Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCusters


106

Gerard Custers, dagloner uit Daniken, gefolterd, galg 1752

...Ger. CUSTERS (1720-52) x Geleen 1749 Mar. Cath. KLINCKENBERG
|----•...Jac. CUSTERS (1750-) x Schinnen Corn. VROMENHenri Glasemakers

Johan Bisschops

Peter Schols

Mevis Offermans


Gerard Custers wordt geboren in Daniken en 16 maart 1720 gedoopt in Geleen als zoon van Jacob (Jeughsken van Daniken) en Anna Gielen. Zijn zuster Maria Custers is getrouwd met Henri Glasemakers* en zuster Elisabeth Custers met Johan Bisschops*. Gerard woont in Daniken in de bank Schinnen en gaat graag vissen, in zijn jonge jaren tien jaar soldaat in Hollandse dienst geweest, verdient de kost als dagloner.
Hij trouwt 29 jan. 1749 in Geleen Maria Catharina Klinckenberg afkomstig uit Lengersdorf (?). Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1749 en 1752, waarvan het laatste posthuum, na de dood van de vader.
Gerard heeft een slechte naam en het gerucht gaat dat hij 'een complice van de Bande der dieven' is, zodat hij met zijn vrouw in de tijd van de graanoogst 'naar Holland ontrent Dordt' gaat en daar blijft werken tot veertien dagen voor Kerstmis. Na belastende verklaringen van Peter Schols*, Mevis Offermans* en Henric Glaesmakers op 5 april 1752 gearresteerd. Hij bekent tijdens het verhoor op 6 april met zijn zwagers 'uit armoede' uit een visvijver en een molen gestolen heeft, maar ontkent verder misdrijven te hebben begaan. Hij wordt onderworpen aan een scherp examen 21 april en een maad later, 13 mei velt het gerecht een doodvonnis. Gerard sterft, 32 jaar oud, op 16 mei 1752 aan de galg op de Danikenberg onder Schinnen.

Opmerking: mogelijk is Maria Catharina Klinckenberg 27 maart 1719 gedoopt in Lendersdorf als docht van Wilh. en Maria Schütz.

ZIE VERDER:

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 21, 54, 87/89 [proces], 117/8, 120, 123 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 65 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 48, 91, 93, 97, 203, 287 [samenvatting], 293/4
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 25, 33
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 204, 207, 218, 224,
..........'Deel II (2014)' p. 239
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER