DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Vragen voor confrontatie van Jacob Juneman tegen Pierre Schrijvers
16 april 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

 


   ||        
 


Artikelen van Confrontatie
  voor
Den WeEed. Gestr. heer J.G. Farjon
Lt.-HoogDrossard deeses lands nom.
officij Informant
  omme
te confronteeren Jacobus Juneman
teegens Pierre Schrijvers ged.

 
UEed. Eerentf. worden versoght de bovengenoemde personen teegen elkanderen over de naevolgende artikelen te confronteeren, en derselver responsiven over en weeder in geschrifte te redigeren quo facto aan den heer Informant omme etc.
  1
Of de bovengenoemde personen sig malkanderen niet over en weeder kennen
  2
Of hij Juneman niet verscheijde reijsen gestoolen vrugten aan Pierre Schrijvers verkogt heeft en sulckx onder den markt
  3
En signantelijck of hij niet gekogt heeft de vrugten gestoolen bij den Muijter, immediaet na dat den diefstal begaen was en sulckx voor den dag
  4
Wie alsdoen daarbij is geweest en hoeveel hij gedetineerde Juneman daarvoor ontfangen heeft
  5
So als ook van tijd tot tijd vrugten in de Caumer moolen en op Nieuwenhaegen gestoolen heeft, dewelcke verkogt zijn bij den ged. Schrijvers onder den prijs
  6
En generaeleijck welcke meer daar verkogt zijn
  7
So als ook of hij Pierre Schrijvers geen kennisse droeg, dat dezelve gestoolen waaren

Cetera suppleat æquissimus Dominus judex auditor In en op alles etc.

Imploreerende
  J.A. PeltNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER