DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie van het nader scherp examen van Nicolaas Herrseler 8 juli 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168Recollectie
  Ter instantie
Den Wel Edele Gestr. Heer en mr
J.G. Farjon Lt.-Hoogdrossaard dezes
Lands nomine officij Informant
  Gedaen door
Nicolaus Herscheler afdoender
aan de Heerle Heijde over zijne voors.
Nadere Responderinge van de
6 en 7e dezes, Gedetineerde op
den Landshuijse van Valkenborg
en beklaagde

Donderdag den 8 juli 1773

Is van wegens den Heere Luitenant Hoog Drossaard dezes Lands alhier gesisteert den voormelden gedetineerde Nicolaas Herscheler extra locum torturæ, sonder eenige minste territie buijten de
kamer van torture om over desselfs responsiven en bekentenisse in forma juris gerecolleeert te worden.
  Dienvolgens aan den selven zijne gedane bekentenisse van woorde tot woorde duijdelijck voorgelezen zijnde heeft verklaard:
  Segt corrigendo dat Hend. Bemelmans mede present is geweest bij den diefstal bij Martinus Schroders aan de hand, maar den vilder Johannes Honef niet.
  Ad art 12. segt dat zijn zoon Philip niet present is geweest bij het steelen van de koij op Lohr bij de Broekermolen.
  En heeft den gedetineerde bij het voorlezen van den laatsten artikel over het schieten bij Henricus Ritzen te Wijnantsrade gefailleert. Egter hem te gemoet gebragt den ondergane confrontatie tegens Thomas Boumans, als mede sijne voorige depositie buijten pijne en banden gedaan, zoo heeft hij daar bij gepersisteert dat hij namentlijk op Henricus Ritzen geschoten heeft. Daar bij nog voegende dat hij doens gestaan heeft in de huijsdeure.
  En naar duijdelijk voorlezinge heeft den gedetineerde over al hier bij blijven persisteeren ten fine deze mits schrijvens onervaren gehandmerkt
Dit is het eijge + handmerk van Nicolaes Hersseler
schrijvens onervaren
Nobis presentibus
J.Theod.V Craen
G. Swildens
L.G. Pelt
J.L. Wintgens
G.P.T. Landman 


Naar boven

Vervolg van dit verhoor

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER