DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten                Processtukken

Lijst van crimineel beschuldigden in Heerlen (1746)
RHCL Maastricht - Archief kasteel Terworm 72
Transcriptie Stichting Fontes Rodenses

"Liste van de criminelen der hoofdbanck Heerle tsedert de laatste jaaren gedenonceert en geaccuseert dor de complicen in de Spaanse plaatsen geŽxecuteert etc. Door de momber Westeryk mij opgegeven 25 may 1746

1.
Joannes Kersten, vide intra aan de Drij VŲgel, uytgebrocken tot Valkenborg.
2.
Brounjan, Nieuwenhaegen, niet gevangen.
3.
Copjan sive Joannes Heuts, Coninxbemt, niet gevangen.
4.
Joannes Beukers van de Kaumen, getrout met Catrijn, dochter van Mattis Bruls uijt den Preut Herlerhey, niet gevangen.
5.
Christian Neander Herlerhey, gehangen.
6.
Sijn broeder Martijn, fugitif.
7.
Simon ..... van den  Vaarbeukel aen de Herlerleij, niet gevangen.
8.
Hendrik van den Bergh, vulgo den Blauwen Herlerheyde, niet gevangen.
9.
Manes Senden, Heyde, in de gevankenisse gestorven, eens verhort, Cristelijk begraven. NB desen is gewest pligtig aent selve feyt gelyck Cristian Neander.
10.
Willem vulgo den Kannekremer Herlerhey, niet gevangen.
11.
Peter alias Peter op de Bies Heerle, niet gevangen
12.
Gelis Wetzels Heerle, niet gevangen.
13.
Joannes Helleweg vulgo de Fanesmett Heerle, met Joannes Kersten qui supra, uytgebroeken.
14.
Joannes Vleck uyt het Weustenraed, Heerle, uytgelaeten tot Valkenborg naar ontrent twee jaat gevankenisse.
15.
Hendrik Cornips vulgo den Eul Heerle, fugitief ook niet gesocht.
16.
Hendrik Meyers vulgo de Plaar Heerle, fugitief en gesocht.
17.
Derick Kreyten Herlerheyde, niet gesocht, soone van Hendrik Kreyten, alhier eerlijk begraven, alhoewel met den vaeder van Cristian Naender overtselve feyt betigt, waerover Cristian syn vaeder onder de galg begraven en op een horde geslept, ende deese Hendrik Kreyten met gelt afgemaekt, niet gesocht.
18.
Hendrik..... alias uyt de Lits Herlerheyde.
19.
Item Peter en Lambert ..... broeders en snyders uyt de Lits, niet gevangen noch gesocht.
20.
Simon en Thys Vaarbeuker sonen van Gertrud herberg gehouden hebbende in de Herlerley, niet gesocht.
21.
Hendrik van de Berg uyt de Lits Heyde, niet gesocht.
22.
Winand Offermans aent velt op Kaumer Heerle, niet gesocht.
23.
Joannes van de Neschen wolspinder aan de Locht, gestorven in de gevankenisse en tot Heerle begraven.
24.
Geurd ..... vulgo Kaaloor aan de Linden , tappende brandewijn, niet gesocht.
25.
Joannes van de Neschen, deuppen Kramer, swaeger van Joannes Muyters, verbrant op Scheyd, tot Nieuwenhage woonende, niet gesocht.
26.
Jan Ritzervelt, Nieuwenhagen, niet gesocht.
27.
Lennart Jansen soon van Jan, Nieuwenhagen, niet gesocht.
28.
Hendrik ..... deserteur van de Nieuwborgsche, Nieuwenhage, drymal gesocht daernaer verboden te soeken.
29.
Hendrik Gerrits van Schandelen, losgelaaten uyt de gevankenise tot Valkenborg.
30.
Willem Hoenen van Schandelen, naer gedaane confessie in gevankenisse gestorven, eerlijk begraven.
31.
Christian Dauven in Heerle gewoont hebbende, vertrokken naar de Maaskant, niet gesocht.
32.
Joannes Peuskens, beenhouwer tot Heerler, naar tortuur etc. losgelaeten.
33.
Peter Arnoldi Heerle opgehangen.
34.
Steven Foncke Heerle, gesocht en fugitif.
35.
Niclaes Souren, Kaumer Heerle, swaeger van Joannes Muyters en Wijnand Offermans, gevangen en uytgebroeken met Joannes Kersten en de Fanesmett.
36.
Nicolaes Dreschen in den Bauts bij de Locht, timmerman, niet gesocht
37.
Tilman Gielkens Heerle, swaeger van voorsse Dreschers, niet gesocht.
38.
Ferdinand ..... vulgo den Swarten Schoenmaeker. NB niet vindbar onder dien naam van Ferdinand.
39.
Joannes Chatelin, glasmaker, niet gesocht, gestorven Heerle.
40.
Lennart Jabaix onder Leuf, tirley maker tot Heerle, getrout met de dochter van de wysvrouwe, niet gesocht.
41.
Hans Willem ..... [praesumitur Bour] Heerle, niet gesocht, synde soldat.
42.
De vrouwe van Joannes Kersten voorss., opgehangen.
43.
Peter Dauven Heerle opgehangen.
44.
Laurens getrout met de dochter van Joannes Kersten uyt Heerle sive Vreuschenbrock, tot Kerkraede gehangen.
45.
Willem ..... vulgo Hommel, Schandelen, niet gesocht.
46.
Willem Heuts inwoonder geweest tot Schaesberg, is komen woonen tot Schandelen. NB heeft den 25 jan. 1744 een pass vercregen bij de secretaris tot Heerle.
47.
Jan L' Obrier, soone van het vulgo t'Walsch wijfken Heerle, uytgelaete tot Valkenborg.
48.
Jod tot Mersen, wordt geaccuseert eenige goederen gekocht te hebben.
49.
Jod Joseph tot Heerle idem.

Willem Haasen, leenbode van de Mankamer, alsoo door slaegen getracteert dat hij daeraff d' eynene nacht gestorven, sulx geschiet ontrent in laatste van novemb. 1745. Gheene informatie noch iets gedaen.

Geurdt Willem Roosenboom anno 7 novemb. 1744 door Nijs en Peter Corduwener dootgesteeken met een mes ende Joannes Kerkhoff elendig getracteert[dicitur compositio facta] voor 60 pattacons.

Joannes Roemer pachter op Souret, dootgeslagen door Joannes Merten Wauben.

Mattis Frintz, dootgesteeken met een mess in de beuyk door ChristianSystermans met assistentie van syne swaeger DaniŽl Zelissen en syn broeder Hendrik Systermans. NB Christian en DaniŽl ad valvas ingedaagt en Hendrik Systerman niet.

Jan Vleck uyt gevankenisse van Gulich gebroeken met eene schup oppassende om Joannes Classen dood te slaen, is van deesen geprenieert en selfs doodgeslaegen. Dese sake vervolgt sijnde is den Here Drost gecondemneert, ende geappelleert hebbende, heeft het falum laeten verstryken.

Lennert Eusschen door Frans Weyers het hooft ingeslaegen alsoo dat hij is getrepanneert en in gevaar van sterven word niet vervolgt

In veerder veele andere slageryen ende delicten ten getalle van ontrent duysent en meer, waeraff geene ten eynde vervolgt syn geweest".Eerder gepubliceerd in R. van Lieshout ĎBokkenrijders in Zuid-Limburg Deel III (2020)' p. 171/2


Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER