DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenBeschuldigingen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

Beschuldigingen tegen Anton Haeseliers, Dirick Plitzerts, Herman Cornips,
Willem Willems, Zander vanden Hoff, Reiner en Anthon Crijns (per 12 sept. 1743)
Schaesberg • RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829 Exhibitum den 12° septembris 1743
Extract quo ad clausulas uuijt volgende vrijwillige oijck bij scherpere examinatie recolitie etc gedaene responderingen en bekentenissen door Joannes Dirix van den Scheijt, Servaes Arrets, Joannes Dirix uijt den Camp, Joannes Muijters, criminel beclaegde en gedetineerde op den Casteele deeser heerlicheijt Schaesbergh waerbij consteert dat Anthon Haeseliers, Dirick Plitzerts, Herman Cornips, Willem Willems, Zander vanden Hoff, Reiner en Anthon Crintz gebroeders mede plichtig en handaedigh sijn geweest aen die naervolgende inbreucken, knevelarijen en diefstallen
 1
Aen die getenteerde diefstaelen begaen op die Pastorije van der Scheijdt en den huijse van Hend. Dautzenbergh op den Lichtenbergh Allerheijlighen daegs s'avonts des jaers 1742

 2
Aen den inbreuck en diefstael geschiedt in den Vasten avondt des jaers 1741 op den Nieuwen hof Waerden

 3
Aen den inbreuck, knevelerije en diefstael begaen op de pastorije van Marienbergh den 20 febrij 1742

 4
Aen den inbreuck, knevelerije en diefstael gecommitteert ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen 1 aug. 1742

 5
Aen den inbreuck, knevelerije en diefstael begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerouwe 18 jan. 1741

6
Aen den Inbreuck, knevelerije en diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Thoeren tot Ritzerfelt in den jaere 1741

7
Aen den Inbreuck, knevelerije en diefstael geperpetreert ten huijse van Jan Keularts op die Lochte 4° julij 1740

8
Aen den Inbreuck, knevelerije en diefstael gecommitteert ten huijse van Mathijs Kockelkorn aen den Steegel op den 16° octobris 1741

9
Aen den Inbreuck, knevelerije en diefstael gecommitteert ten huijse van Areth Lutgens in der Banck 31 maij 1742

Gelijck sulx blijkt uuijt die personeele responderinge bij scherper examinatie in dato 19 en recolitie van den 22 aug. 1743 geeffectueert door Joannes Dericx van der Scheit vulgo de Dock.

Item uuijt die personeele responderinge bij scherper examinatie van den 20 en recolitie 26 aug 1743 geffectueert door Servaes Arrets

Item uuijt die personeele responderinge bij scherper examinatie van 23 en recolitie van den 31 aug. 1743 geeffectueert door Joannes Dericx uijt den Camp

Item uuijt personeele responderinge bij scherper examinatie van den 17 en recolitie van den 27 aug. 1743 geeffectueert door Joannes Muijter

Item uuijt die vrijwillige naerdere responderinge van 28 aug. en recolitie van den 5 sept. 1743 geeffectueert door Lenart Degens

Item uijt de confrontatie, vrijwillige bekentenissen en responderingen van den 12 en recolitie van den 20 aug. 1743 geeffectueert door Hendrik Potjens

Item uit de vrijwillige responderingen en bekentenissen in dato 29 julij en recolitie 2 aug. en nadere responderinge 19 aug. 1743 geeffectueert door Peter Caspar Muijters
Dese gevisioneert in judicio tegens d'Origineelen is daermede quo ad clausulas concordant, quod attestor
Petr. Dautzenbergh Secretaris


Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER