Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailCrutz


104

Matthijs Crutz, wolspinner in Kruis, gefolterd, gestorven in gevangenis 1773

...Mat. CRUTZ (1721-73) x Schimmert 1755 Corn. HEIJNEN (-1819)
|
|----...Aleid CRUTZ (1756) x Ger. SLEIJPEN (-1810)
|----|
|----|----...Maria SLEIJPEN (1791-1864) x Berg en Terblijt 1815 Joh. Wil. DUMOULIN (1789-1859) [zie 308]
|----|
|----|----...Petr. SLEIJPEN (1794-1875) x Cadier en Keer 1830 Joan. Cath. VAESKENS (1809-)
|----|----|----...Mar. SLEIJPEN (1834-1921) x Berg en Terblijt 1858 Johan SIMONS (1832-1906)
|----|----|----|----...Mart. Hub. SIMONS (1859-1909) x Sint Geertruid Mar.1889 Gert. DUIJSENS (1859-)
|----|----|----|----...Serv. SIMONS (1864-) x Maastricht 1890 Mar. Joan. HELTZEL
|----|----|----...Corn. SLEIJPEN (1839-) x Ambij 1872 Joh. Petr. LEMMENS (1822-85)
|----|----|----|----...Maria LEMMENS (1875-1960) x 1 Maastricht 1894 Chris. FRANTZEN
|----|----|----...Joh. Jos. SLEIJPEN (1845-74) x Maastricht 1873 Mar. Elis. HABETS
|----|----|----|----...Petr. Jos. SLEIJPEN (1874-) x Heer 1900 Mar. Jud. ROEBROEKS (1875-)
|----|
|----|----...Corn. SLEIJPEN (1798-1866) x Berg en Terblijt 1826 Johan RAMAKERS
|----|----|----...Joh. Wil. RAMAKERS (1835-1908) x Maastricht 1865 Cath. E.J. VAN DEN HOFF
|----|----|----|----...Joh. Wil. RAMAKERS (1869-) x Maastricht 1889 Elis. BOLLEN (1864-) [zie 011]
|
|----...Maria CRUITS (1758-1841) x Joh. PELSERS (1754-1826)
|----|----...Corn. PELSERS (1797-1877) x 1 Beek 1821 Bart. EIJSSEN (1794-1825)
|----|----|....x 2 Schimmert 1826 Joh. Math. RADEMAKERS (1799-)
|
|----...Petr. CRUTZ (1762-1840) x 1 Schimmert 1787 Joan. Mar. JOONEN (1759-94) [zie 270]
|----|....x 2 Schimmert 1797 Mar. Corn. SANGEN (-1813)
|----|
|----|----...1) Joh. Mat. CRUITS (1788-1855) x Schimmert 1814 Cecil. QUAX (-1558)
|----|----|----...Mart. CRUTS (1820-) x Elsloo 1812 Mar. Luc. LENAERTS (1822-) [zie 214]
|----|----|----|----...Mar. M.H. CRUTS (1853-1913) x Stein 1892 Math. COUMANS
|----|
|----|----...1) Mart. CRUTZ x Wijnandsrade 1820 An. Barb. MUYLKENS
|----|----|
|----|----|----...Mar. Cath. CRUTS 1823-52) x Maastricht 1846 Frans VAN HOOREN (-1881)
|----|----|----|----...Dom. Hub. VAN HOOREN (-1928) x Maastricht 1872 Mar. Gert. VAN LOO
|----|----|
|----|----|----...Joh. Mat. CRUTS (1826-) x Houthem 1850 An. Mar. STASSEN
|----|----|----|----...Agat. CRUTS (1850-1907) x 1 Schinnen 1870 Wil. BOSCH (1810-)
|----|----|----|----|....x 2 Schinnen 1878 Nic. CORTLEVER (1843-80) [Vgl. 553]
|----|----|----|----|....x 3 Schinnen 1882 Arn. KOSTERS (1858-)
|----|----|----|----...Corn. CRUTS (1852-1928) x 1 Schinnen 1874 Joh. R.A. WATRIN (1848-)
|----|----|----|----|....x 2 Roermond 1893 Arn. Hub. STRAAS (1851-)
|----|----|----|----|....x 3 Maasniel 1899 Thom. Hub. CABOLLET
|----|----|
|----|----|----...Joh. Mart. CRUTS (1832-) x Beek 1856 Mar. Joan. COUMANS
|----|----|
|----|----|----...Mar. Agn. CRUTS (1836-1912) x Wijnandsrade 1865 Joh. Hend. LEUNISSEN (1837-)
|----|
|----|----...2) Petr. Math. CRUTS (1799-1852) x Schimmert 1835 Mar. Mecht. OFFERMANS (-1849)
|----|----|----...Joh. Wil. CRUTS (1839-1922) x Bocholtz 1871 An. S.G. PRICKARTS (-1902)
|----|
|----|----...2) Johan CRUTS (1806-1873) x Ulestraten 1831 Gertr. HEIJNEN (-1849)
|----|----|
|----|----|----...Petr. CRUTS (1832-1907) x Meerssen 1859 Mar. Cath. PUTS (-1906)
|----|----|----|----...Joh. Hub. CRUTS (1861-1928) x Maastricht 1881 Mar. Cath. MAYS
|----|----|----|----...Mar. An. CRUTS (1863-1910) x 1 Maastricht 1888 Math. PAULUSSEN
|----|----|----|----|....x 2 Maastricht 1898 Joh. Frans HOUBEN
|----|----|----|----...Petr. Hub. CRUTS (1869-1914) x 1 Maastricht 1890 Mar. Hel. SMAL
|----|----|----|----...Mar. Ag. CRUTS (1875-) x Maastricht 1898 Joh. Jos. DE VREEDE
|----|----|----|----...Mar. Cath. CRUTS (1877-) x Maastricht 1897 Lod. VAN DER LINDEN
|----|----|
|----|----|----...An. Gert. CRUTS (1837-1912) x Meerssen 1861 Joh. Bapt. GEURTS (1830-1886)
|----|----|----|----...Petr. Math. GEURTS (1867-1918) x Bunde 1893 Mar. Barb. GEERLINGS (1858-)
|----|----|
|----|----|----...Joan. Mar. CRUTS (1840-99) x Ulestraten 1871 Joh. Arn. MOONEN (1832-1911) [zie 039]
|----|----|
|----|----|----...Joh. Hub. CRUTS (1843-79) x An. C.H. PETERS
|----|----|----|----...Joh. Rein. CRUTS x Leerdam 1900 J.L.E. MOOLENAAR
|
|----...Johan CRUTZ (1764-1818) x Hulsberg 1804 Elis. FRISSEN (-1836)
|----|----...Joh. Mart. CRUTS (1807-) x Meerssen 1834 Mar. Cath. SWEELSEN
|----|----|----...Joh. Arn. CRUTS (1835-) x Thorn 1865 Ida Hub. COX
|----|----|----|----...Joh. H.M. CRUTS (1868-1934) x 1 Venlo 1896 Mar. Jos. BOILEAU
|----|----|----...Joan. Mar. CRUTS (1836-1924) x Gronsveld 1860 Hub. PLUIJMAEKERS (1830-1905)
|----|----|----|----...An. Mar. PLUIJMAEKERS (1863-1914) x Gronsveld 1889 Petr. Hub. PLOUMEN (1859-)
|----|----|----|----...Phil. Hub. PLUIJMAEKERS (1866-1940) x Schimmert 1892 Mart. Jos. DUIJSINGS (1857-)
|----|----|----|----...Mar. Cath. PLUIJMAEKERS (1868-) x Schimmert 1898 Joh. Ferd. STRAETEN (1865-)
Mathijs Crutz wordt 10 okt.1721 gedoopt in Hulsberg als zoon van Ulricus en Helena Coenen. Zijn uiterlijk wordt beschreven als 'lang van gezicht, gaande wat voorover, recht haar', wolspinner van beroep, woont in Kruis op de grens tussen Beek en Schimmert. Waarschijnlijk tamelijk arm, want later is de opbrengst van de confiscaties nihil.
Hij trouwt op 23 nov. 1755 in Schimmert Cornelia Heijnen een dochter van Martinus en Anna Maria Roumans (volgens de aangifte van het overlijden). Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren tussen 1756 en 1772.
Genoemd door gevangenen als medeplichtig aan diefstallen, arrestatie begin okt. 1773 en opgesloten in het Landshuis in Valkenburg  Op 27 nov. onderworpen aan scherp examen, duim- en scheenschroeven en enkele stroppade, en 12 dec. opnieuw, maar hij blijft ontkennen De landsdoctor laat de foltering staken. Mathijs sterft, 52 jaar oud, op 25 dec. 1773 in de gevangenis van het Landshuis in Valkenburg. Hij wordt toch nog veroordeeld omdat "... uijt de acten blijckt dat denselven een meede lid geweest is van de godloose en talrijcke bende gaudieven, en pligtig staet aan verscheijde huijsbracken, sich niet tegenstaende bij het begin van de torture heeft trachten als hebbende wegens indispositen daar mede niets verders konnen voortgevaaren worden, sich met eene Halsterige loogeninge te behelpen, denwelcken nogthans niet anders als een godvergeeten booswigt kan worden Geconsidereert en aengemerckt." Zijn lijk wordt begraven onder de galg op de Graetheide onder Beek.
Cornelia Heijnen overlijdt 45 jaar na de dood van haar man op 21 okt. 1819 in Schimmert.
ZIE VERDER:

DocumentenLijst scherper examen 27 nov. 1773
..........Scherp examen 27 nov. 1773
..........Vonnis tegen het lijk 15 dec. 1773
..........Declaratie advokaat en procureur
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 47 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 32 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 173, 217/8, 344 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg I' (2013) p. 50, 'Deel II (2014)' p. 130, 249, 257

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER