Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGavarelle


171

Willem de Gavarelle, jonkheer, belastingontvanger in Geleen,
gestorven in gevangenis


...Wil. DE GAVARELLE (1692-1759) x 1) Stein 1718 An. Mar. VAN HOVEN (-1733)
|....x 2) Geleen 1734 An. Jos. OLIJSLEGERS (-1744)
|
|----...1) M. J. Th. DE GAVARELLE (1719-) x Joh. Frans MEIJER (-1809)
|----|----•...Mar. Gert. MEIJER (1758-) x Geleen 1782 Hend. VERJANS
|----|----|----•...Jac. Ferd. VERJANS (1792-) x Broeksittard 1823 Mar. Hel. CLAESSEN (1796-)
|----|----|----|----•...An. M.R. VERJANS (1824-) x Tüddern 1848 Theod. SPÄTGENS (1822-)
|----|----|----•...Joh. Ant. VERJANS (1796-) x Tüddern 1823 Mar. Corn. PHILIPPEN
|----|----|----|----•...Mar. Elis. VERJANS (1828-) x Tüddern 1851 Heinr. HERMANNS (1819-)
|----|----|----|----•...Joh. VERJANS (1830-) x Gangelt 1857 Mar. Cath. JANSSEN (1830-)
|
|----...Joan. Elis. DE GAVARELLE (1721-) x Maastricht 1746 Rein. VERMIN (1716-76)
|----|
|----|----...Joh. Laur. VERMIN (1747-1827) x Mar. Barb. SCHMITS
|----|----|----•...Joh. Rein. VERMIN (1774-1841) x Mar. An. ENGELBERTS (-1858)
|----|----|----|----•...Jac. Laur. VERMIN (1801-) x Maastricht 1829 Maria ROUTS
|----|----|----|----•...Wil. M.H. VERMIN (1805-50) x Bergen op Zoom 1846 Mar. C.A. DU TOIJ (-1846)
|----|----|----|----•...Mar. A.B. VERMIN (1806-) x Valkenburg 1841 Adr. Hend. VAN SLIJPE (1806-)
|----|----|----|----|----•...Hend. VAN SLIJPE (1842-1927) x Sittard 1872 Paul. M.C. MOSTART
|----|----|----|----|----•...An. C.C. VAN SLIJPE (1843-) x Vaals 1870 Joh. M.H. VASTBINDER (1832-)
|----|----|----|----|----•...Pet. W.H. VAN SLIJPE (1845-) x Valkenburg 1882 Mar. G.R. BRANDS
|----|----|----|----•...Laur. Hub. VERMIN (1814-55) x Heerlen 1848 Elis. J.G. ZOE DE CARITAT
|----|
|----|----...Mar. Ros. VERMIN (17557-1841) x Petr. Al. VAN ERMINGEN (1762-1832)
|----|----|----•...Mar. Ida VAN ERMINGEN (1762-1832) x Den Haag 1825 Wil. Hend. HANSSEN
|----|----|----|----•...Petr. Hend. HANSSEN x Hellevoetsluis 1853 Lena Joan. GEBUERS
|
|----...1) Rosa DE GAVARELLE (1727-) x Joh. Ign. SNELLWinand Duprez

Henric Glaesmaekers

Mevis Offermans

Michiel Hennix

Peter Hennix

Joannes Hennix

Joannes Bisschops

Henric Schrijen

Willem de Gavarelle wordt 25 jan. 1692 in Stein geboren als zoon van Renier Philippe en Maria Meuris. Hij is van adel en mag de titel van jonkheer voeren, lang van postuur en gezet, woont in Geleen bij de kerk en is daar ontvanger van belastingen. Vaak aangeduid als "de Dikke achter de Kerk". Hij ligt met alles en iedereen overhoop, een echte ruziezoeker die noch bij zijn eigen familie noch bij plaatsgenoten geliefd is. Hij bedrijft landbouw, althans laat waarschijnlijk land bewerken en bezit leengoed (van de Hanenhof), laatgoed en cijnsen, ook pacht hij land onder Sittard op Guliks gebied. De in beslag genomen roerende goederen brengen op de veiling meer dan 300 gulden en omvat ook zaken die voor het platteland ongewoon zijn. Zoals twee degens met zilveren grepen en een zwarte zijde sjerp, die dan ook onverkocht blijven.
Hij trouwt 25 febr. 1718 in Stein Anna Maria van Hoven, een zuster van Agnes Sibilla van Hoven die de moeder is van Winand Duprez*. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1719 en 1729. Anna Maria overlijdt 13 okt. 1733 in Geleen.
Willem hertrouwt 16 mei 1734 in Geleen met Anna Josepha Olijslegers, die 20 dec. 1744 in Geleen overlijdt.
In het voorjaar van 1751 wordt hij door een reeks van gevangenen  in Schinnen en Geleen beschuldigd medeplichtige, ja zelfs kapitein van de dievenbende te zijn. Hij is genoemd door Henric Glaesmaekers*, Mevis Offermans*, vader* en zoons Hennix*, Joannes Bisschops* en Henric Schrijen*. Eerst wordt zijn naam nog uit de gerechtelijke stukken gehouden, maar al gauw is hij niet alleen verdacht van recente overvallen bij Petri en bij de dames Gadée, maar ook van kerkdiefstallen in vroeger tijden.
Als tenslotte eind mei een arrestatiebevel uitgaat, blijkt hij gevlucht te zijn en is jarenlang niet te vinden. Op 17 juli is beslag gelegd op zijn goederen en 20 aug. is de derde citatie om voor het gerecht te verschijnen en als hij niet verschijnt kan hij als 'fugitive' veroordeeld worden.
In het jaar 1759 keert hij terug, wordt gegrepen en opgesloten in het kasteel van Amstenrade. Willem sterft 67 jaar oud in 1757 in de kerker van kasteel Amstenrade. Het vonnis luidt dat hij door de vilder onder de galg begraven dient te worden en aldus geschiedt. De familie komt in het geweer tegen dit vonnis dat voor de hele familie oneervol is. Ze gaan in beroep bij de Soevereine Raad van Brabant in Brussel en daar worden zij door de uitspraak van 17 nov. 1760 in het gelijk gesteld. Het lichaam van de Gavarelle wordt uit het schandelijke graf gehaald en hij krijgt een christelijke begrafenis op het kerkhof van Amstenrade.

ZIE VERDER:

— Documenten
: in Verzoek tot arrestatie van Winand Depreez 17 sept. 1751
..........Kosten van het gerecht in Geleen
..........Opbrengst verkoop goederen

— LIT. - J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 13
...- H.Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 16, 21, 24/6, 40, 46/7, 54, 58/9, 61, 77, 80, 88, 91
..........93, 102, 106/7, 110, 112/3 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 13, 69, 74, 123 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 75/6, 92, 94, 97/100, 125, 160, 181, 205/6, 288, 293/5 [samenvatting], 407
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit v. d. Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 9, 16, 19, 21, 23/7, 32/3, 35, 38
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 27, 65, 93, 158, 197, 203/4, 199, 209
..........211/2, 215, 218/20, 225/7. 'Deel II (2014)' p. 5, 133/4, 189, 240
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 12, 'Deel III (2020)' p. 205/6, 217
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER