DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Responsieven bij scherp examen (clausulae concernentes) 14 dec 1774 van Willem Ramaekers in zake pastoor Damoiseaux
RHCL Maastricht LvO 8169
Extract uijt de Crimineele
Responsiven
..........gedaen
Door Willem Ramaeckers
gedetineerde
..........Ter Instantie
van den WelEedele Gestr. Heer
Lt. Hoogdrossard deses Lants
nomine officii informantWoensdag naer de middag den 14e
october 1774 (Clausula Concernentes)Is gesisteert van wegens den heer informant voormelt den gedetineerde Willem Ramaeckers, den selven aengemaent sijnde de oprechte waerheijd gestand te doen
en gevraegt sijnde wie dat bij hun gedetineerdens geweest was des nachts doen de vijf van het Rittersbeeck de doodt waeren aengesegt, heeft verclaert dat den selven nagt eenen onbekenden Persoon, maar soo naederhand vernoomen heeft soude het den Pastoor van Oud Valckenborg geweest sijn, tweemael bij hun op de camer geweest is, hebbende een Licht in de hand, aen hen vraegende hoe't met hun was. Dat daar op een van hun geantwoord heeft, wij sitten hier al heel slegt. Dat hij daar op weg gaende al grim laggende tot hun seggende, weest maar te vreeden. Dat hij eenigen tijd daer nae in den selven nagt wederom tot hun gekoomen is, seggende hij moeste nog eens bij hun lieden koomen, naedien de vijf crimineele de welcke de doodt aengesegt waeren, en in sonderheijd Heijliger Gerrits hun vijf gedetineerdens om vergiffenisse laet bidden. Dat hij daer op bij Coen Sporcken en Paulus Drummen de welcke bijeen aen de venster legde, gegaen is, en eenigen tijt met de selve gesproocken heeft sonder te weeten wat. Waer naer den selven weg is gegaen.


Coll. et auth.falcob.
hac 27 julij 1775
Per Extractum
PVandenHeuvel
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER