Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailBeckx


019

Bernard Beckx, vilder in Nieuwstadt, gefolterd, executie 1743

...Bern. BECKX (1700-43) x 1º Nieuwstadt 1724 Elis. SCHILBERS
|....x 2º c.1735 Gertr. BEMELMANS (1698-1742)
|....x 3º Kleingladbach 1742 Joan. HONNOFFS (1701-44) [= 252]Hendrik Beckx

Barbara Bemelmans

Mathijs Ponts

Catharina Bemelmans

Nicolaas Elben

Joanna Honnoffs

Johan Christiaan Honnoffs

Bernard Beckx wordt rond 1700 geboren in Nieuwstadt, een oudere broer van Hendrik Beckx*. Hij woont in Nieuwstadt en is daar vilder (afdoender, witmaker).
Hij trouwt in Nieuwstadt op 10 sep. 1724 met Elisabeth Schilberg (Huysmans? uit Maastricht?) en uit dit huwelijk wordt een dochter geboren in 1727. Bernard hertrouwt rond 1735 met Geertruid Bemelmans, gedoopt 16 maart 1698 in Hoensbroek; een zuster van Barbara Bemelmans* getrouwd met Mathijs Ponts* en van Catharina Bemelmans* getrouwd met Nicolaas Elben*. Geertruid Bemelmans overlijdt 1 maart 1742 in Nieuwstadt.
Hij trouwt 3 okt. 1742 in Kleingladbach een derde keer, nu met Joanna Honnoffs*, gedoopt 23 mei 1701 in Kleingladbach als dochter van Johan Peter en Anna Geertruid Corvers. Haar zuster Clara Honnofs is getrouwd met Johan Christiaan Honnoffs*.
In aug. 1743 tijdens scherpe examens in Hoensbroek, onder meer door Mathijs Ponts beschuldigd als medeplichtige bij kerkdiefstallen en een aantal overvallen. Arrestatie 15 okt. en opgesloten in het kasteel van Montfoort, waar het proces gevoerd wordt. Als hij voor verhoor en tenlaste legging uit de gevangenis gehaald wordt maakt hij een aantal (nogal sombere) opmerkingen, die prompt door de gerechtsdienaren aan de schepenen worden doorgegeven. De gerechtelijke autoriteiten interpreteren zijn woorden als bekentenis, naar toch wordt hij eind okt. of begin nov. aan een scherp examen onderworpen. Bernard ontsnapt 22 nov. uit detentie, maar wordt dezelfde dag weer gegrepen. Het vonnis is op 17 dec. geveld: hij moet de executie van de andere veroordeelden aanzien, – onder meer van zijn broer en zijn vrouw –, wordt met een stok op het hoofd geslagen, met een mes in z'n zij gestoken, daarna geradbraakt en verbrand. Bernard wordt 23 dec. 1743 in Nieuwstadt terechtgesteld. Joanna Honnoffs sterft daar een maand later op 30 jan. 1744 aan de galg.

Opmerking: Tegen de vilders uit Nieuwstadt en Sint Joost is geprocedeerd op grond van beschuldigingen die in Hoensbroek onder tortuur zijn afgelegd. Later wordt in Hoensbroek het toepassen van marteling in Hoensbroek gerechtvaardigd door te wijzen op het feit dat deze vilders later ook onder tortuur bekend hebben.

ZIE VERDER:

Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........Inventaris huisraad 15 okt. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........In: Scherp verhoor van Hendrik Beckx 29/30 okt. 1743
..........Criminele rol Nieuwstadt 18 okt. - 13 dec. 1743
..........In: Verhoor Mathijs Corvers 21 okt. 1743
..........In: Vonnis scherp examen van Matthijs Corvers 27 nov. 1743
..........In: Continuatie scherp examen Hend. Beckx 28 nov. 1743
..........In: Scherp verhoor Jan Roijen 6 dec. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Vonnis 17 dec. 1743
..........In: Schout Poyck van Kerkrade iz Hochkirchen 19 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 29, 96 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 18, 20, 22, 24/6, 28, 71 *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 41, 47, 57, 59/60, 67/8, 70, 74, 157, 186, 189, 195/7, 236,
....................273/5 [samenvatting], 282/3, 401, 403/4, 436
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 44, 61, 68, 100, 102, 122,
....................132, 140/3, 146/7, 158, 222, 'Deel II (2014)' p. 214, 237, 255/6
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 138, 142, 145/6, 149, 151.
.........., 'Deel II (2020)' p. 175, 'Deel III (2020)' p. 13, 15/30, 32/8, 40/5, 56/7, 62/3, 66/8, 72/3, 153, 208.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen

020

Hendrik Beckx, vilder in Nieuwstadt, gefolterd, executie 1743

...Hend. BECKX (1708-43) x 1º c.1725 Cath. N.
|....x 2º c.1735 Maria KELLENS
|....x 3º Nieuwstadt 1742 Joan. Mar. FOCKX (1708-76) [= 164]Bernard Beckx

Joanna Maria Cockx

Mathijs Ponts


Hendrik Beckx wordt rond 1708 geboren in Nieuwstadt; hij is een jongere broer van Bernard Beckx*, woont in Nieuwstadt en is daar vilder, maar werkt ook als dagloner en repareert leerwerk.
Hij trouwt een eerste keer met ene Catharina. Uit dit huwelijk een dochter in 1727. Hij hertrouwt circa 1735 met Maria Kellens, die 13 maart 1743 in Nieuwstadt overlijdt. Hij trouwt een derde keer op 16 juli 1742 in Nieuwstadt: met Joanna Maria Cockx*, een weduwe wonend in Sittard en afkomstig uit Antwerpen.
In aug. 1743 tijdens scherpe examens in Hoensbroek, onder meer door Mathijs Ponts* beschuldigd als medeplichtige bij kerkdiefstallen en een aantal overvallen. Arrestatie 15 okt. en opgesloten in het kasteel van Montfoort, waar het proces gevoerd wordt. Scherp verhoor 29 en 30 okt. en nog verdere verhoren 23, 28 en 29 nov. en Hendrik legt daarbij ook verklaringen af over het afnemen van de eed. Het vonnis van 17 dec. luidt: eerst verbranden en dan afhakken van de rechterhand, afknippen van de tong en levend verbanden. Hendrik wordt 23 dec. 1743 in Nieuwstadt terechtgesteld.
Joanna Maria Cockx wordt gearresteerd "omdat den Heere Cleger sich geimagineert heeft, dat dese gedetineerde, als wesende vrouwe van sulcken grooten schelm en kerckendief, daer van ten minsten eenighe kennisse soude hebben gehadt." Ze wordt vrijgesproken en overlijdt 16 juni 1776 in Nieuwstadt.

Opmerking: zie bij broer Bernard.ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Ponts 29/31 juli 1743
..........In: Recollectie van Mattijs Ponts 12 aug. 1743
..........Inventaris huisraad 15 okt. 1743
..........In: Provisionele beschuldigingen Joannes Honnoffs okt. 1743
..........Scherp examen 29/30 okt. 1743
..........Criminele rol Nieuwstadt 18 okt. - 13 dec. 1743
..........In: Vonnis scherp examen van Matthijs Corvers 27 nov. 1743
..........Continuatie scherp examen 28 nov. 1743
..........Recollectie 29 nov. 1743
..........In: Scherp examen Matthijs Corvers 9/10 dec. 1743
..........Vonnis 17 dec. 1743
..........Eindvonnis en ontslag verdere vervolging van zijn vrouw 18 dec. 1743
..........Genoemd door Ida Ponts 18 jan. 1744
..........In: Stuk uit de bank Hoensbroek juni 1744

— LIT. - H. Pijls 'De Bokkenrijders met de dode hand' (1924) p. 29, 96 *
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 18, 20, 24, 28, 71 *
...- L. Augustus 'Vervolgingsbeleid en procesvoering' (1991) p. 108/9 [drie dagen tortuur] *
...- A. Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 47, 59/60, 71/5, 100, 102, 195/7, 273/5 [samenvatting], 401/3, 436
...- M.J.H.A. Schrijnemakers 'De Historiciteit van de Bokkenrijdersbenden' (2004) p. 18, 20
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 20, 68, 80, 89, 95/6, 100/1, 104,
....................125/6, 140/4, 146, 222,  'Deel II (2014)' p. 214, 237, 255
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' I (2019) p. 138, 142, 145, 149 'Deel II (2020)' p. 165/6
..........'Deel III (2020)' p. 14/8, 20/6, 37/8, 40/5, 47/8, 57, 62/3, 66/8, 70/5, 92, 153, 208, 248.
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER