DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tot Scherper Examen tegen Joannes van den Esschen
's Hertogenbosch 8 september 1744
's Hertogenbosch - Archief Schepenbank 43

 

Johannes van den Esschen.


 
                                

Gesien bij Mijn Heeren Schepenen der Hoofdstad 's Hertogenbossche de Remonstrantie met negen en twintig annexen aan Hen overgegeeven by, ofte van wegens den Hoogh Ed: Hoogh Welgeb: Gestr: Heere Rheynhard Burchard Rutger Grave van Rechteren, Vryheer van Gramsbergen Etc. Etc. Etc. Hoogh ende Laagschout over de Stad en Meijerije van 's Hertogenbosche, op ende jegens Johannes van den Esschen, alias den Welschen Johannes, Gedetineerden op dezer Stads Gevangene Poorte, tenderende, ten eynde aen den Gedetineerde vermits zijne hertnekkige ontkentnisse der faiten, en diefstallen, hem ten laste gelegt, de tortuure extraordinairis werde geappliceert. En op alles wel en rijpelijck gelet, Mijne Heeren Schepenen appoincteren, dat den gedeti-neerde Johannes van den Esschen, geboortig tot Nieuwenhagen, ter sake van syne malitieuse ontkentenisse, gebragt sal worden ter scherper examen, omme, des selfs mondelinge confessie gehoort, ten principale gedisponeert te worden, als nae gelegentheijt van saken bevonden sal worden te behooren; Den voornoemden Gedetineerdein voorschr. scherp examen condemnerende bij, ende mits desen, Actum den agste September 1700, vier en veertig, Presenten de Heeren Mr. Ewoud Hendrick Storm van 's Gravesande, President, Doctor Nicolaas de Blankendaal, Leonard Johan Smits, Mr. Hendrick de Kempenaar, Mr. Arent Verspiecq, Mr. Willem van der Does, Doctor Theodoor de Marcq, Mr. Jan Hendrick van Heurn.

 

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER