DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Gerechtskosten in het proces tegen Joannes Dirckx, alias den Dock
Schaesberg •• RHCL Maastricht •• Landen van Overmaas 7829
Gerichts Coesten
in Caγ. Criminali
Den Heer officier
nomine officii Claeger
Tegens
Joannes Dircks
vulgo den Dock

Gld.–stvs–ort
1743

Op den 6e julij ter rolle versoecht stricte detentie, inventarisatie, arrest op desselfs goederen en vercoop der bestialen etc. Comt voor examinatie aen Rolle rechten
Ample propositie
depesch brieven
boede voor affixie
Voor inventarisatie secretario
twee schepenen ijder thien st.

3–0–0
0–10–0
0–12–2
0–10–0
1–0–0
1–0–0


den 9e dito ter rolle geproponert en versoecht distractie der teerende panden Rolle
propositie
den Heere officier gevaceert op voorsss. vercoop Een uuijr
Secretario oijck een uuijr vacatie 1 gulden
Voor twee prζsente schepenenijder per uuijr 1 schilling
Boede

3–0–0
0–10–0

1–10–0
1–0–0

1–0–
0–10–


Den 11e dito versoecht responderinge des gedetineerdens op d'interrogatorie artclen Rolle
propositie
Over het verhoor gevaceert den Heere officier 2 uuijren
Secretario idem
Vier schepenen en alleen gerekend op twee
boede

3–0–0
0–10–0

3–0–
2–0–
2–0–
0–10–


den 29e dito geexhibeert naerdere interrogatorie articelen Rolle
propositie
Voor vacatie naerder verhoor ad 1½ uuijre den Heere officier ad
secretario idem ad
voor 2 schepenen gereckent
Boede

1–0–0
0–10–

2–5–
1–10–
1–10–
0–10–


den 5e Augusti ter rolle gexhibeert directoir van Confrontatie met naerdere feijten Rolle
propositie
Voor vacatie op Confrontatie en responderinge der naerdere feijten ad 2 uuijren den Heere officier
Secretario idem
4 schepenen
boede


1–0–0
0–10–0


3–0–
2–0–
4–0–0
0–10–


den 6e dito geexhibeert directoir van Confrontatie met Peter Caspar Konigs, Peter Caspar Muijters ende Micheijl Aerets Rolle
propositie
Voor vacatie op deese 3 te confronteeren ad 9 uuijren den Heere officier ad
Secretario voor jede uuijr vacatie een gulden ad
4 schepenen ad
boede ad

1–0–0
0–10–0

13–10–

9–0–
18–0–
1–10–


Den 14 e augusti geexhibeert Crimineele Conclusie en inscriptis Rolle
propositie
Voor het naersien der Acten en het geven van decret Scerpere Examinatie
Voor gevaceert te hebben twee geheele daegen op die Scerpere Examinatie ad 20 uuijren
-den Heere officier ad
-Secretario ut ante ad
-4 Schepenen ad
-boede

3–0–0
0–10–0

3–0–30–0–
20–0–
40–0–
2–10–


Den 22e dito versoecht recollitie Rolle
propositie
Voor vacatie op recollitie ad acht uuijren
-den Heere officier
-Secretario ut ante
-4 schepenen
boede

1–0–0
0–10–0

12–0–
8–0–
26–0–
1–10–


Den 3e septembris versoecht verhooringe des gedetineerdens over kercke dievereijen Rolle
Voor vacatie op verhoor twee uuijren
-den Heere officier ad
-Secretario idem ad
-2 schepenen ad
boede ad

1–0–0

3–0–
2–0–
2–0–
0–10–0


Den 4e dito versoecht recollitie Rolle
propositie
Voor vacatie op recollitie ad een uuijr
-den Heere officier
-Secretario ut ante
-4 schepenen
-boede

1–0–0
0–10–0

1–10–
1–0–
2–0–
0–10–


den 5e dito in saecke gesloeten en recht ex actis versoecht Rolle
propositie
gevaceert over het inventariseeren der stucken ½ uuijr
-den Heere officier ad
-Secretario idem ad
-2 schepenen

1–0–0
0–10–0


0–15–0
0–10–0
0–10–0


Den 13e dito gevaceert tot het aencondigen van sententie waervoor gestelt wordt een halve uuijre vacatie
-den Heere officier
-Secretario idem
-2 schepenen
-boede

0–15–0
0–10–0
0–10–
0–10–


Den 14e dito wederomme op Ersoeck der paters en gedetineerde gevaceert op Schaesberg, waervoor gestelt wordt een half uuijr
-den Heere officier ad
-Secretario ad
-2 schepenen ad
boede

0–15–0
0–10–0
0–10–
0–10–0


Op den 16 septembris tot de publicatie van sententie en assistentie van Executie gevaceert een half uuijr
-Aen den Heere officier
-Secrtario ut ante
-4 schepenen
-boede

0–15–0
0–10–0
1–0–0
0–10–0
Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER