Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchrijen


504

Henri Schrijen, schoenmaker in Schinnen, gevlucht 1743, gefolterd en galg 1751

•...Hend. SCHRIJEN (1689-1751) Schinnen 1716 Maria CREMERS (1691-1756)
|
|----•...Petr. SCHRIJEN (1719-96) x Petron. LENAERTS (1719-81)
|----|
|----|----•...Hend. SCHRIJEN (1748-1818) x Brunssum 1778 Maria HERINX (1758-1840)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Soph. SCHRIJEN (1784-1867) x Rothem (B) 1813 Math. DOUMEN (-1833)
|----|----|
|----|----|----•...Johan SCHRIJEN (1793-1878) x Brunssum 1819 An. Cath. GERARTS (1790-1870)
|----|----|----|----•...Joh. Theod. SCHRIJEN (1822-91) x Kerkrade 1859 Cath. A.M. FRANSSEN (1825-98)
|----|----|----|----|----•...Joh. J.H. SCHRIJEN (1860-) x Kohlscheid 1886 Magd. PFEIFER (1858-1920)
|----|----|----|----|----•...Joh. Leon. SCHRIJEN (1862-1935) x Kerkrade Joan. Gert. RADEMACHER (1870-1946)
|----|----|----|----•...Mar. An. SCHRIJEN (1824-94) x Brunssum 1856 Joh. Leon. RUIJTERS (1819-)
|----|----|----|----|----•...An. M.H. RUIJTERS (1857-1927) x Brunssum 1881 Joh. Ant. HUISMANS
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Theod. SCHRIJEN (1797-1880) x Brunssum 1842 Corn. HOUTMANS (1811-76)
|----|----|----|----•...Joh. Hend. SCHRIJEN (1844-1912) x Brunssum 1873 Mar.Corn. WERDENS (1840-1916) [zie 578]
|----|----|----|----•...An. Cath. SCHRIJEN (1846-80) x Brunssum 1879 Joh. HENDRIX (1856-)
|----|----|----|----•...Petr. Walt. SCHRIJEN (1850-) x Brunssum 1881 Anton. RUIJTERS (1854-1941)
|----|
|----|----•...Ger. SCHRIJEN (1752-1809) x 1° Schimmert 1786 Mar. Sib. HOUBEN (1751-)
|----|----|....x 2° Schinnen 1789 An. Cath. FRIJNS (1756-)Lambert Cremers

Joannes
Kraens


Mevis Offermans

Henri Schrijen is 3 maart 1689 gedoopt in Schinnen als zoon van Wernerus en Elisabetha Guerten. Hij is schoenmaker en maakt 'houterkers', waarmee waarschijnlijk bedoeld zijn de houten zolen van muilen. Vertelt tijdens zijn verhoor ook gereisd te hebben met zijn handwerk. Hij woont in Schinnen achter de kerk.
Henri trouwt 25 nov. 1716 in Schinnen Maria Cremers, gedoopt aldaar 15 nov. 1691 als dochter van Petrus en Elisabeth Pijls, een zuster van Lambert Cremers*. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: in 1719 en 1721.
Als in 1743, onder meer door Joannes Kraens* uit Hoensbroek, Henri's naam wordt genoemd als medeplichtige bij diefstallen en inbraken is hij naar Maastricht gevlucht, maar keert later terug. Tijdens de processen in 1751 wordt hij genoemd 'de fameuze dief van de oude bande anno 1743' en op 14 maart van dat jaar gearresteerd en opgesloten in huis Schinnen. Op het kasteel Sint Jans Geleen volgt 23 maart een confrontatie met Mevis Offermans*, maar hij blijft ontkennen. In Schinnen verhoren de schepenen hem 6 apr. onder foltering, en hij bekent deel uit te maken van de bende. Maar bij de recollectie van 11 apr. ontkent hij weer alles, zodat het 17 apr. tot een nieuw scherp verhoor komt en dan Henri legt uitvoerige verklaringen af. Op 11 mei wordt hij ter dood veroordeeld.
Henri sterft 62 jaar oud op 15 mei 1751 aan de galg op de Danikerberg onder Schinnen.
Maria Cremers overlijdt 12 maart 1756 in Schinnen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Joannes Catsberg jr. 8 nov. 1743
..........In: Scherp verhoor Hendrik Witmaeckers 25/26 nov. 1743
..........In: Verhoor onder foltering van Jan Schorens 2 dec. 1743

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924)
..........p. 15, 18, 25, 29/30, 33, 37, 40, 46, 49, 55, 58, 82/3 [proces], 117/8, 121, 123/4 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 65 *
...- E. Delhougne e.a. 'Kwartierstaat Schrijen-Lipperts' (1979)
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 75, 91, 93, 97, 106, 202, 261, 287, 294, 290 [samenvatting]
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 18
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 62, 93, 158, 202/3.
.......... 'Deel II (2014)' p. 239, 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'II (2020)' p. 147/8, 184/8x, 'III (2020)' p. 204/6, 246.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER