Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBrauns, Broun, Bruijn


048

Echtgenote van Jan Lenssen, uit Nieuwstadt, gevlucht, verbannen 1744

•  Corn. BRAUNS x Joh. LENSSEN (1700-44) [= 322]Jan Lenssen

Cornelia Brauns is geboren in Aalbeek en mogelijk 1 mei 1689 gedoopt in Hulsberg als dochter van Henricus en Joanna Rentgens. Zij woont in Nieuwstadt.
Zij trouwt Jan Lenssen* en uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1724 en 1736.
Ten tijde van de arrestatie van haar man voortvluchtig en op 29 apr. 1744 wordt 'de huisvrouw van Jan Lenssen' bij verstek verbannen, haar eigen naam blijft onvermeld.
Jan sterft 23 dec. 1743 aan de galg in Nieuwstadt. Waarheen Cornelia is gevlucht is niet bekend, er is nooit meer van haar vernomen.

ZIE VERDER:

— Documenten: Citatie edictoriaal 10 februari 1744

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 72 *
    - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 274/5 [samenvatting]
    - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 255
....- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 41, 43, 48/9, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen

051

Brounjan, marskramer uit Nieuwenhagen, waarschijnlijk geen proces

•  Johan BROUN    Geen gegevens.Peter Ponts

Caspar Ter Konig

Peter Caspar Muyters

Joannes Dirckx

Joannes Broun genoemd 'Brounjan' wordt 25 juni 1719 gedoopt in Schaesberg als zoon van Petrus en Joanna Paulus. Woont eerst op de Lichtenberg in Schaesberg en sinds zijn huwelijk in Nieuwenhagen onder Heerlen. Hij is marskramer en verkoopt kannen en ander aardewerk en verder is er niets over hem bekend.
Hij trouwt 3 febr. 1738 in Heerlen met Joanna Crousen. "Dese personen zijn op enen buitengewoonen dag ingeschreven wijl den bruidegom buitens lands geweest was en wederom moest vertrekken". Uit dit huwelijk zijn van 1742 tot 1748 drie zoons geboren.
Joannes wordt genoemd in verscheidene verklaringen afgelegd bij scherp examen: van Peter Ponts*, van Caspar Ter Konig*, van Peter Caspar Muyters* en van Joannes Dirckx* en nog meer. Toch is het twijfelachtig of er tegen hem wel een procedure gestart is. Procureur Westrik van het Heerlense gerecht schrijft in 1746 'niet gevangen', Maar betekent dat voortvluchtig?

ZIE VERDER:

–– Documenten in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744 &  Recollitie 27 jan. 1744
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 267 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 133, 145, 148, 175, 177/8, 180/1, 183/4
.....'Deel II (2020)' p. 102, 'Deel III (2020)' p. 171, 247.

© Maaike van Eekelen

052

Den Swarten Tilman, schoenmaker in Schaesberg, geen proces bekend.

•  Tilm. BROUN (1695-1759) x 1º Schaesberg 1717 Cath. BECKERS (-1751)
|   x 2º  Schaesberg 1753 Joan. KEYBETS (1691-1773)
|----•  1) Maria BROUN (1718-1790) x Schaesberg 1753 Gerard MUYTERS (1727-74)
|----•  1) Agnes BROUN (1722-51) x Schaesberg 1748 Petr. MOONEN
|----|----•  Herm. MOONEN (-1829) x Mar. Elis. CORVERS (1760-1826)
|----|----|----•  Wilh. MOONEN (1791-1831) x Hoensbroek 1825 Math. SNIJDERS (1801-32)
|----|----|----|----•  Joh. Jos. SNIJDERS (1827-94) x 1 ° Heerlen 1852 Joan. Mar. KLINKERS (1822-1869)
|----|----|----|----|   x 2° Heerlen 1870 Cath. Elis. WETZELS (1814-98)
|----•  1) Petron. BROUN (1726-93) x Schaesberg 1757 Johan JONGEN (1715-73)Servaes
Arets


Leonard
Degens


Tilman Broun, genoemd 'den swarten Tilman', wordt 7 juli 1695 gedoopt in Heerlen als zoon van Godfried en Maria Maessen. Hij woont sinds 1717 in Schaesberg en is een schoenmaker.
Hij trouwt 23 mei 1717 in Schaesberg Catharina Beckers. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1718 en 1726. Catharina overlijdt 19 mei 1751 in Schaesberg. Tilman hertrouwt  57 jaar oud op 23 jan. 1753 in Schaesberg met de 62-jarige Joanna (Jenne) Keijbets, gedoopt 3 jan. 1691 in Heerlen als dochter van Bartholomeus en Maria Heuvels, weduwe van Joannes Schreck.
In aug. 1743 wordt Tilman genoemd als medeplichtige tijdens de scherpe examens van Servaes Arets* en Leonard Degens*. Ook bij pijnlijke verhoren in okt. valt zijn naam, maar er is geen enkel teken dat er tegen hem een proces is gevoerd.
Tilman overlijdt 64 jaar oud op 10 juli 1759 in Schaesberg. Jenne wordt 8 mei 1773 in Schaesberg begraven; ze is 82 jaar geworden.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherp verhoor Wijn Wijnen 10 sept. 1750 ??
..........In: Confrontatie Frans Hamers en Wijn Wijnen 17 dec. 1750 ??

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 59
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 267 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p.256, 258
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 176/8, 183/4

© Maaike van Eekelen

055

Pieter Bruijn, leidekker in Grotenrade, gefolterd, galg 1773

•  Petr. BRUIJN (BROUN) (1743-73) x Heerlen 1766 Barb. STENTEN
|----•  Petron. BRUIJN (1767-1848) x Heerlen 1795 Joh. Wil. WIJNEN (1757-1829)
|----|----•  Joh. Rein. WIJNEN (1796-1849) x Heerlen 1821 An. Mar. DEGENS (1796-) [zie 119]Wilhelmus
Cordewener


Anton Bosch

Willem Willems

Lins Schouteten

Pieter Bruyn of Braun, wordt 12 juni 1743 gedoopt in Heerlen als zoon van Joannes en Maria Gertrudis Cordewener. Hij woont in Grotenrade (dus niet in de bank Heerlen), is leidekker van zijn vak, een aantal jaren werkt zijn oom Wilhelmus Cordewener* bij hem De confiscatie van zijn goederen brengt niets op.
Hij trouwt 15 juni 1766 in Heerlen Barbara Steuten (Stenten?). Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: in 1767 en 1769.
Van het strafdossier van Pieter is nauwelijks iets bewaard gebleven, maar duidelijk is dat door zijn verklaringen ook personen uit de bank Klimmen in beeld komen bij de vervolgingen.
Arrestatie mei 1773 en vonnis scherp examen 18 juni en meteen daarna pijnlijk verhoord. Daarbij bekent hij een aantal grote overvallen en noemt anderen als complicen. Als eerste noemt hij daarbij personen uit de bank Klimmen onder meer Anton Bosch*, Willem Willems* uit Arensgenhout en Lins Schouteten*. De eerste twee ontlopen arrestatie maar Schouteten niet en diens latere verklaringen zullen grote gevolgen hebben.
Maar Pieter is 15 juli ter dood veroordeeld en sterft, 30 jaar oud, op 19 juli 1773 aan de galg gehangen op de Heesberg bij Heerlen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Verhoor Wilhelmus Cordewener 3 mei 1773
..........Lijst scherper examen 18 juni 1773
..........Beschuldiging van Willem Willems.....In strafvordering
..........Beschuldiging van Anton Bosch.....In strafvordering
..........In: Arrestatie Lins Schouteten 29 juni 1773
..........In: Scherp examen Lins Schouteten 16 juli 1773
..........In: Scherp examen Peter Gerrits  3 aug. 1773
..........Declaratie advokaat en procureur
..........Bericht in krant van die tijd
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 215, 371 [samenvatting]
  - F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 96, 135, 246
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER