Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHenskens


232

Jacobus Henskens, wolspinner in Welten, gevlucht, verbannen 1775

...Jacob HENSKENS (1730-) x Heerlen 1759 Maria BOUMANS
|----...Mar. Magd. HENSKENS (1762-) x Heerlen 1792 Josef CREMERS
|----...Corn. HENSKENS (1765-1844) x Heerlen 1792 Nic. JABICHS (1766-1841) [zie 258]
|----...Johan HENSKENS (1767-) x Heerlen 1793 An. Cath. NACKEN (1760-) [zie 372]Peter Hertzog


Jacob Henskens (Heuskens, Hienskens) wordt 17 dec. 1730 gedoopt in Heerlen als zoon van Theodorus en Helena Meens. Woont in Welten onder Heerlen, waarschijnlijk wolspinner of wever, heeft wel wat grond gerfd van zijn vader, maar ten tijde van het proces heeft zijn moeder daarvan het vruchtgebruik. Zijn huisraad toont bij de inventarisatie in 1775 geen luxe, maar ook geen schrijnende armoede. De bakker heeft van de tijd voor de vlucht nog een rekening openstaan van acht pattacons.
Hij trouwt 29 mei 1759 in Heerlen Maria Boumans en uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1760 en 1770.
Mogelijk is hij bedoeld met "Jacobus, gewoont hebbende in de moolen van dheer Capitaine de Roothaus, nog sig ophoudende tot Welten, desselfs moeder nog in leeven en vader doot." in het scherp examen van Peter Hertzog* op 8 apr. 1773. Jacob kan niet aangehouden worden, hij is voortvluchtig en op 2 aug. en volgende data wordt hij geciteerd, dat wil zeggen door openbare afkondigingen in Heerlen opgeroepen voor het gerecht te verschijnen. Hij geeft hieraan geen gevolg en dat gold in die tijd als het bekennen van de beschuldigingen. Bij verstek is hij 16 febr. 1775 verbannen uit de Generaliteitslanden en dit vonnis is 23 mei na voorgaand klokgelui afgekondigd in Heerlen.


ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Peter Hertzog 8 apr. 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Inventaris huisraad 2 febr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop

LIT
. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 49 (verbannen?)
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 35 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 214, 223, 232 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 246

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER