Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailFockx


164

Johanna Maria Fockx, vildersvrouw in Nieuwstadt, gefolterd, vrijgelaten 1743

...Joan. Mar. COCKX (1708-76) x Nieuwstadt 1742 Hend. BECKX (1708-43) [= 020]

Hendrik Beckx

Bernard Beckx

Joanna Maria Focx wordt circa 1708 in Antwerpen geboren volgens eigen verklaring. Als weduwe maakt zij in een herberg in Sittard kennis met haar tweede man. Zij trouwt 16 juli 1742 in Nieuwstadt Hendrik Beckx,* een broer van Bernard Beckx*. Dit huwelijk blijft verder kinderloos.
Joanna Maria wordt in okt. 1743 met de rest van de familie gearresteerd, opgesloten in kasteel Montfort, verhoord en ook onder foltering gebracht. Zelfs haar zwager Bernard zegt dat zij als enige van de gevangenen vrij zou komen, als hij gaat praten. De aanklager eist bij de schepenbank een vonnis: "... omdat den Heere Cleger sich geimagineert heeft, dat dese gedetineerde, als wesende vrouwe van sulcken grooten schelm en kerckendief, daer van ten minsten eenighe kennisse soude hebben gehadt." En: "... dat de selve gedetineerde differente reijsen, tot Sittart in een herberghe, alwaer de bekende gaudiven bende sigh vergaederden, ..." Het gerecht vindt op 18 dec. dat de lange detentie al voldoende straf is en laat haar vrij, maar veroordeeld haar niettemin om de proceskosten te betalen.
Hendrik Beckx is dan al op 23 nov. 1743 in Nieuwstadt terechtgesteld.
Joanna Maria Cox overlijdt 16 juni 1776 in Nieuwstadt.

ZIE VERDER:

— Documenten: Criminele rol Nieuwstadt 18 okt. - 13 dec. 1743
..........Eindvonnis en ontslag van verdere vervolging 18 dec. 1743

— LIT. - A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 195, 273/4 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 141/2, 147.
...- R. van Lieshout ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg' III (2020) p. 14/6, 19, 45, 248.

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER