DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In Beroep

PROCESSTUKKENVerklaring op verzoek van de vrouw van Caspar Hochkirchen 2 nov. 1743
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —

© Maaike van Eekelen


© Maaike van Eekelen
Ce Jourdhui Le 2. 9bris 1743 devont moij notaire roial soussigne, residant dans la ville et franchise de Herve, admis et authorisé par le conseil souverain de Brabant et present des temoins cij bas denommees, comparu sont personellement le Seigneur J. Petrij procureur de la chambre feodale ici et Abraham Feron d'Eupen, les quels etants requis d'Anna Crijmers epouse de Jaspar Hochkircken du banc de Kirckraede prisonier a Rolduc
nous ont declaree
D'avoir ete le 31 du mois dernier au dit Kirckraede chez le seigneur Boeck, scholtus ou officier du dit lieu pour luij demander comme le premier d'eux a fait le dit jour en vertu de quoij il a doit fait emprisonner son dit mari sans avoir pris les informations neuf.aires, et obtenu decret de prise de corps a charge de son dit mari, a quoij le dit seigneur officier repondit que ce n'etait pas ses affaires
Apres quoi le dit premier comparant luij demandat s'il ne poursoit presenter a la Cour du dit Kerckraede une requeste pour la ditte mari de la requerante, il luij repondit qu'il n'avait qu'a faire ce qu'il voudrait, et qu'il verroit ce qu'il luij en amuserat.
Qu'ensuite le dit premier comparant se est rendu avec le second aux chateau ou le Echevins du dit lieu, etoient assembles et etant accompagne de la ditte requirante qui avait en main le requeste qui sera ci bas inserees, celle a l'apresenter a un officier de garde qui etait au lieu ou ces dit Echevins assembles. Ce que ne aiant le dit officier voulut recevoir, le premier comparant luij dit de dire aux dit Echevins assembles, que la dite requirante souhaitait de ceux presenter la dite requeste. Et etant le dit officier de garde ce ensuivant entre pour faire ce dit message, il vient raporter aux dits comparants et requirante, que les dits Echevins assembles ne voulaient recevoir ni requeste ni papier. Et que les dits comparants et requirante n'avoir qu'a se se retirer.
Et qu'ils s'y sont presenter une seconde fois le dit jour au meme effet, leur aiant fait dire d'accepter la dite requeste te d'y donner tel appointement en decret, qu'ils trouveront convenir, ce qui leurs as egalement ete refuse, leurs aiant meme ete ordonné de s'en aller avec menace de leurs faire donner des coups de fusils s'ils ne s'en allaient pas. Ce qui les as obliger de devoir se retirer sans avoir pu avoir aucun acces a la dite justice.
N'aiant meme voulu aucun procureur ni notaire du dit lieu a presenter, qouqu'ils aient instament a cet effect ete sollicites par le dit premier comparant, notament le .. notaire et procureur ..., et cela sous pretexte qu'il n'aurois ose le faire.
Declarant en outre les dits comparants qu'ils ont appris que la dite justice de Kerckraede n'etoit pour le present composee que des quattre Echevins, dont deux  venoient tres rarement a la la dite justice et qu'il n'y en avoit que deux qui intervenoient a l'instruction des proces criminels y ventillans actuellement, ..

( VERTALING John van Eekelen )


Heden de 2e november 1743 zijn voor mij onderschreven koninklijk notaris, residerende in de stad en vrijheid van Herve toegelaten en gemachtigd door de Soevereine Raad van Brabant en in tegenwoordigheid van hieronder genoemde getuigen, in persoon verschenen de heer J. Petrij procureur van de Leenhof alhier en Abraham Seron van Eupen, welke daartoe verzocht door Anna Crijmers, vrouw van Jaspar Hochkircken van de bank Kerkrade, gevangene in Rolduc, ons hebben verklaard
Te zijn geweest op de 31e van de vorige maand in het genoemde Kerkrade bij de heer Boeck (Poyck?) scholtus of officier van genoemde plaats om hem te vragen zoals de eerste comparant die dag heeft gedaan op grond waarvan hij haar genoemde man gevangen heeft laten zetten zonder inlichtingen ingewonnen te hebben en of hij een decreet van arrestatie heeft gekregen ten laste van haar man, waarop de genoemde heer officier heeft geantwoord dat dat zijn zaak niet is.
Waarop de genoemde eerste comparant hem heeft gevraagd of hij niet aan de Rechtbank van genoemde Kerkrade een smeekschrift zou kunnen indienen voor de genoemde echtgenoot van de verzoekster, waarom hij heeft geantwoord dat hij slechts hoefde te doen wat hij wilde en dat hij wel zou zien wat hem behaagde.
Dat vervolgens de genoemde eerste comparant zich samen met de tweede begeven heeft naar het kasteel waar de Schepenen van genoemde plaats bijeen waren, en daarbij vergezeld door de genoemde verzoekster, die het genoemde smeekschrift in de hand had, dat hieronder zal ingevoegd worden, dat de  om dat te overhandigen aan een gerechtsbode aanwezig op de plaats waar de Schepenen vergaderd waren. Toen de genoemde bode dat niet wilde aannemen, heeft de eersste comparant tegen hem gezegd aan de Schepenen in vergadering dat de genoemde verzoekster  hen het genoemde smeekschrift wenste aan te bieden. En nadat de gerechtsbode naar binnen was geweest om deze boodschap over te brengen kwam hij de genoemde comparanten en verzoekster vertellen dat de vergaderde Schepenen geen smeekschrift en geen papier in ontvangst wensten te nemen. En dat de genoemde comparanten en verzoekster alleen maar hadden kunnen weggaan.
En toen zij zich op de genoemde dag een tweede keer vervoegd hebben met hetzelfde gevolg, vragende het gezegde smeekschrift te aanvaarden om daarop een beschikking als decreet te geven die zij passend vonden, is hun dat eveneens geweigerd, is hen zelfs bevolen weg te gaan met het dreigement op hen te schieten met een geweer als ze niet weggingen. Hetgeen hen gedwongen heeft zich terug te trekken zonder enige toegang tot de genoemde justitie.
Geen enkele procureur of notaris in genoemde plaats wilde [het smeekschrift] aanbieden, hetgeen meteen is aangevraagd door de genoemde eerste comparant, met name .. notaris en procureur ..., en dat onder het voorwendsel dat hij dat niet zou durven te doen.
Verder verklaren de genoemde comparanten dat zij vernomen hebben dat de genoemde justitie van Kerkrade tegenwoordig slechts uit vier Schepenen bestaat waarvan twee zeer zelden ter zitting verschijnen en dat er slechts twee zijn die optreden bij het voorbereidend onderzoek die daar momenteel lopen. ....

Naar boven

 EMAIL

 


 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER