 mei 1721 gedoopt in Klimmen als zoon van Paulus en Maria Triebels. Hij woont in Straat onder Klimmen en is spoelenmaker ("spoeldraijer"), bewerkt dus hout. Zijn huisraad en gereedschappen brengen later bijna 100 gulden op.
Hij trouwt op 9 febr. 1754 in Klimmen Anna Maria Pluijmeckers, gedoopt 14 apr. 1719 in Klimmen als dochter van Geurt en Joanna Habets. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1755 en 1760.
Marten wordt op 14 juli 1775 gearresteerd en het scherp verhoor volgt 8 en 9 augustus. Daarbij bekent hij onder andere medeplichtig te zijn aan de overval op Schroeders in 1756 en beticht onder velen ook Dirk Spee*. Maar bij de recollectie zegt hij "sig beswaard te vinden wegens Dirk Spee niet vast weetende of denselve bij Diefstallen had sien assisteeren, maar sulxs van andere gehoord te hebben." Overigens moet na de foltering de chirurgijn dagenlang naar de gevangenis komen om hem te verbinden. Maar er volgt snel een doodvonnis, Marten sterft 54 jaar oud op 17 aug. 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Margaretha Pluijmeckers wordt 4 maart 1797 in Klimmen begraven, ruim twintig jaar na de dood van Marten.

ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 8 & 9 aug. 1775
..........Beschuldiging van Dirk Spee 9 aug. 1775
..........Nota van de chirurgijn 9/20 aug. 1775
..........Nota juridisch advies 14 aug. 1774
..........M.b.t. arrestatie Dirk Spee 2 nov. 1775
..........in Protocol verhoor Dirk Spee 7 nov. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 34 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 223, 356 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 252
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER