DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Catharina Bemelmans

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157

1743
  ......................
Staet van gerichts Costen in
Saeke Criminelle
Tegens
de geëxecuteerde Catrijn
Bemelmans


    .................
     ............
Den 27en meert heeft den heere officier versocht en
geobtineert apprehansie corporeel van
....................
voors. Catrijn Bemelmans
comt voor Roll Rechten     -     -     -     -     -
aen den greffier voor't Depesch      -     -     -
aen den Bode voor de gedaene apprehensie
aen den heer officier    -     -     -     -     -     -

Patt - Sch. - Stvs
   ..  –   6   –  ..
   ..  –   1   –  ..

   ..  –   4   –  ..

   ......................
   '....................
Dito den 26e april heeft den heere officier exhiberende interrogatoriën tot Laste der selver versocht en geobtineert responderinge
comt aen den heer officier


voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -     -

   ..  –   6   –  ..
...............
Eodem heeft denselve de responderinge geëffectueert - comt voor twee uuijren vacatie

   2  –   2   –  ..

Aen den Bode pro Custodia     -     -     -     -
Aen den greffier voor Copije van dieselve responderinge       -     -     -     -     -     -     -

   ..  –   1   –  ..

   ..  –   2   –  ..
     ...............
Den 2en meij heeft d'heer officier versocht en geobtineert confrontatie tusschen voors. Catrijn Bemelmans en Niclas Peeters
comt voor den heere officier     -     -     -     -
voor Rolle        -     -     -     -     -     -     -     -
   3  –   3   –  ..

ijdem
.......

Dito 2en Meij is deselve confrontatie geschiet en daerover gevaceert drij uuijren  comt     -


   ..  –   6   –  ..

Aen den Bode pro Custodia audientić        -
Aen den greffier pro Copia       -     -     -     -

   ..  –   1   –  ..
   ..  –   2   –  ..

Bormans,  | 
 Wijnants { 
Den 4en dito door d'heer officier versocht confronatatie van dieselve met Marie Peeters
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -


   ..  –   6   –  ..
Streiffels ende   | 
Kleuter    | 


Dito dieselve confrontatie geschiet en gevaceert twee uuijren     -     -     -     -     -
Aen den Bode      -     -     -     -     -     -     -
pro copia aen den Greffier     -     -     -     -   2  –   2   –  ..
   ..  –   1   –  ..
   ..  –   2   –  ..
Wolters, | 
Wijnants,  | 
Streiffels ende  | 
Kleuter  { 
Den 15e dito Meij heeft den heere officier (mits Catrijn Beemelmans versocht hadde voor te comen met offer van beeter de waerhijt te bekennen) versocht dat dieselve soude worden gerecolteert resp. en de novo verhoirt op de den 16 april voors. geëxhibeerde interrogatoriën
comt voor Roll      -     -     -     -     -     -     -   ..  –   6   –  ..

ijdem     | 


Dito over deselve recollitie gevaceert sess.
drij uuijren   comt     -     -     -     -     -     -     -


   4  –   4   –  ..

Aen den Bode pro Custodia audientić    -     -
Aen den greffier pro Copia         -     -     -     -

   ..  –   2   –  ..
   ..  –   3   –  ..
Wijnants, Bor-  | 
mans, Dortant  | 
Streiffels ende  | 
Kleuter    { 
Den 24en meij heeft den heere officier geëxhibeert crimineele conclusie tot Laste de gedetineerde, versoekende Scherpere examinatie   comt voor Rolle     -     -     -     -


   ..  –   6   –  ..
Dito naer voorgaende examinatie twee uuijrenis deselve geëxecuteert   comt     -     -


   1  –   4   –  ..

Aen den Bode pro Custodia audientić   -     -
Aen den greffier pro Copia van t' Decret      -
   ..  –   2   –  ..
   ..  –   2   –  ..


 Wolters, Wijnants
  Bormans, Dor-
  tant, Streiffels
  ende Kleuter

Eodem heeft den geëxhibeert vrag artikelen met versoeck dat gen. crimineele naer aen haer geschiede publicatie van't Decret ingevolge van t selve gestelt worden ter Scherpere examinatie   comt voor Rolle     -

   ..  –   6   –  ..

ijdem

Dito 28e, 29 en 30 meij is dieselve Scherpere examinatie mits de prolixiteijt voorts geset en bij Continuatie geschiet daerover sessgevaceert ten minsten thien uuijren  comt
 15  –   ..   –  ..

Aen den Bode pro Custodia     -     -     -     -
Aen den grefier voor Copije    -     -     -     -
   ..  –   5   –  ..
   1  –   2   –  ..

Wolters, | 
Wijnants,  { 
Streiffels ende  | 
Kleuter  | 
    | 


Den 14 Junij heeft den heere officier versocht en geobtineer recollectie in forma over die door Catrijn Bemelmans den 28en, 29 en 30en meij daervoor gedaene respondeeringe
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -


   ..  –   6   –  ..

        ijdem

Dito dieselve recollectie geschiet per sess. drij uuijren      -     -     -     -     -     -     -     -


   4  –   4   –  ..

Aen den Bode pro Custodia     -     -     -     -
Aen den greffier pro Copia van de Recollectie
   ..  –   2   –  ..
   ..  –   4   –  ..


Den 24en Junij confrontatie met Peter Caspar Konings

1743

  Wolters Wijnants
     en Dortant
Den 21en Junij versocht bij den heere officier dat Catrijn Bemelmans op  haer Eijgen offer soude de nova gesisteert worden ter verdere depositiëns te doen
comt aen de Rolle     -     -     -     -     -     -
   ..  –   6   –  ..

          idem

Dito deselve depositiëns geëffectueert
Daerover gevaceert twee uuijren   comt     -


   2  –   2   –  ..

Aen de Bode pro Custodia      -     -     -     -
Aen den greffier voor Copie   -     -     -     -
   ..  –   1   –  ..
   ..  –   2   –  ..


 Wolters Wijnants
   ende Streiffels

Den 28 Aug. heeft den heere officier versocht dat deselve de novo soude worden ... ..to malitieuselijck verswegen hadde veele Kercke- en andere Diefstallen
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

   ..  –   6   –  ..

ijdem

Eodem gesisteert sijnde heeft dieselve vrijwillig bekent
gevaceert 4 ŕ drij uuijren     -     -     -     -   3  –   ..   –  ..

Woltes Wijnants | 
Streiffels en { 

Item heeft den heere officier definitivelijck geconcludeert   comt voor Rolle     -     -     -


   ..  –   6   –  ..
Kleuter - | 
Comt aen den gerechte voor inventarisatie der acten     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Aen den greffier      -     -     -     -     -     -     -

   ..  –   4   –  5
   ..  –   2   –  ..


Item bij lecture der acten gevaceert drij uuijren     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Aen den Bode pro Custodia    -     -     -     -
Aen den greffier pro Copie sent.   -     -     -   2  –   2   –  ..
   ..  –   2   –  ..
   ..  –   4   –  ..

Aen denselven voor't aencondigen van de Doot en publicatie van Sententie     -     -     -
Aen twee Schepenen bij't aancondigen van de Doot present geweest sijnde     -     -     -     -


   ..  –   7   –  ..

   ..  –   3   –  ..


omnes
Aen den heere officier om de Justitie te doen voltrecken      -     -     -     -     -     -     -     -
Aen vier Schepenen aldaer present     -     -


   ..  –   4   –  ..
   ..  –   6   –  ..

Aen den greffier voor Confectie van deesen Staat    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -


   ..  –   3   –  ..

NB hieronder moeten gestelt worden de menigvuldige confrontatiëns met vrembde
 60  –   4   –  ..

Getaxeert salvo de confrontatien
ter somme van sestich pattacons 4
schil.   heden den 15 Meij 1751
Ter ordonnantie
P.C. Poyck
Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER