DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Reiner Wulckens

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157


Staet van vacatiën en devoiren
gedaen door den geregte van Ubach
in Saake Crimineele
Teghens
den geëxecuteerde Rener Wulckens

1743
  presentes Schepenen
  Wolters, Wijnants,
  Streiffels en Cloter

Den 21e Junij heeft den heere officier versocht en obtineert apprehensie van den persoone van voors. Rener Wulckens


comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

   ..  –  6  –  ..

Den 26en dito heeft den heere officier geëxhibeert interrogatoriën met feijten van Belastinge   comt   

 

Wolters Streiffels
en Eodem versocht responderinghe
comt voor Rolle      -     -     -     -     -     -     -

   ..  –  6  –  ..
en Cloter | 
dito dieselve responderinghe geëffectueert en daerover gevaceert twee uuijren comt    -     -  
   2  –  2  –  ..

aen den Bode pro Custodia  -     -     -     -     -
aen den greffier voor Copije      -     -     -     -

   ..  –  1  –  ..
   ..  –  2  –  ..ijdem
Den 8en Julij heeft den heere officier geëxhibeert feijten van Confrontatie
coomt daervoor aen den selve     -
en versocht teffens dat deesen crimeneelen daerover soude worden geconfronteert met Jacobus Hanssen, Catrijn Bemelemans ende Mechel Peeters


comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

   ..  –  6  –  ..
ijdem
Deese Confrontatie op den 8e, 12e en 13e dito Julij geëffectueert en daerover mits den selven succesivelijck de twee Leste daegen heeft bekent gevaceert ten minsten acht uuijren gevaceert


comt sess. presentij    -     -     -     -     -     -   12  –  ..  –  ..

aen den Bode pro Custodia aud.      -     -     -
aen den greffier pro Copia

   ..  –  4  –  ..
   ..  –  6  –  ..
  Wolters, Wijnants
    Bormans en Cloter

den 14en dito Julij heeft den heere officier versocht recollectie over de bekentenissen gedaen door den selven crimineelen bij voors. Confrontatie


ijdem
comt voor Rolle
Eodem dieselve geschiet sijnde daer over gevaceert vijf(?) uuijren sess
comt    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den Bode pro Custodia       -     -     -     -
aen den greffier pro Copije       -     -     -     -

   6  –  ..  –  ..
   ..  –  4  –  ..
   ..  –  4  –  ..
           ijdem
den 22en aug. heeft den heere officier geëxhibeert crimineele Conclusie en Rechts administratie versocht
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -
   ..  –  6  –  ..

Den 28en gesententieert sijnde daer over gevaceert 2 uuijren    comt    -     -     -     -
   1  –  4  –  ..

aen den greffier pro Sententiæ        -     -     -
aen den Bode pro Custodia      -     -     -     -

   ..  –  4  –  ..
   ..  –  2  –  ..

Item comt aen den greffier voor't aen seggen van de doot en voorleesen van de sententie  -
aen twee schepenen present geweest bij't aen seggen van de doot      -     -     -     -     -     -


   ..  –  7  –  ..

   ..  –  3  –  ..


omnes
aen den heere officier om de Justitie te doen voltrecken      -     -     -     -     -     -     -     -
Item aen vier schepenen bij d'Executie present     -     -     -     -     -     -     -     -     -


   1  –  4  –  ..

   ..  –  6  –  ..

aen den greffier voor confectie van deese staet     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   ..  –  2  –  ..

  32  –  5  –  ..

getaxeert ter somme van twee
en dertich pattacons vijf schill.
Heden den 15en Maij 1751
Ter ordonnantie
P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER