Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailDovermans


133

Feij Dovermans, vrouw in Ter Heijden, proces onbekend

...Feij DOVERMANS x Laurensberg 1736 Petr. MUYTERS (1701-) [= 370]Willem Kerckhoffs

Peter Muyters

Nic. Souren

Joannes Muyters

Joannes Rehaen

Fey Dovermans. Volgens Willem Kerckhoffs* uit Kerkrade is zij een dochter van Christaen Doevermans en een zuster van Adolph Doevermans, die ook genoemd wordt als complice van de bende. Van haar bezigheden en welstand is niets bekend
Zij trouwt 27 okt. 1736 in Laurensberg de 35-jarige Peter Muyters*, gedoopt 21 jan. 1701 in Heerlen als zoon van Peter Muyters en Ida Creuwen. Hij is een jongere broer van Maria Muyters getrouwd met Nicolaas Souren* en van Joannes Muyters*. Uit het huwelijk van Fey en Peter een zoon in 1737.
Zij wordt genoemd in de verklaringen van gevangenen uit Kerkrade zoals Willem Kerckhoffs en Joannes Rehaen* en er wordt van haar gezegd dat zij aan de overvallen meedoet met mannenkleren aan. Fey heeft vermoedelijk gevangen gezeten op kasteel Heijden, maar wordt niet genoemd bij de gevangenen die 4/5 sept. 1743 naar kasteel Herzogenrath worden gebracht voor confrontatie. Het is niet bekend hoe het proces is afgelopen.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

Zie VERDER: 

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Claes Werry 19 sept. 1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 en Recollectie 21 jan. 1744
..........In: Scherper examinatie Joannes Mertens 30 okt. 1743
..........In: Scherper examen Jacob Creuwen 28 nov. 1743
..........In: Protocol scherper examen Joannes Rehaen 30 jan. 1744
..........In: Recollitie Joannes Rehaen 3 febr. 1744

— LIT. J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19, 22
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 277/8 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 133, 'Deel II (2020)' p. 105, 138, 140
..........'Deel III (2020)' p. 123, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER