Bokkenrijders en hun afstammelingen



Entree

Inhoud

Register

Email



Gilles


184

Het Clarinettenmanneken, schoenmaker uit Merkstein, executie ca. 1775

•...Joh. Bapt. GILLES (-1775)



Peter Breuwer

Jean Baptist Giles in de wandeling het 'Clarinettenmanneke van Merkstein' genoemd of 'de Fransman', is volgens Sleinada geboortig van Picardie. Woont in Merkstein en is van beroep een schoenmaker, maar gezien zijn bijnaam vermoedelijk ook musicant. Volgens Peter Breuwer* in mei 1773 'eenen schoonmaecker van Merxstein, getrouwt en woonende iet boven den bourgemeester Schwartz'. Over dat huwelijk is verder niets bekend.
Van het verloop van het proces is weinig bekend. In een brief van 12 dec. 1774 uit de correspondentie met de Raad van Brabant in Brussel is sprake van zeven arrestatiebevelen in de periode 9 tot 12 dec. 1774 tegen inwoners van Merkstein waaronderJean Baptist. Volgens een rechterlijk overzicht wordt hij vσσr het jaar 1776 terechtgesteld.

ZIE VERDER:

–– Documenten: in Scherp verhoor van Josef Breuwer 14/15 mei 1773
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 58 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73 (Jan B. of
..........Jean Baptiste G.), 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 224, 303 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 72, 243
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»





















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER