DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Decreet tot verhoor in Nieuwstadt 16 november 1743
RHCL - Nieuwstadt - 14


  
 

 

Den Heere J.C. Rijcksz
Drossard des Ampts
Montfort of. nom. Cleger
......Tegens
Jan Lenssen, Lens Lenssen
Gerard Roijen, Henderick
Cleven en Js Gardenier
geapprehendeerde ende
......Beclaeghde


Cohier van verbaalen gehouden
Drossart der steeden en dorpen
des Ampts Montfort off. nom. Cleger
......Tegens
Jan Lenssen. Lens Lenssen,
Gerard Roijen, Hend. Cleven en
Joannes Gardenier, geapprehen-
deerde en beklaeghde

    Den Heer Cleger exhibeert Feijten van Belastinghe,
    versoeckende dat geapprehendeerde daer over semotis
    Adto et Prore op heden in forma ordinaria moghen
    worden verhoort

        Decreet

    T' Gericht met assumptie van eenen Schepen vant hoofgericht Echt, verclaert dat de geapprehendeerdens Jan Lenssen, Lens Lenssen, Gerard Roijen, Henderick Cleven, en Joannes Gardenier, op heden over de gexhibeerde Feijten van belastinge semotis Adto et procuratore in forma ordinaria sullen worden verhoort, actum in judicio extraordinario op den Casteele Montfort den 16. november 1743


Ter ordonnantie

N.G. Brants Secretaris


   


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER