Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGardeniers


170

Joannes Gardeniers, bedelaar in Nieuwstadt, galg 1743

•...Joh. GARDENIERS (1690-1743) x Nieuwstadt 1724 Maria SMITS (-1766)
|
|----•...Mar. Gertr. GARDENIERS (1729-1803) rel.m. N.N.
|----|
|----|----•...Mar. Gert. GARDENIERS (1763-) x Nieuwstadt 1783 Joh. HOUBEN
|----|----|
|----|----|----•...Gert. HOUBEN(1783-1857) x Geleen 1819 Joh. FEIJTS (1782-1850)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. HOUBEN (1796-) x Nieuwstadt 1835 Joh. Jos. WIELDERS (1789-1863)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Elis. HOUBEN (1797-1891) x Nieuwstadt 1824 Ever. Jos. SCHMITZ
|----|----|----|----•...Marg. SMEETS (1835-1918) x Nieuwstadt 1878 Joh. Petr. JORISSEN (1817-)
|----|----|----|----•...Corn. SMEETS (1851-) x Nieuwstadt 1864 Joh. Mich. ARETS (1837-)
|----|----|
|----|----|----•...Corn. HOUBEN (1802-58) x Nieuwstadt 1838 Lamb. BUSCHIJ (1797-1871)
|----|----|----|----•...Joh. BUSCHIJ (1839-1932) x Echt 1868 Mar. Mecht. MEERTEN
|----|----|----|----|----•...Mar. Corn. BOGIE (1872-) x Echt 1894 Henr. Hub. VAN WEGBERG (1866-)
|----|----|----|----•...Theod. BOGIE (1842-1907) x Ohι en Laak 1866 Soph. KNARREN (1844-1904)
|----|----|----|----|----•...Hub. BOGIE (1867-) x Roosteren 1894 Mecht. VANTHOOR
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. HOUBEN (1806-65) x Nieuwstadt 1831 Joh. SMEETS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. SMEETS (1845-1911) x 1° Echt 1870 Ger. VERGOOSSEN
|----|----|----|----|....x 2° Echt 1890 Jac. Ant. WOLTERS
|
|----•...Cath. Gert. GARDENIERS(1742-) x Nieuwstadt 1789 Herm. VAEGS


Joannes Gardeniers is omstreeks 1690 geboren. Hij woont in Nieuwstadt en is sterk verarmd, want hij spreekt later over ".. ten tijde als hij noch sijn goedt gehadt heeft .." In die tijd brengt hij ook wel eens de landbouwproducten naar de markt in Maastricht. Hij schijnt ook cipier geweest te zijn, maar na zijn arrestatie verklaart Joannes dat hij en zijn vrouw met werken (als dagloner) de kost verdienen. En ".. ontrent 5 jaeren geleden dat hij met sijne vrouw en kinder begeven heeft tot bedelen en dat door Sittart, Munstergeleen, Geleen, Born, Limbricht, Echt, Maeseijck, Lutteraedt."
Hij trouwt 5 nov. 1724 in Nieuwstadt met Maria Smits (Smets). Uit dit huwelijk worden zes kinderen gedoopt tussen 1724 en 1742. Hij zelf zegt in 1743 zeven kinderen gehad te hebben, waarvan nog vijf in leven.
Joannes is begin nov. 1743 gearresteerd en opgesloten op kasteel Montfort. Op 13 nov. wordt door het gerecht de inventaris opgemaakt van zijn bezittingen en die zijn erg schamel. Alleen staan in de stal drie koeien, maar die zijn volgens zijn vrouw van iemand anders. Joannes wordt de volgende dag verhoord en op 9 dec. is er een recollectie, waarschijnlijk na een pijnlijk examen. Op 17 dec. wordt een doodvonnis geveld en Joannes sterft 3 dec. 1743 aan de galg in Nieuwstadt.
Maria Smits overlijdt 23 juni 1766 in Nieuwstadt, 22 jaar na de dood van haar man.

ZIE VERDER:

— Documenten - Inventaris huisraad 13 nov. 1743
..........Eerste verhoor 14 nov. 1743
..........Decreet tot (scherp?) verhoor 16 nov. 1743
..........In: Continuatie scherp examen Hend. Beckx 28 nov. 1743
..........In: Scherp verhoor Jan Roijen 6 dec. 1743
..........Vonnis 17 dec. 1743

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 19, 21, 71 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 189, 197, 274/5 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 141, 146. 'Deel II (2014)' p. 237
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 24, 20, 34/8, 42, 45, 56, 73, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER