Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchrijvers


505

Pierre Schrijvers, bakker in Heerlen, alleen verhoord

...Petr. SCHRIJVERS (-1782) x An. Cath. BERUS (1730-)
|----...Cath. Gert. SCHRIJVERS (1762-1819) x Heerlen 1784 Albr. SCHULTZE (-1828)

Jacob
Juneman


Catharina Dirckx


Pieter Schrijvers, zelf ondertekent hij als Pierre, woont sinds 1755 of eerder in Heerlen, maar van zijn herkomst is niets bekend. Oefent het beroep van bakker uit, is lidmaat van de Nederduits Hervormde Kerk in Heerlen, net als bijvoorbeeld schepen Pelt.
Hij trouwt Anna Catharina Berus, protestants gedoopt 1 okt. 1730 in Heerlen als dochter van Rudolphus en Sibilla Dijcks en uit dit huwelijk worden van 1755 tot 1772 acht kinderen geboren, allen protestants gedoopt.
Jacob Juneman* noemt 4 apr. 1773 tijdens een scherp examen Pieter als opkoper van gestolen graan. Hierover is hij 15 apr. verhoord en de volgende herhaalt Juneman bij een confrontatie zijn beschuldiging. Pieter blijft ontkennen en de zaak blijft een tijd rusten. Maar in juli wordt Maria Catharina Dirckx* onder tortuur verhoord en zij herhaalt de beschuldiging van heling. Luitenant-Hoogdrossard Farjon vraagt nu aan de schepenen om hem een bevel tot arrestatie te geven, maar die weigeren voorlopig en vragen eerst juridisch advies. Pieter is kennelijk op de hoogte gebracht en richt aan het gerecht een verzoekschrift waarin hij betoogt dat hij al jaren een gezeten burger is en herhaalt dat hij niet wist dat het gekochte graan gestolen was. Op 26 aug. brengt de jurist van Slijpe een advies tegen arrestatie en daarop besluiten de schepenen dat Farjon in een gewone gerechtelijke procedure de heling moet bewijzen. Dat wil zeggen dat Pieter Schrijvers als verdachte zelf stukken mag indienen, zo nodig met advocaat en niet gefolterd kan worden. De als Bokkenrijders beschuldigden wordt dit gewoonlijk ontzegd, want bij hen wordt de buitengewone procedure toegepast.
Van de zaak Schrijvers horen wij verder niets meer en Pieter overlijdt 21 mei 1782 in Heerlen.

ZIE VERDER:

Documenten: Vragen voor verhoor 15 apr. 1773
..........Verhoor 15 april 1773
..........Vragen voor confrontatie met Jacob Juneman
..........Confrontatie met Jacob Juneman 16 apr. 1773
..........Verzoek tot arrestatie 3 aug. 1773
..........Request tegen arrestatie
..........Advies van de jurist van Slijpe
..........Afwijzing arrestatie

LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 376 [bekende gegevens]
 Maaike van Eekelen

Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER