Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailGrümmer


195

Peter Grümmer uit Terheyden, proces onbekend

...Petr. GRÜMMER x Laurensberg 1713 Angela SCHEINSS
Peter Grümmer is een gedrongen man met bruin kroezend haar en hij woont in het land van Ter Heyden bij Aken.
Hypothese: hij trouwt 2 mei 1713 in Laurensberg Angela Scheinss, maar kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend
Peter zit gevangen op kasteel Heijden en wordt op 4 en 5 sept. 1743 met negen andere gedetineerden uit die heerlijkheid geconfronteerd met vijf gevangenen uit Ubach over Worms en Kerkrade op het kasteel van Herzogenrath. Hoe zijn eigen proces is afgelopen blijft onbekend.

NB De archieven van de heerlijkheid ter Heijden zijn in Wereldoorlog II verloren gegaan, Maar J.J. Michel pastoor van Kohlscheid heeft ze nog kunnen onderzoeken na 1900 en hij heeft daar geen doodvonnissen aangetroffen.

ZIE VERDER:

—  Documenten: Confrontatie met gevangenen in Herzogenrath 4/5 sept.1743
..........In: Scherp examen Willem Bock 25 sept. 1743
..........In: Scherp examen Anna Rutten 25 okt. 1743 en Recollectie 21 jan. 1744

— LIT. J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 36 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 19
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 226, 277 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 184. 'Deel II (2014)' p. 256
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' 'Deel II (2020)' p. 105/6, 138/9, 'Deel III (2020)' p. 258.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER