Bokkenrijders en hun afstammelingen



Entree

Inhoud

Register

Email



van den Esschen


157

Den Welschen Joannes, voerman uit Nieuwenhagen, gefolterd, galg 1744

...Joh. VAN DEN ESSCHEN (1708-44) x Schaesberg 1736 Barb. RITSERVELT



Joannes Muyters

Peter Caspar Muyters

Hendrik Pötgens

Herman Keybets

Joannes van den Esschen, genaamd 'den Welschen Joannes' wordt 13 juli 1708 gedoopt in Schaesberg als zoon van Joannes en Joanna Wijri. Hij is een broer van Catharina van den Esschen getrouwd met Joannes Muyters*, van Joanna van den Esschen, moeder van Peter Caspar Muyters* en van Anna van den Eschen, moeder van Hendrik Pötgens*. Hij was karrevoerder of voerman en woonde in Nieuwenhagen in hetzelfde huis als zijn zwager Jan Ritzerfeld.
Hij trouwt 30 aug. 1736 in Schaesberg met Barbara Ritservelt, weduwe van Frederik Keybets en moeder van Herman Keybets*. Zij is vermoedelijk 21 apr. 1697 in Heerlen gedoopt als dochter van Theodorus en Cornelia Vaessen. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: in 1738 en 1740.
Hij vlucht met vrouw, stiefzoon en enig nog levende kind, een 3-jarig jongetje naar het noorden, maar zij worden samen gearresteerd in febr. 1744 en gevangen gezet in de Gevangenenpoort van Den Bosch. Omdat Joannes blijft ontkennen wordt hij 8 sept. veroordeeld tot scherpe examen en de volgende dag bekent hij onder foltering medeplichtigheid aan negen diefstallen en overvallen. Op 12 sept wordt hij ter dood veroordeeld. Joannes sterft 36 jaar oud op 17 sept. 1744 aan de galg in 's-Hertogenbosch.
Catharina van den Esschen en haar jongste kind worden 16 sept. uit detentie ontslagen. Stiefzoon Herman Keijbets wordt op 23 dec. veroordeeld tot geseling en verbanning. Daarna vinden we alleen het jongste zoontje, Jan Peter terug, die wordt okt. 1748 in Schaesberg begraven.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Willem Kerckhoffs 4 juli 1743 - Vervolg 5 juli
..........In: Scherp examen Peter Caspar ter Konig 15 juli 1743  Continuatie 19 juli  Recollectie 23 juli
..........In: Scherp examen Joannes Dirckx den Dock 14 aug. 1743
..........In: Recollectie Joannes Dirckx den Dock 22 aug. 1743
..........In: Scherp examen Anton Haseliers 10 okt. 1743
..........Vonnis scherp examen 8 sept. 1744
..........In Vonnis scherp examen van Herman Keijbets 12 sept. 1744
..........Vonnis 12 sept. 1744
..........In Vonnis Herman Keijbets 23 dec. 1744
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 58
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 86, 88, 158, 197/8, 268 [samenvatting], 405
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 179.
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 6, 80/1, 90-92, 94/8, 100, 102, 114, 118, 149
..........'Deel II (2020)' p. 133, 'Deel III (2020)' p. 164/7, 169, 171, 247.
© Maaike van Eekelen

158

Joannes van de Esschen uit Locht, gefolterd, gestorven in gevangenis 1744


...Joh. VAN DEN ESSCHEN (-1744) x Heerlen 1730 Joan. SCHILS (1700-)
|----•...Joan. Gert. VAN DEN ESSCHEN (1731-) x Willem GELEKIRCKEN
|----|----•...Christ. GEILENKIRCHEN (1756-1820) x Kerkrade 1792 An. Gert. SCHEEREN (1759-1827)
|----|----|----•...Jac. Jos. GEILENKIRCHEN (1794-1859) x Kerkrade 1823 Chris. Marg. BALTESSEN (-1840)
|----|----|----|----•...Mar. Christ. GEILENKIRCHEN (1824-) rel.m. N.N.
|----|----|----|----|----•...Jac..Jos. GEILENKIRCHEN (1854-) x Kerkrade 1881 Mar. Clar. SISTERMANS
|----|----|----•...Ger. Jos. GEILENKIRCHEN (1802-) x Bardenberg 1831 Mar. Agn. HACKMANN




Joannes van den Esschen woont in Locht onder Heerlen, dichtbij Kerkrade. Verdient de kost als wolspinner, verder geen gegevens over welstand of bezit. Hij trouwt 7 jan. 1730 in Heerlen Joanna Schils, gedoopt aldaar op 17 mei 1700 als dochter van Joannes en Catharina Ploum. Uit dit huwelijk een dochter in 1731.
Het verzoek tot arrestatie van Joannes gaat uit op 1 aug. 1743 en hij blijft lang in detentie. Twee maanden later wordt genoteerd dat hij een andere Heerlense gevangenen hardnekkig blijven ontkennen. Daarom is een verzoek tot scherp examen ingediend, maar dat is geweigerd door de schepenen. Joannes blijft wel gevangen zitten in beroerde omstandigheden, de zomer is erg heet. Hij sterft 30 juni 1744 in hechtenis in het Landshuis in Valkenburg en op 2 juli krijgt zijn vrouw toestemming haar man (kerkelijk) te laten begraven.
Joanna Schils overlijdt 26 maart 1768 in Heerlen.

ZIE VERDER:
— Documenten: Goedkeuring aanhouding 6 sept. 1743
..........Bericht van het overlijden 1 juli 1744
..........In: Bericht overlijden Manus Senden 4 juli 1744
..........In: Lijst van criminelen van Westrik 1746

— LIT. - Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 60 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 63, 194, 198, 268 [samenvatting], 270, 438
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 138/9
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 163, 171/1, 247.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»





















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER