Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSchröders


506

Thijsken Muijters uit Houthem, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

...Mat. SCHRÖDERS (1736-74) x Houthem 1768 Joan. BOOSTEN (1735-)Dirk
Hersseler


Christiaan Vlecken


Mathijs Schröders wordt 'Thijsken Muijters' genoemd maar de betekenis van de bijnaam is onduidelijk. Hij wordt 29 aug. 1736 gedoopt in Houthem als zoon van Joannes en Catharina Nelissen. Woont in Houthem, kostwinning niet bekend, en bezit wat vastgoed van geringe waarde.
Hij trouwt 26 febr. 1764 in Houthem Joanna (Jen) Boosten, gedoopt aldaar op 6 juli 1735 als dochter van Jacob en Maria Vijghen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Tijdens een scherper verhoor noemt Dirk Hersseler* op 26 juli 1773 (met twee scheenschroeven op zijn benen) Mathijs als medeplichtige aan verscheidene diefstallen en overvallen 'Muitken Thijs wonende te Neerbeek, de neus wat opgetrokken.' Verkeerde woonplaats, maar hoe dan ook drie dagen later op 29 juli is Matthijs opgepakt, naar Valkenburg gebracht en in strikte detentie gezet. Overigens is tegelijkertijd ook Christiaan Vlecken* uit Houthem gearresteerd. Aangezien Mathijs ontkent is hij 13 aug. zelf verhoort met tortuurmiddelen om hem tot bekentenis te dwingen. En hij bekent inderdaad, maar een maand later op 11 sept. sterft Mathijs in het cachot. Twee dagen later vonnissen de schepenen 'en Lasten 't Cadaver van Voorm. Matthijs Schroeders door den ScherpRegter oft sijne assistenten op eene karre gelaaden, tot Houtem vervoert en aldaar ter plaetse van Crimineele justitie anderen ten Exempel en afschrick aen een Galge met een ijseren ketten gehangen te worden en aldaar te blijven hangen. Verclaerende desselfs goederen voor geconfisqueert'.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Dirk Hersseler 26 juli 1773
..........Lijst scherper examen 13 aug. 1773
..........Vonnis 13 sept. 1773
..........In: Scherp examen Joannes Lahaye 4/5 aug. 1774
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst echtparen Valkenburg 1775
..........Declaratie advocaat en procureur
..........Lijst vervolgden Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 322 [kopie Sleinada]
...- A.Welters 'Uit Valkenburgs verleden' (1968) p. 149
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 368 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 129, 149, 253
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER