Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDegens


118

Kanne Willem, aardewerkhandelaar in Ganzenweide, gevlucht, verbannen 1775

•...Wil. DEGENS  x Heerlen 1745 Helena NUCHELMANS (1718-81)
|
|----•...Mar. Marg. DEGENS (1747-1834) x Heerlen 1777 Mich. KISTERS (-1814)
|----|
|----|----•...Joh. Petr. KISTERS (1787-1870) x An. Soph. STEIJNS (-1840)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Gert. KISTERS (1813-65) x  Heerlen 1844 Ant. P.F. ALBERTS
|----|----|----|----•...Joh. N.J.F. ALBERTS (1847-1928) x Kerkrade 1871 Mar. Hub. BREMEN (-1918)
|----|----|
|----|----|----•...Hubert KISTERS (1818-1887) x Eijgelshoven 1844 An. Gert. KLEIJNEN (-1893)
|----|----|----|----•...Joh. Petr. KISTERS (1845-94) x 1° Heerlen 1879 Mar. Marg. HUYNEN (-1880)
|----|----|----|----|....x 2° Heerlen 1881 Mar. Th.J. VIJGEN
|----|----|----|----•...Mar. C.H. KISTERS (1847-1914) x Heerlen 1891 Alb. J.H. JACOBS
|----|----|----|----•...Hend. Hub. KISTERS (1849-1904) x Heerlen 1872 An. M.H. KISTERS (1851-1926) [zie onder]
|----|----|----|----|----•...Hub. Nic. KISTERS (1872-1922) x Heerlen 1896 An. Mar. SCHIFFELERS
|----|----|----|----•...Mar. Gert. KISTERS (1850-1931) x 1° Heerlen 1881 Corn. Joh. OOSTWEGEL (1923-1896)
|----|----|----|----•...Ger. Jos. KISTERS (1852-1922) x Heerlen 1888 An. Cath. GIELKENS
|----|----|----|----•...An. M.E.F. KISTERS (1857-) x Roosendaal 1895 Corn. SWAANEN
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Nic. KISTERS (1821-710) x Schinnen 1850 Mar. Agn. CLAESSENS
|----|----|----|----•...An. M.H. KISTERS (1851-1926) x Heerlen 1872 Hend. Hub. KISTERS (1849-1904) [zie boven]
|----|----|----|----•...Hubert KISTERS (1856-1938) x Heerlen 1883 Mar. Agn. ERKENS
|----|----|
|----|----|----•...Petr. Hend. KISTERS (1825-) x Heerlen 1849 Mar. Elis. HAERTMANS (1822-82) [zie 163]
|----|----|----|----•...Joh. Math. KISTERS (1854-1932) x Maastricht 1890 Mar. Jos. OTTEN
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Theod. KUSTERS (1828-84) x 1° Heerlen 1855 Cath. Marg. ROEBROEK (1825-64)
|----|----|----|....x 2° Heerlen 1868 Mar. Ther. JACQUEMIN (-1910)
|----|----|----|----•...1) Mar. Od. KUSTERS (1855-1927) x Kerkrade 1888 Joh. Hub. HERPERS (1858-)
|----|----|----|----•...1) Mar. Agn. KUSTERS (1859-1940) x 1° Heerlen 1886 Hub. Mart. JANSSEN (1855-91)
|----|----|----|----|....x 2° Nieuwenhagen 1892 Math. Jos. VAESSEN (1851-)
|----|----|----|----•...2) Hend. Hub. KUSTERS (1871-1942) x Wijlre 1900 Mar. Jos. SMEETS (1876-)
|----|----|----|----•...2) Mar. Th.H. KUSTERS (1873-1907) x Heerlen 1899 Hend. POMMΙ
|
|----•...Mar. Magd. DEGENS (1749-93) x Heerlen 1777 Mich. SCHOFFELEN (1752-1829)
|----|----•...Mar. Cath. SCHOFFELEN (1783-1871) x Merkelbeek 1828 Petr. Jos. DEWIT (1796-1871)Jan Degens

Leonard Degens

Bernard Kempenaer

Jacobus Ritzen

Peter Nacken

Mathijs Ponts

Hermann Sengen

Willem Degens genoemd Kanne 'Willem in de Gansweijde' wordt geboren als zoon van Stephanus en Gertrudis Houben. Hij is een neef van Jan* en Leonard Degens*, hun vader Ulricus was een broer van Stephanus. Hij is kannenkoopman, woont in Heerlerheide bij de 'Gansse weijde' waar hij (van onder meer Bernard Kempenaer*) op 7 dec. 1772 samen met zijn vrouw een huis en grond koopt grenzend aan bezit van Jacobus Ritzen* en Peter Nacken.
Hij trouwt 17 okt.1745 in Heerlen Helena Nuchelmans, gedoopt 29 nov.1718 aldaar als dochter van Jacob en Margaretha Ritzen. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1747 en 1759.
Mathijs Ponts* noemt 12 aug 1743 als medeplichtige "Willem den cannen cremer uijt de Ganseweijde", maar het is niet duidelijk of hij deze Willem bedoelt. Die wordt wel genoemd in de verklaringen op 25 mei 1773 gedaan bij scherp examen door Hermann Sengen* en namelijk als 'Willem den kannenschurger, woonende in de Gansweijde'. Verzoek om arrestatie 7 juni, maar hij is voortvluchtig en geeft geen gevolg aan vier in het openbaar afgekondigde dagvaardingen. Het gerecht ziet deze blijvende afwezigheid als erkenning dat de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen. Willem wordt 23 mei 1775 bij verstek verbannen "ten euwigen daage uijt de drie Landen van Overmaze partage van Haar Hoog Moogende, alsmeede uijt het district der Generaliteijt".
Helena Nuchelmans overlijdt 2 okt.1781 in Heerlen.
ZIE VERDER:

— Documenten: in Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746
..........In: Scherp verhoor Herman Sengen 24/25 mei 1773
..........In: Scherp examen Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........Arrestatie bevel 7 juni 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........In: Nader scherp verhoor Nicolaas Herseler 6 juli 1773
..........Inventarisatie huisraad 31 jan. 1775
..........Vonnis bij verstek 14 febr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 371 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256, 258
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 145, 149
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

119

Kalverjanneke, dagloner, kalverdrijver uit Brunssum, gefolterd, galg 1773

•...Johan DEGENS (1718-73) x Brunssum 1739 Helena SCHOFFELEN (1715-82)
|
|----•...Mecht.. DEGENS (1739-) x Maastricht 1771 Adam Ren. GERMAIN (-1801)
|----|----•...An. Barb. GERMAIN (1777-1843) x Maastricht 1807 Mich. COLEN (1776-)
|----|----|----•...An. C.J. COLEN (1809-) x 1° Maastricht 1839 Lod. J.H. CLOOTEN (1808-)
|----|----|----|...x 2° Maastricht 1844 Wil. Ger. VAN RIEMSDIJK (-1881)
|----|----|----|----•...(2) And. Hub. C. VAN RIEMSDIJK x Maastricht 1873 Mar. H.C. CLAESSENS
|
|----•...Hend. DEGENS (1743-1812) x Brunssum 1780 Mar. An. HEUTS (1753-1827)
|----|
|----|----• Mar. Elis. DEGENS (1785-1860) x Heerlen 1816 Hub. HAEKEN (1796-1844)
|----|----|----•...Jan Hend. HAEKEN (1817-) x Heerlen 1844 An. K.M. GIELEN [zie 578]
|----|----|----•...Cath. Elis, HAEKEN (1819-99) x Heerlen 1864 Thom. Ant. SMEETS
|----|----|----•...Mar. Jos. HAEKEN (1822-) x Heerlen 1847 Piet. Ant. DORTANT
|----|----|----•...An. Kath. HAEKEN (1828-58) x Heerlen 1850 Jan Barth. ALBERT
|----|----|----|----•...Piet. Ant. ALBERTS (1854-) x Heerlen 1879 Mar. Gert. ALBERTS (1858-)
|----|
|----|----• Joh. Hend. DEGENS (1787-1854) x Brunssum 1819 An. Gertr. HEUTS (1787-)
|----|----|----•...Jan Hend. DEGENS (-1890) x Hulsberg 1844 Mar. Gert. MEIJS
|----|----|----|----•...Joh. Leon. DEGENS (1852-88) x Wijlre 1882 Mar. M.H. VAN MOUSSCHE
|----|----|----|----•...Joh. Lud. DEGENS (1859-1901) x Kerkrade 1889 Mar. Cath. MEELS
|----|----|----|----•...Mar. C.H. DEGENS (1863-) x Berg en Terblijt 1896 Math. MEERTENS
|----|----|----•...Mar. Elis. DEGENS (-1874) x Brunssum 1854 Jan Hend. RITZERVELD
|
|----•...An. Mar. DEGENS (1748-1804) x Joh. VINCENT (-1804)
|
|----•...Joh. Jac. DEGENS (1752-1822) x Heerlen 1783 Mar. Cat. SENDEN (1755-1839)  [zie 517]
|----|
|----|----• Mar. Magd. DEGENS (1778-) x Brunssum 1809 Petr. HERINX
|----|----|----•...Mar. Cath HERINX x Heerlen 1848 Alex. HEUSSCHEN (1804-)
|----|----|----|----•...Mar. Magd. HEUSSCHEN x Heerlen 1889 Wil. Hub. QAEDVLIEG
|----|----|----•...Joh. Leon. HERINX x 1Ί Brunssum 1841 Mar. Sib. OTERMANS
|----|----|----|....x 2Ί Heerlen 1851 Mar. Hel. SCHEUVEN (1808-92)
|----|----|----|----•...An. B.H. HERINGS (1842-1918) x Heerlen 1864 Paul Jos. MEIJS (1840-96)
|----|----|----|----|----•...An. Mar. MEIJS (1866-1933) x Heerlen 1890 Jan Math. HERMANS
|----|----|----|----|----•...Piet. Jos. MEIJS (1870-) x Heerlen 1899 Marg. ALBERT (1875-1948) [zie 606]
|----|----|----|----|----•...Mar. Sib. MEIJS (-1927) x Heerlen 1900 Math. Joz. BEAUJEAN [zie 529]
|----|----|----•...Joan. Mar. HERINX (1819-78) x Heerlen 1852 Joh. Math. VROLINGS (1825-98) [zie 529]
|----|
|----|----• Petron. DEGENS (1781-1832) x Heerlen 1807 Joh. Jac. JONGEN (1781-1829)
|----|----|
|----|----|----•...Barb. JONGEN (1808-) x Heerlen 1827 Hend. Jos. CLAESSEN (1806-)
|----|----|----|----•...Mar. Ther. CLAESSEN (1841-76) x Kerkrade 1866 Christ. Jos. SCHOPEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Cath. JONGEN (1810-53) x Heerlen 1837 Hend. Jos. HOUPERMANS (1809-)
|----|----|----|----•...Hend. Hub. HOUPERMANS (1837-) x Heerlen 1880 An. Cath. BOUR (1825-87) [zie 117]
|----|----|----|----•...Joh. Wil. HOUPERMANS (1839-) x Echt 1878 Mar. Cath. VAN EEDEN (1847-)
|----|----|----|----•...An. Mar. HOUPERMANS (1845-) x Heerlen 1874 T.L.H. BEIJER (1850-)
|----|----|----|----•...M.C.J. HOUPERMANS (1849-) x Heerlen 1880 Petr. Jos. EIKENBOOM (1854-)
|----|----|----|----•...Hend. Jos. HOUPERMANS (1852-1928) x 1Ί Voerendaal 1875 Mar. Jos. DOUVEN (1854-85)
|----|----|----|----|....x 2Ί Voerendaal 1886 M.C.O. POORTS (1866-1934)
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Jos. JONGEN (1815-91) x 1Ί Heerlen 1837 An. Mar. LINDELAUF
|----|----|----|....x 2Ί Heerlen 1850 Mar. Elis. CLAESSEN
|----|----|----|....x 3Ί Heerlen 1864 Mar. Isab. GIER (COHEN)
|----|
|----|----• Mar. Elis. DEGENS (1784-1869) x Heerlen 1810 Joh. Ger. SENDEN (1784-1850)
|----|----|----•...Andr. SENDEN (1813-81) x 1Ί Mar. Elis. VAN KAN (1810-63)
|----|----|----|....x 2Ί Bocholtz 1867 Mar. Magd. WENDERS
|----|----|----•...Mar. Magd. SENDEN (1815-) x Heerlen 1838 Arn. TILMANS (1809-)
|----|----|----•...Mar. Cath. SENDEN (1825-1901) x Jacob FRANKEN (-1871)
|----|
|----|----• Mar. An. DEGENS (1787-) Heerlen 1814 Mart. PAKBIER (1790-)
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Mecht. PAKBIER (1814-96) x Heerlen 1838 Wil. Jos. HEILIGERS (1813-87)
|----|----|----|----•...Ant. Joz. HEILIGERS (1839-1910) x Sittard 1869 An. Mar. HAMERS
|----|----|----|----•...Mar. Hub. HEILIGERS (1850-) x Heerlen 1876 Norbert VAN ESDONK
|----|----|----|----•...Jan Piet HEILIGERS (1853-1943) x Heerlen 1887 Mar. Agn. VERHOOVEN
|----|----|----|----•...Mar. El. HEILIGERS (1858-) x Heerlen 1886 Wilh. CARDAUN
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Leonard PAKBIER (1815-) x Heerlen 1851 An. Mar. SCHEPERS
|----|----|----|----•...Mar. Jos, PAKBIER (-1922) x Heerlen 1871 Jan Hub. NIJSSEN
|----|----|
|----|----|----•...Mar. Marg. PAKBIER (1821-56) x Heerlen 1848 Joh. Math. ROEKX (1814-) [zie ook 385]
|----|----|----|----•...Frans P.H. ROEKX (1854-1920) x Meerssen 1881 An. Mar. VRANCKEN
|----|----|----|----|....x 2° Maastricht 1890 Mar. Corn. ZEGERS
|----|----|----|----•...Mar. Hel. ROEKX (1855-1934) x Hoensbroek 1874 Sim. Jos. VINCKEN
|----|----|
|----|----|----•...Jacob PACKBIER (1824-1904) x 1° Haaren 1848 Mar. Gertr. ZISTERMANN (1825-58)
|----|----|----|....x 2° Wόrselen 1860 Mar. Jos. MάLLER (1833-99)
|----|----|----|----•...1) Mar. Jos. PACKBIER (1849-1932) x Heerlen 1871 Jan Leon. NIJSSEN
|----|----|----|----•...1) Jos. PACKBIER (1850-1925) x Heerlen 1876 An. Mar. HEILIGERS
|----|----|----|----•...1) Hub. PACKBIER (1852-) x 1883 Joh. KάPPERS
|----|----|----|----•...2) Eleon. PACKBIER (1861-1948) x 1889 Joh. ZIMMERMANN
|----|----|----|----•...2) Jacob PACKBIER (1862-1917) x 1° 1893 Ida Hub. KάPPERS
|----|----|----|----|....x 2° 1899 An Kath. SCHMITZ
|----|----|----|----•...2) Peter PACKBIER (1866-1928) x 1894 Maria STEINRATH
|----|----|----|----•...2) Rein PACKBIER (1867-1944) x Kinzweiler 1900 Joh. DORTANTS
|----|----|----|----•...2) Carl PACKBIER (1871-1932) x 1900 Sibil OFFERGELT
|----|----|
|----|----|----•...An. Mar. PAKBIER (1827-1902) x Heerlen 1854 Wil. HAENRAETS (1827-87)
|----|----|----|----•...Mar. C.H. HAENRAETS (1869-1934) x Heerlen 1889 Jan H.J. HOENEN (1863-1946) [zie 307]
|----|----|
|----|----|----•...Joh. Rein. PAKBIER (1830-1920) x Amstenrade 1864 Mar. Jos. CUSTERS (-1925)
|----|----|----|----•...Mar. Hel. PAKBIER (1865-1937) x Heerlen 1895 Pet. H.O. TIMMERMANS
|----|----|
|----|----|----•...Hub. Jos. PAKBIER (1834-) x Heerlen 1856 Mar. Elis. OTERMANS
|----|
|----|----• Joh. Leon. DEGENS (1791-) x 1Ί Brunssum 1819 An. Cath. OBRIER [zie 306]
|----|----|....x 2Ί Brunssum 1821 Mar. Gert. OBRIER [zie 306]
|----|----|
|----|----|----•...2) Elis. DEGENS x Heerlen 1850 Mart. SISTERMANS (1821-)
|----|----|----|----•...Hub. Jos. SISTERMANS (1853-) x Wijnandsrade 1895 Mar. Cath. SAVELBERG (1870-) [zie 486]
|----|----|----|----•...Mar. Elis. SISTERMANS (1857-) x Heerlen 1884 Johan HENDRIX
|----|----|----|----•...Joh. Jac. SISTERMANS (1862-) x Heerlen 1895 An. C.A. DEBIE
|----|----|
|----|----|----•...2)  Joh. Andr. DEGENS (1827-) x Heerlen 1851 Mar. Hel. VROLINGS (1824-91) [zie 529]
|----|----|----|----•...Joh. L.J. DEGENS (1851-) x Heerlen 1875 Jos. KOONEN (1854-)
|----|----|----|----•...Joan. Cath. DEGENS (1858-) x Heerlen 1887 Joh. HEUTS
|----|----|----|----•...Joh. Andr. DEGENS (1860-) x Heerlen 1886 Ant. VRANKEN
|----|----|----|----•...Mar. An. DEGENS (1866-) x Heerlen 1892 Joh. Jos. HEUTS (1861-)
|----|
|----|----• An. Mar. DEGENS (1796-1849) x Heerlen 1821 Joh. Rein WIJNEN (1796-1849) [zie 055]
|----|
|----|----• Joh. Jos. DEGENS (1799-1875) x 1Ί Heerlen 1825 Mar. Mecht. HEIJNEN (1804-27)
|----|----|....x 2Ί Christ. JUTTEN (-1879)
|----|----|----•...Mar. Magd. DEGENS (1838-1911) x Rimburg 1867 Mart. J.H. DOHMEN (1842-80) [zie 054]
|----|----|----•...Joh. Mart. DEGENS (1842-1912) x Aachen 1871 Mar. Cath. SCHEUVEN (1844-1912)
|----|----|----•...Joh. Ger. DEGENS (1845-) x Heerlen 1881 An. Mar. DEWITTE (-1881)
|----|----|----•...Joh. Leon. DEGENS (1849-) x Heerlen 1875 Mar. Barb. ROOX (1849-)
|
|----•...Joh. Hend. DEGENS (1758-1810) x Heerlen 1783 Petron. SENDEN (1759-1827)  [zie 517]
|----|----•...Joh. Jac. DEGENS (1786-1812) x Brunssum 1812 Mar. Jos. BOUMANS (1779-)
|----|----•...Jan Leon. DEGENS (1789-) x Brunssum 1818 Mar. Elis. SENDEN (1796-)
|----|----|----•...Joh. Hendr. DEGENS (1820-) x 1° Brussel Melanie BRANKAERT (1824-)
|----|----|----|....x 2° Brussel 1857 Cath. BOOGAERTS (1819-)
|----|----|----|----•...1) Amιlie. DEGENS (1846-) x Brussel 1866 Jean Franη. MOMMAERT (1844-)
|----|----•...Johan DEGENS (1795-) x Brunssum 1821 An. Elis. GERARTS
|----|----•...Joh. Hend. DEGENS (1798-) x Brunssum 1817 Petron. ERKENS (1792-1817)
|----|----|....x 2° Brunssum 1822 An. Mar. BECKERS (1798-)
|----|----|----•...Mar. Gertr. DEGENS (-1919) x Bern. SCHIFFERSLeonard Degens

Willem Degens

Matthijs van den Berg

Jan Degens genoemd 'Kalverjanneke' wordt 8 dec.1718 gedoopt in Heerlen als zoon van Ulricus en Maria van den Berg. Hij is een jongere broer van Leonard Degens* en een neef van Willem Degens*. Woont in Brunssum, handelt in kalveren, werkt als dagloner.
Hij trouwt 1 nov.1739 in Brunssum Helena Schoffelen, gedoopt 2 sept. 1715 aldaar als dochter van Bartholomeus en Mechtildis Heuts. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren tussen 1739 en 1758.
Matthijs van den Berg noemt tijdens het scherp examen van 5 mei 1773 Jan als medeplichtig bij een aantal grote overvallen. Arrestatie 9 juni 1773 en gedetineerd op kasteel Amstenrade, 12 juni naar Valkenburg gebracht en geconfronteerd met een paar gevangenen aldaar die hem beschuldigd hebben. Weer terug in Amstenrade is hij onderworpen aan een verhoor onder foltering, en uiteindelijk ter dood veroordeeld.
Jan sterft 54 jaar oud op 9 aug. 1773 aan de galg op de Brunssumerheide 'aan de Zeekoel'.
Helena Schoffelen overlijdt 16 febr. 1782 in Brunssum.

ZIE VERDER:

–– Genealogie Online bij: Rijckheyt Heerlen

— Documenten: in Scherp examen Mathijs van den Berg 5 mei 1773
..........In: Scherp verhoor Herman Heugens 9 juni 1773
..........Confrontatie in Valkenburg 12 juni 1773
..........In: Scherp examen Matthijs Sengen 25 mei 1773
..........Vonnis 6 aug. 1773
..........Kosten beul
..........Diverse kosten bij proces en executie
..........In: Inventaris huisraad van Leonard Spiers 30 jan. 1775

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 379 [samenvatting]
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. xx [deels kopie Sleinada]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 84, 'Deel II (2014)' p. 184/5, 254

© Maaike van Eekelen

120

Leonard Degens, kalverdrijver in Schaesberg, galg 1743

•...Leon. DEGENS (1708-43) x Schaesberg 1741 Gertr. WERRY (1704-73)Jan Degens

Willem Degens

Claes Werry

Peter Caspar Ter Konig

Peter Caspar Muyters

Leonard Degens wordt 27 mei 1708 gedoopt in Heerlen als zoon van Ulricus en Maria van den Berg. Hij is een oudere broer van Jan Degens* en een neef van Willem Degens*. Hij woont in diverse plaatsen, is telkens een jaar knecht in Hoensbroek bij de schatheffer, op de Rouwenhof en op Gitbach. Woont sinds zijn trouwen in Schaesberg, waar hij de kost verdient als knecht en kalverdrijver.
Hij trouwt op 31 jan.1741 in Schaesberg met de 36-jarige Geertruid Werry, gedoopt 17 okt.1704 in Schaesberg als dochter van Peter en Maria Prickarts, een zuster van Claes Werry*. Twee dochters worden geboren uit het huwelijk van Leonard en Geertruid in 1742 en 1743.
Arrestatie 29 juli 1743 op grond van "Confessiens van andere Complices", 9 aug. confrontatie met Peter Caspar Ter Konig* en Peter Caspar Muyters*, waarbij Leonard blijft ontkennen. Zonder te worden gefolterd maar "hem naerderhandt beter bedacht hebbende" legt hij 28 aug.en 4 sept. verklaringen af en wordt op grond daarvan ter dood veroordeeld. Leonard sterft, 35 jaar oud, op 16 sept.1743 aan de galg in Schaesberg.
Geertruid Werry overlijdt 13 jan.1773 in Schaesberg.

Opmerking: tijdens zijn verhoor kan Leonard niet vertellen waar hij geboren is en hij meent te weten achttien of negentien jaar oud te zijn.

ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas 7828, scan 161 e.v.) hier

–– Documenten in Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Nadere ondervraging Anton Haeseliers 11 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Vonnis scherp examen van Willem Hoenen 4 juli 1745

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 56 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 194, 252 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 155, 'Deel II (2014)' p. 236
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 8, 173, 175, 177/9, 182/4, 'Deel II (2020)' p. 113
..........'Deel III (2020)' p. 130, 170, 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER