Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailNacken


372

Peter Nacken uit Heerlerheide, gevlucht, verbannen 1775

 Petr. NACKEN (1737-) x Heerlen 1757 Cath. AELMANS (1733-)
|
|----...An. Cath. NACKEN (1760-) x Heerlen 1793 Johan HENSKENS [zie 232]
|
|----...Mar. Jos. NACKEN (1765-1833) x 1 Heerlen 1798 Joh. Wern. RIETRAE (1767-1814) [zie 470]
|----|....x 2 Schinnen 1817 Wil. KLINCKENBERG (-1834)
|
|----...Joan Elis. NACKEN (1767-1801) x Heerlen 1796 Joh. Wil. SCHEPERS (1757-1837)
|----|
|----|----...An. Cath. SCHEPERS (1800-50) x Klimmen 1821 Mat. FRANSEN (1798-80)
|----|----|
|----|----|----...Math. Jac. FRANSEN (1824-92) x Vaals 1864 Sib. Hub. PELZER (1841-1912)
|----|----|----|----...Math. FRANSEN (1865-) x Vaals 1889 Mar. Magd. LENNERTS (1864-)
|----|----|----|----...Hend. FRANSEN (1867-) x Vaals 1891 Math. H.E. NOPPENEIJ (1868-)
|----|----|----|----...Mar. Jos. FRANSEN (1882-1935) x Jos. Ger. REMARQUE
|----|----|
|----|----|----...Joh. Math. FRANSEN (1826-1909) x Heerlen 1853 Mar. Cath. MERKELBACH (1829-93)
|----|----|----|----...Gert. Hub. FRANSEN (1846-1906) x Heerlen 1867 Joh. Lamb. BOTTERWECK (1842-1920)
|----|----|----|----...Mar. J.W.H. FRANSEN (1854-1940) x Ubach over Worms 1888 Joh. Jos. BOTTERWECK (1861-)
|----|----|----|----...Mar. A.J.H. FRANSEN (1861-) x Heerlen 1886 Petr. Jos. BENAU (1855-)
|----|----|
|----|----|----...Joh. Arn. FRANSEN (1834-63) x Wittem 1859 Joan. Mar. HAMERS (1833-92)
|----|----|
|----|----|----...Mar. Marg. FRANSEN (1840-1904) x Heerlen 1875 Joh. Ger. BOVENS (1856-1914)
|
|----...An Elis. NACKEN (1771-) x Oirsbeek 1800 Joh. Wil. MEEX (1767-)Herman Senden


Peter Nacken wordt 6 febr. 1737 gedoopt in Schinnen als zoon van Joannes en Maria Voncken. Woont in Heerlerheide 'op de Geijt', is boer en bebouwt veel land waarvan een groot deel van de familie van zijn vrouw afkomstig is, heeft wat vee en het huishouden is redelijk voorzien van spullen (inclusief een houten crucifix).
Hij trouwt 8 mei 1757 in Heerlen (Anna) Catharina Aelmans, gedoopt aldaar op 16 mei 1733 als dochter van Joannes en Catharina Stijfs. De vader is schepen geweest in Hoensbroek. Uit het huwelijk van Peter en Anna worden zeven kinderen geboren tussen 1758 en 1771.
Peter is de eerste keer genoemd als lid van de bende op 24 mei 1773 tijdens het verhoor onder tortuur van Herman Senden*. Op 7 juni daarna geven de schepenen van Heerlen toestemming om Peter en nog zes andere mannen te arresteren als 'meede plichtig ende handdaadig [te] sijn aan verscheijde gequalificeerde diefstallen, en onder de bende gehooren'. Maar Peter is op de vlucht geslagen en is onvindbaar en ook op de vanaf 6 aug. afgekondigde openbare oproepen om zich te melden, geeft hij geen gehoor. Dat stond in het recht van die tijd gelijk aan erkenning van schuld en op 3 mei 1775 is hij bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning en confiscatie van zijn goederen. Dit vonnis is 23 mei in Heerlen na het luiden van de klokken geproclameerd.
Van Pieter zijn er geen berichten meer. Catharina Aelmans overlijdt in het huis van een dochter in Schinnen en wordt daar 27 okt. 1788 begraven.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen 24/5 mei 1773 van Herman Sengen
..........Arrestatie bevel 7 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad 30 jan. 1775
..........Scheiding en deling goederen 27 juni 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

Dossier online bij Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis (in nieuw venster) hier

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 223, 375 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER