Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGlasemakers


185

Henri Glaesmaeckers, scharenmaker in Geleen, gefolterd, galg 1751

•...Hend. GLASEMAKERS (1709-1751) x Geleen 1740 Maria CUSTERS (1710-)
|----|----•...Joan. Cath. GLASEMAKERS (1748-1818) x Geleen 1792 Ant. Arn. ANNEAU (-1821)Joannes Bischops

Gerard Custers

Nol Caldenberg

Anton Hamers

Willem de Gavarelle

Wijnand Duprez

Henri Glasemakers wordt 10 febr. 1709 gedoopt in Geleen als zoon van Cornelis en Agnes Poulsen, woont daar op de pesch in het huis van zijn ouders. Hij is van zijn vak scharenmaker en vroeger is hij ook wel scharen gaan verkopen op het platteland, maar nu werkt hij in loondienst bij de smidse van zijn neef Jan Glasemakers. Soms werkt hij als wolspinner bij ene Anton Penris (Peuris?) aan het Eijnde in Geleen. Het later in beslag genomen.en verkocht goed bestaat uit één koe
Hij trouwt op 2 febr. 1740 in Geleen Maria Custers, gedoopt aldaar op 28 sept. 1710 als dochter van Jacob (Jeughsken van Daniken) en Anna Gielen. Zij is een zuster van Elisabeth Custers getrouwd met Joannes Bischops* en van Gerard Custers*. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1741 en 1750. Het echtpaar wordt beschuldigd in 1748 uit de kerk van Geleen te hebben gestolen een zak met rogge "t'welck aldaer , onder anderen gevlucht was en toebehorende aen Anna Penners, weduwe Jan Penris". Maar dit is pas in 1750 bij de beschuldiging van Henri naar voeren gebracht.
Een aantal gevangenen in Schinnen, Nol Caldenberg* en Anton Hamers* beschuldigen hem medeplichtig te zij aan overvallen en op 4 jan. 1751 is hij als eerste in Geleen gearresteerd en gevangen gezet op kasteel Sint Jansgeleen. Vier dagen later 8 jan. volgt een gewoon verhoor en 15 jan. wordt hij geconfronteerd met Nol Caldenberg en de andere twee die hem beschuldigd hadden. Henri reageert verbaal agressief en ontkent alles. In het scherp verhoor op 25 jan. bekent hij en blijft dat doen tijdens de recollectie. Maar op 27 maart herroept hij alles en wordt dus uiteraard op 16 apr. opnieuw scherp verhoord. Hij bekent weer. Hij beschuldigd nadrukkelijk Willem de Gavarelle* en Wijnand Duprez*. Opvallend in zij dossier zijn de vele getuigenissen van mensen die hem in het gevang hebben horen praten met medegedetineerden over de bende.
Henri wordt 18 aug. ter dood veroordeeld en sterft, 42 jaar oud, op 23 aug. 1751 aan de galg in de Raadskuil bij Lutterade onder Geleen.
Maria Custers overleeft haar man 25 jaar en overlijdt 19 febr. 1787 in Geleen.

Opmerking: Nol Caldenbergh beschrijft hem als 'kort en dick van postuijr, rondt van gesight ende een weenigh gekrolde swarte haijren, woonende tot Geleen op den pesch het derde huijs boven Peter Keulers als men wilt naer Geleen ingaen, welcken getrouwt is met de dochter van Jeuxken van Daneken.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Nadere responsieven van Nol Caldenbergh 15 dec. 1750
..........Arrestatiebevel 30 dec. 1750
.........Verkoop in beslag genomen koe

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 20, 25, 55, 58/9, 61/2, 87/8,
..........103/113 [proces; in gevangenis] *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 69 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 48, 92/4, 96, 105, 201, 287/8, 293/4 [samenvatting], 406/8
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 14, 16/7, 21, 24/5
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 92/3, 158, 202, 204, 209/19, 225/6.
..........'Deel II (2014)' p. 10, 133, 239, 256
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

186

Willem Glasemakers, scharenmaker in Beek, gefolterd, galg 1773

•...Wil. GLASEMAKERS (1727-73) x Schinnen 1764 Joan. Cath. CREMERS (1723-94)Dirk Hersseler

Willem Glasemakers wordt 17 april 1727 gedoopt in Geleen als zoon van Tevis en Neesgen Genders. Hij is rond 1765 in Beek komen wonen aan het Wolfeinde. Dirk Hersseler* noemt hem "Willem aen't Wolfendt sijnde een schroevemaker van professie sijnde getrouwt met eene weduwe welke is de swagerse van de molenaer van St.Jansgeleen, genaemt Kerckhoffs" en later "Willem den Scheerenmaeker aen't Wolfendt". Hij is metaalbewerker en werkt soms als voerman met een paard.
Hij trouwt, 36 jaar oud, op 28 jan. 1764 in Schinnen met de 41-jarige Joanna Catharina Cremers, gedoopt aldaar op 1 jan. 1723 als dochter van Joannes en Elisabeth Schiffelers. Zij is de weduwe van Mathijs Kerckhoffs. Uit het huwelijk van Willen en Joanna Catharina worden twee kinderen geboren in 1764 en 1766.
Willem is als een van de eerste inwoners van Beek beticht van lidmaatschap van de criminele bende, genoemd door Dirk Hersseler als hij 11 juni  1773 aan folteringen wordt onderworpen en ook bij latere pijnlijke verhoren. Onder meer zou hij medeplichtig zijn aan de overval op Campo in het Nieuw Huys, maar daarvan is vrij kort daarna aangetoond dat die nooit heeft plaatsgevonden. Hoe dan ook, het gerecht wint juridisch advies in en dat zegt dat Willem gearresteerd kan worden. Aanhouding op 7 juli en opgeloten in het cachot van het Landshuis in Valkenburg, waar hij op 9 en 10 sept. scherp verhoord is. Hij wordt schuldig bevonden en ter dood veroordeeld.
Willem sterft 46 jaar oud op 23 sept. 1773 aan de galg op de Graetheide onder Beek.
Joanna Catharina overlijdt 30 sept. 1794 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Herseler 11 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Herseler 12 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........In: Scherp verhoor Dirk Hersseler 27 juli 1773
..........Lees over de overval die nooit gepleegd  werd
..........Nota juridisch advies 7 aug. 1773
..........Lijst scherper examen 9 & 10 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Geerke Stijnen 21 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor van Erke Erkens 'de Hoesaer' 25 jan. 1774
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 46 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 131, 215/6, 344 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 127, 129, 189, 249
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER