Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDuprez


140

Winandus Duprez,  jonkheer, proces onbekend

...Win. DUPREZ (1720-)Willem de Gavarelle

Henric Glaesmaeckers(Joannes) Winandus Duprez (ook: de Preez) is van adel, een jonkheer, en wordt 11 april 1720 gedoopt in Geleen als zoon van Balthasar en Agnes Sibilla van Hoven. Een zuster van zijn moeder, Anna Maria van Hoven is getrouwd met Willem de Gavarelle*. Winandus woont in Geleen in hetzelfde huis als zijn oom Gavarelle en "hebbende een officie inde heerlijkheid Vaesrade" (secretaris).
De jonkheer Duprez wordt tijdens het scherp examen genoemd door Henric Glaesmaeckers*. De secretaris van Geleen, R. Corten, een verwant, noteert hem als NN. In de marge van de Criminele Rol van Geleen staat aangetekend: "Nota dat het verbaal tegen Willem de Gavarelle en Jan Wijnand Duprez ter dezer rol van de 5e maart had moeten geregistreerd worden, maar bij abuis  uitgebleven en 17 sept. eerst ter griffie is worden aangebracht .." Op 16 februari 1751 wordt te Vaesrade nog een akte door secretaris J.W. De Preez ingeschreven. Maar de volgende akte, op 19 apr. 1751, wordt door een ander ingeschreven. Winand Duprez is gevlucht.
Volgens een verhaal van onbekende herkomst had hij zich bij de overval op de dames Gadee in Lutterade vermomd, maar die hadden gehoord dat hij was herkend. Hij was een kennis van de dames en had er wel eens contact mee, maar toen een van hen zinspeelde op zijn medeplichtigheid achtte hij het raadzaam de Maas over te gaan. Tja, verhalen achteraf ..

ZIE VERDER:

— Documenten: Verzoek tot arrestatie 17 sept. 1751
..........Kosten van het gerecht in Geleen

— LIT. - J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 12/3
...- H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 24/6, 54/6, 58, 88, 93, 106/8, 110/1, 113 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 70, 74 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 92, 94, 97/9, 293 [samenvatting], 295, 407
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 27
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 22, 158, 197, 209, 211/3, 215/6, 219,
...........225/6, 231. Deel II (2014) p. 133, 240
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 217
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER