Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailMuijters


369

Joannes Muyters, voerman in Schaesberg, gefolterd, executie 1743

...Johan MUYTERS (1687-1743) x Laurensberg 1734 Cath. VAN DEN ESSCHEN (-1750)Nic. Souren

Peter Muyters

Peter Caspar Muyters

Joannes van den Esschen

Hendr. Pötgens

Peter Caspar Ter Konig

Michiel Arets

Joannes Muyters wordt geboren in Caumer en 22 aug. 1687 gedoopt in Heerlen als zoon van Peter en Ida Creuwen. Hij is een oudere broer van Maria Muyters getrouwd met Nicolaas Souren* en van Peter Muyters* en een oom van Peter Caspar Muyters*. Woont ten tijde van zijn huwelijk in de parochie Laurensberg en daarna in Schaesberg. Hij is voerman, een kolengids en handelt ook in azijn en boekweitmeel.
Hij trouwt, 47 jaar oud op 30 sept. 1734 in Schaesberg Catharina van den Esschen, dochter van Joannes en Joanna Wijri (Weri). Zij is een zuster van Joannes van den Esschen*, van Joanna van den Esschen de moeder van Peter Caspar Muyters en van Anna van den Esschen de moeder van Hendrik Pötgens*. Joannes en Catharina hadden tien jaar eerder in 1724 een buitenechtelijke dochter.
Joannes wordt van vele kanten beschuldigd uit Kerkrade, Ubach en Schaesberg. Hij is 6 juli 1743 gearresteerd, opgesloten in kasteel Schaesberg waar hij 11 juli verhoord wordt. Vervolgens geconfronteerd met Peter Caspar Ter Konig*, met zijn neef Peter Casper Muyters en met Michiel Arets* op 7 aug. en daarna onderworpen aan een scherp examen 17 aug. met 27 aug. recollectie. Zijn doodvonnis van 7 sept. stipuleert dat hij aan een paal gebonden en daarna gewurgd en verbrand moet worden.
Joannes wordt 16 sept. 1743 in Schaesberg terechtgesteld.
Catharina van den Esschen overlijdt 17 okt. 1750 in Schaesberg.

ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas 7829, scan 167 e.v.) hier

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Verhoor Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........Confrontatie met Joannes Dirckx den Dock 6 aug 1743
..........Confrontatie met Michiel Arets 7 aug. 1743
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Beschuldigt anderen
..........In: Nadere ondervraging Anton Haeseliers 11 sept. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744 &  Recollitie 27 jan. 1744
..........In: Scherp examen Gielis Vreuls 2 maart 1744   Recollectie 5 maart
..........In: Vonnis Jan van den Esschen 12 sept. 1744
..........In: Vonnis scherp examen van Willem Hoenen 4 juli 1745

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 18, 58
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 56 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 63, 86, 88, 193/4, 253 [samenvatting], 278, 438
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 133, 136, 138, 148, 167/70, 178, 180/1, 183/4, 192
..........'Deel II (2020)' p. 113, 'Deel III (2020)' p. 130, 244.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


370

Peter Muyters uit Ter Heyden, afloop proces onbekend

• Petr. MUYTERS (1701-) x Laurensberg 1736 Fey DOVERMANS [= 133]Nicolaas Souren

Joannes Muyters

Peter Caspar Ter Konig

Fey Dovermans

Willem Kerckhoffs

Joannes Moulen

Peter Muyters wordt 21 jan. 1702 gedoopt in Heerlen als zoon van Peter en Ida Creuwen. Hij is een jongere broer van Maria Muyters getrouwd met Nicolaas Souren* en van Joannes Muyters*. Peter Caspar Ter Konig* beschrijft hem als 'den langen groeten kerl vuijt t'Lant van der Heijden, aenhebbende eenen greunen roeck en draegende eenen hirtzvanger'. Hoe hij aan de kost komt en over bezit weten wij niets.
Hij trouwt 35 jaar oud op 27 okt. 1736 in Laurensberg met Maria Sophia (Fey) Dovermans*. Uit dit huwelijk wordt een tweeling (jongens) geboren in 1737.
Peter wordt onder meer door Willem Kerckhoffs*, Joannes Moulen* en Peter Caspar Ter Konig genoemd als lid van de bende en zijn vrouw zou hem in manskleren vergezeld hebben bij overvallen. Hij is opgesloten in kasteel Heijden en wordt begin sept. 1743 met negen anderen uit Ter Heyden naar Herzogenrath gebracht voor een confrontatie met een vijftal gevangenen uit Ubach en Kerkrade. Maar hoe zijn proces verder is verlopen is onbekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Recollectie Joannes Moulen 8 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........Confrontatie tegen gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept. 1743
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 - Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Scherp examen Laurens Reumgens 24/25 jan. 1744
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744
..........In: Scherp examen Gielis Vreuls 2 maart 1744

— LIT. - J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36, 44 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 16, 19, 22, 29
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 107 [bemiddeling Franciscanen] *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 186, 188, 277/8 [bekende gegevens], 438
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 154/5, 184. 'Deel II (2014)' p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 117/8, 171, 173, 180/1, 184
..........'Deel II (2020)' p. 105/6, 138, 140/2, 'Deel III (2020)' p. 123/4, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


371

Peter Casper Muyters, azijnhandelaar in Heerlen, galg 1743

...Petr. Casp. MUIJTERS (1726-43)...Niet getrouwd, neef van 157, 370 en 447.

Joannes van den Esschen

Johan Muyters

Hendr. Pötgens

Peter Caspar Ter Konig

Joannes Dirckx


Peter Caspar Muyters wordt 1 okt. 1726 gedoopt in Schaesberg als zoon van Peter Muyters en Joanna van den Esschen. Zijn moeder is een zuster van Joannes van den Esschen*, van Catharina van den Esschen, getrouwd met Joannes Muyters* en van Anna van den Esschen, moeder van Hendrik Pötgens*. Peter Caspar woont in de bank Schaesberg en verdient de kost met handel in azijn.
Hij wordt op beschuldiging van medeplichtigheid aan overvallen door Peter Caspar Ter Konig* en Joannes Dirckx den Dock* op 25 juli 1743 gearresteerd. Bij het verhoor van 29 juli is de zeer jonge Peter Caspar snel geïntimideerd en legt vrijwillig verklaringen af, waarover hij 2 aug. wordt gerecollecteerd en daarna is hij op 7 sept. ter dood veroordeeld.
Peter Caspar wordt zestien jaar oud op 16 sept. 1743 op gehangen in Schaesberg.

ZIE VERDER:

–– Dossier online bij Archieven.nl (Landen van Overmaas 7829, scan 212 e.v.) hier

–– Documenten in Verhoor Joannes Dirckx den Dock 11 juli 1743
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743 - Continuatie 19 juli - Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Nadere ondervraging Anton Haeseliers 11 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 59
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 56 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 88, 193/4, 251/2, 254 [bekende gegevens], 438
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 154/5. 'Deel II (2014)' p. 235
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 7, 168/9, 171, 173/4, 177/8, 182/4
..........'Deel II (2020)' p. 113/4, 134, 'Deel III (2020)' p. 245.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER