DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen

Nadere dispositie scherp examen van Lins Schouteten d.d. 18 juni 1774
RAL Archief LvO 8151 (Crimineele Vonnissen)

  139  


Nadere dispositie
Tot laste
Lins Schouteten

 

 

Visis actis Signanter de Clagt en Conclusie door den Heer Clager heden overgegeven en geleth waer op eenigsints te letten stonde Scheepenen van het Hooge gereghte der Stad en vrijheijd Valkenborg, verklaaren mits bij lecture der acten ons voorgekomen is dat Nicolaes Sporken mede gedetineerde alhier bij desselfs personeele responsiven bij Scherper Examen den 19 Maij 1774 et seqq. gedaen en bij recollectie van den 21 Maij daer aen volgende gepersisteert onder meer andere Complicen bij den diefstal geperpetreert bij Frisschen in Genhout en bij den Eremijt op den Schaasberg gedenuncieert heeft Lins Schouteten voorn. met distinc Signalement hoe den selven Lins Schouteten bij voors. diefstallen gekleet en gewapent is geweest, daer nogtans gem. Lins Schouteten bij desselfs responsiven bij Scherper Examen gedaen op den 16 Julij et Seqq. 1773 voors. facta niet bekent, dus agtergehouden heeft, hieromme nodig oordeelen dat meergem. Lins Schouteten bevoren den selven finael te Vonnissen over geroerde poincten werden geinquireert en in Cas van geene vrijwillige bekentenisse dat den selven door middel van Tortuur daer toe werde geconstringeert en sal nae dese dispositie aen den Heer Lt. HoogDrossard in instantie werden opening gegeven omme &. Actum in judicio Extraordinario binnen Valkenborg den 18. Junij 1774 Coram D.D. Scabines van Craen, Wateler, van Gendt, Wintgens et Wilmaar.

 

 
/ onderstont: / Ter ordonnantie
/ was geteekent: / A. Wilmar absente Secretario
/ besijde Stont: / pronunciatum in instante present Guinosau Procureur van den Heer Lt. Hoog Drossard die hier aff versoekt Copie die aen den selven is geaccordeert
/ onderstont: / in fidem / was getekent: / A. Wilmar

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER