DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenVragen voor verhoor

Vragen voor verhoor van Pierre Schrijvers, Heerlen 15 april 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

Interrogatorien
  Voor
Den WelEed. Heer J.G.
Farjon Lt. Hoogdrossard
deeses lands nom. officij
informant - Tegens
  Omme
in persoon te verhoren
Pier Schrijvers

UEedelen Erentfesten worden gebeden den voorn. Pierre Schrijvers over de naervolgende artkelen in persoon te verhoren en desselfs responsiven in geschrifte te redigeren quo facto aen den heer informant copie cen etc.

1ma
Of hij gedaegden niet particulier en kent Jacobus Juneman en Gerard Dirckx en bij welke gelegenthijd kennisse gemaakt heeft

Art. 2
Of dien conversatie niet wel meermaelen gerouleert heeft over het koopen en verkoopen van vrugten

3
En signantelijk of hij gedaegden niet van de selve gekogt heeft vrugten dewelke bij den soogenoemden Muters binnen Heerlen gestoolen waeren

4
Wanneer en ter wat ure van den ga of nagt sulx gebuert is en voor hoe veel

5
Soo als ook of hij gedaegde niet meermaelen van de selve gestolene vrugten gekogt heeft

6
Hoe lange sulx gebuert is en voor hoe veel

Cetteram suppleat æquissimus dominus judex auditor in en op alles
Implorerende
J.A. Pelt

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER