DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot Scherper Examen tegen Herman Keijbets
's Hertogenbosch 12 september 1744
's Hertogenbosch - Archief Schepenbank 43 f.

 Hermannus Keijbets
.


 
                                

Gesien bij Mijn Heeren Schepenen der Hoofdstad 's Hertogenbossche de Remonstrantie met negen en twintig annexen aan Hen overgegeeven by, ofte van wegens den Hoogh Ed: Hoogh Welgeb: Gestr: Heere Rheynhard Burchard Rutger Grave van Rechteren, Vryheer van Gramsbergen Etc. Etc. Etc. Hoogh- ende Laagschout over de Stad en Meijerije van 's Hertogenbosche, op ende jegens Hermannus Keijbets, Gedetineerden op deser stads Gevangene poorte, tenderende, ten eynde aen den Gedetineerde vermits zijne hertnekkige ontkentnisse der faiten, en diefstallen, hem ten laste gelegt, de tortuure extraordinairis werde geappliceert. En op alles wel en rijpelijck gelet, Mijne Heeren Schepenen appoincteren, dat den gedetineerde Hermannus Keijbets, gebragt sal worden op de voorsaale van de Gevangene poorte alhier, alwaar den Here Officier ten bywesen van Heeren Schepenen de Banck sal spannen. Dat den selven Hermannus Keijbets in presentie van des selfs Stiefvader Johannes van den Esschen, mede gedetineerde alhier, aldaar wel ernstelijck sal worden aangemaant, en aangesegt, de delicten, en diefstallen, hem ten laste gelegt, te confesseren; en ingeval bij sijne ontkentenisse blijft persisteren, dat gebragt sal worden ter scherper examen; Wijders ingeval dat door dat middel den Gedetineerde Hermannus Keijbets tot geen confessie kan gebragt worden, dat als dan den selven door de Dienaars van de justitie sal worden geleijdt ter kamere van de pijnbanck, omme aldaar gebragt te worden ad actum prostinum torture; en sulks al wederom in presentie van sijn Stiefvader voornoemt; den voorschreeve Gedetineerde Hermannus Keijbets in hetgeen voorschr. is condemnerende. Actum den twaalf
den September 1700, vier en veertig, Presenten- de Heeren Mr. Ewoud Hendrick Storm van 's Gravesande, President, Mr. Jacob Laurens Chatvelt, Doctor Nico
laas de Blankendaal, Leonard Johan Smits, Mr. Hen-drick de Kempenaar, Mr. Arent Verspiecq, Mr. Willem van der Does, Doctor Theodoor de Marcq, Mr. Jan Hendrick van Heurn.
 

 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER