DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Odilia Frins

    15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157


  prζsentes de
  schepenen

Staet van devoiren en vacatiens
gedaen door dengerichte van
Ubach in saeckeCrimineel
.........Tegens
Odilia Frijns geλxecuteerde

      1743
Voor Eerst heeft den heere officier dieselve crimineele doen arresteren en bewaecken

Item den 9en meert heeft den heere officier bij proces verbael ter Extraordinaire vergaderinge in de Groenstraat versocht confirmatie van dien arrest en versocht theffens permisie om dieselve te doen bewaeren en detineeren    mitsgaeders versocht dat de twee koyens van dieselve als sijnde teerende panden souden worden publique ver[c]ocht met limitatie van deelg? daertoe comt
aen de heere officier voor dit verbael –

Wijnants, Bormans Streiffels en Kleuter
Item voor Rolle        -       -       -       -       -
voor ordre van Convocatie aen d'heer officier
voor depesch van 't Decret in duplo    
ten Eijnde van Publicatie van't vercoop    -
aen den Bode voor publicatie    -     -        -
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..

 .. ––  4  ––  ..
 .. ––  4  ––  ..

Wijnants,  Streiffels en Kleuter

Den 11 dito Extraordinaria ten Eijnde van vercoop voor Rolle         -       -       -       -
propositie
convocatie       -       -       -       -       -       -


 .. ––  6  ––  ..

 .. ––  6  ––  ..
  ijdem
gevaceert twee uuijren tot vercoop   -       -
bode pro Custodia    -       -       -       -       -
 2 ––  2  –– ..
 .. ––  1  ––  ..


Wijnants,  Streiffels

Den 14en meij heeft den heere officier ten Eijnde van Responderinghe geλxhibeert naerdere ge... staat en interrogatoriλn met feijten van belastinge tot Ubach
comt aen den selven daervoor
Item voor convocatie


 .. ––  6  ––  ..
en Kleuter Voor Rolle Comt     -     -     -      -     -     -     -

 .. ––  6  ––  ..

Eodem heeft die selve die responderinge gedaen, daerover gevaceert drij uuijren comt
voor bode           -       -       -       -       -       -
voor Copije       -       -       -       -        -       -

 3 ––  3  ––  ..
 .. ––  1  ––  5
 .. ––  3  ––  ..

Wolters, Wijnants, Bormans, Dortants, Streiffels en Cleuter

Den 6 Julij heeft den heere officier versocht dat deselve gedetineerde zou worden geconfronteert met Catrijn Bemelmans, daertoe overgelevert directoir comt aen den selven daervoor
voor Rolle       -       -       -       -       -       -


 .. ––  6  ––  ..


  ijdem
Eodem de Confrontatie geλffectueert en daerover mits Odilie Frijns daerbij bekentenissen deede gevaceert vier uuijren comt         -       -       -       -       -       -       -
aen den Bode pro Custodia       -       -       -
aen den greffier pro Copia        -       -       - 4 ––  4  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..
 .. ––  4  ––  ..


Wolters, Wijnants, Streiffels en Cleuter

Den 12en augusti heeft den heere officier in geobtineert recollitie   comt voor Rolle


 .. ––  6  ––  ..
 
 ijdem
Eodem voor dieselve gevaceert een uuijr
voor copije        -       -       -       -       -       -
 1 ––  4  ––  ..
 .. ––  1  ––  ..


Den 24en augusti heeft den heere officier, exhiberende crimnele Conclusie Rechts administratie versocht   comt daervoor

  ijdem
comt voor Rolle         -       -       -       -       -
Inventarisatie             -       -       -       -       -
aan den greffier voor't maecken         -       -
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  4  ––  5.
 .. ––  2  ––  ..

voor Lecture en Examinatie der acten ..
2 uuijren comt            -       -       -       -       -
aen den Bode pro Custodia         -       -       -
aen den greffier pro Copia sententie   -       -

 1 ––  4  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..
 .. ––  4  ––  ..
Wolters, Wijnants, Streiffels en Cleuter
Aen denselven voor't aencondigen van de Doot en public. der sententie in Loco Suppluij       -       -       -       -       -       -       -
voor twee schepenen present bij't aencondigen van de Doot             -       -       -


 .. ––  7  ––  ..

 .. ––  3  ––  ..

aen den heer officier voor't doen voltrecken de Executie         -       -       -       -       -       -
 1 ––  4  ––  ..
  omnes
aen vier schepenen bij executie present
 .. ––  6  ––  ..

aen den greffier voor deese staet         -       -  .. ––  2  ––  ..

aen den heer officier getaxeert voor schrijftueren en proposities
27 –– 6  –– 0

getaxeert voor de somma van seven en twintich pattacons vijf schillings
heden den 15en Maij 1751


Ter ordonnatie
P.C. PoyckNaar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER