DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Jan Korvers

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 31571743
  pr誑ente
  schepenen
Staet van devoiren en vaca-
tin gefaen bij den gerichte
van Ubach in saecke criminele
.............Teghens
Jan Korvers gexecuteerde

 Den 30en meij heeft den heere officier versocht apprehensie van voorschreven Jan Korvers in stricte detensie Mitsgaeders arrest op derselfs mobilaire en immobilaire goederen

  Wolters, Wijnants,
  Bormans, Streiffels
  en Kleuter

comt aen den heere officier ad
voor Rolle           -       -       -       -       -       -
aen den greffier voor depesch      -       -       -
aen den Bode voor d'apprehensie       -       -

 .. 末  6  末 ..
 .. 末  1  末 ..
 .. 末  4  末 ..

voor maeken van inventaris  ps 3 ad een uuijr
aen den Bode       -       -       -       -       -       -

 .. 末  6  末 ..
 .. 末  1  末 ..  Streiffels en Kleuter
Den 26en Junij heeft den heere officier gexhibeert interrogatorin met feijten van belastinge ten Eijnde van Responderinge
comt voor Rolle       -       -       -       -       - .. 末  6  末 ..

dito dieselve responderinge geschiet, is daerover gevaceert twe uuijren        -       -
aen den Bode pro Custodia aud.       -       -
pro Copia         -       -       -       -       -       -

 2 末  2  末 ..
 .. 末  1  末 ..
 .. 末  2  末 ..

  Wolters en Bormans
Den 14en augusti heeft den heere officier gexhibeert feijten van Confrontatie versoeckende dat voorschreven geditineerde daerover soude worden geconfronteert successive met Christophle Kleijnen, Jacobus Hanssen en Cathrin Bemelmans          -       -
comt voor Rolle           -       -       -       -       -


 .. 末  6  末 ..
  Wolters en Bormans dito 14en augusti is de Confrontatie geschiet en daerover gevaceert vier uuijren mits daerbij bekent      -       -       -       -       -       -
aen den Bode pro Custodia aud.           -       -
aen den greffier pro Copia   -       -       -       - 4 末  4  末 ..
 .. 末  2  末 ..
 .. 末  3  末 ..

  Wolters, Wijnants,
  Streiffels en Kleuter

Den 19en augusti 1743 heeft den heere officier versocht recollitie. Comt voor Rolle -
Eodem deselve geschiet en gevaceert twee uuijren. Comt pt cess.          -       -       -       -


 .. 末  6  末 ..

 3 末  ..  末 ..

Den 26en dito heeft den heere officier overgegeven criminele Conclusie
comt daervoor     -       -       -       -       -       -


ijdem
En eodem versocht rechts administratie
voor Rol     -       -       -       -       -       -       -

 .. 末  6  末 ..

Item comt voor Examinatie en Lecture der acten ps 2 uuijren       -       -       -       -       -
 1 末  4  末 ..

aen den bode pro Custodia         -       -       -
aen den greffier pro Copia sententie   -       -

 .. 末  2  末 ..
 .. 末  4  末 ..

aen denselven voo't aencondigen van de Doot en publicatie van sententie tesaemen   -       -
 .. 末  7  末 ..

aen twee schepenen bij't aencondigen van de Doot present       -       -       -       -       -       -


 .. 末  3  末 ..

aen den heere officier voor't doen voltrecken de Executie        -       -       -       -       -       -
 1 末  4  末 ..
Omnes
aen vier Schepenen present bij d'Executie

 .. 末  6  末 ..

aen den greffier voor Confectie van deesen Staet          -       -       -       -       -       -       -
 .. 末  2  末 ..22 末  0  末 0

Item getaxeert aen d'heer oficier
voor schrijftueren en propositin en
glijk voor d'andere -


getaxeert ter somme van twee en twintich
pattacons ---- heden den 15en Maij 1751Ter ordonantie
P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ゥ Maaike van Eekelen

REGISTER