Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailJoonen


270

Coen Joonen, wever uit Haasdal, gefolterd, galg 1775

...Conr. JOONEN (1723-73) x Schimmert 1751 Maria KNOLS (-1798)
|
|----...Joan. Mar. JOONEN (1759-94) x Schimmert 1787 Petr. CRUTZ (1762-1840) [zie 104]
|
|----...Helena JOONEN (1763-1848) x Schimmert 1783 Mat. CALDENBERG (-1826)
|----|
|----|----...Mar. Gert. CALDENBERG (1784-) x 1 Maastricht 1820 Joh. Lamb. FRISSCHEN
|----|----|....x 2 Maastricht 1835 Sipke REINOLDS DE SCHIFFART
|----|
|----|----...Maria CALDENBERG (1791-1867) x  Maastricht 1828 Johan SERVAES (1785-)
|----|----|----...Frans Joh. SERVAES (1829-) x Maastricht 1865 Elis. Hub. LAMBERTS (-1897)
|----|----|----...Mar. Elis. SERVAES (-1881) x Maastricht 1863 Andr. Jos. VOGELS
|----|
|----|----...Maria CALDENBERG (-1870) x 1 Joh. Bapt. QUELAIN
|----|----|....x 2 Maastricht 1860 Kar. Jos. SCHUHMACHER (1801-)
|----|
|----|----...An. Elis. CALDENBERG (1793-)  x Maastricht 1838 Lamb. DURKS SCHUTTEN (1799-)
|----|
|----|----...Mar. Cath. CALDENBERG (-1881) x Maastricht 1828 Mart. VAN ROOIJ (1801-)
|----|----|----...Hub. VAN ROOIJ (1828-) x Neeritter 1857 Cath. Hib. LINSSEN (-1883)Lins Schouteten

Coen Joonen wordt 15 april 1723 gedoopt in Schimmert als zoon van Coenraad en Cornelia van der Netten. Hij woont in Klein Haasdal en is wever van zijn vak, ook bezit hij wat land, dat later bijna 300 gulden opbrengt en dat hij waarschijnlijk zelf bebouwt.
Hij trouwt 3 okt. 1751 in Schimmert met Maria Knols, gedoopt 26 maart 1721 in Valkenburg als dochter van Joannes en Elisabeth Senden (Sinnis, Heijnen). Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren tussen 1752 en 1763.
Lins Schouteten* noemt Coen al in juni 1774 als medeplichtigen van de bende, net zoals een dertigtal andere mannen uit de bank Klimmen. Pas veel later namelijk op 14 jan. 1775 is hij aangehouden en in strikte detentie gezet op het Landshuis in Valkenburg. Hij bestrijdt medeplichtig te zijn aan misdrijven en wordt dus 22 febr. aan foltering onderworpen. Daarna bekent hij wel en beschuldigt onder druk anderen. Op grond van de bekentenissen is hij ter dood veroordeeld.
Coen sterft 51 jaar oud op 14 maart 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.
Maria Knols overlijdt op 10 maart 1798 in Schimmert, 23 jaar na de executie van haar man.


ZIE VERDER:

Documenten: in Nader scherp examen Lins Schouteten 21 juni 1774
..........in Continuatie scherp examen Lins Schouteten 22 juni 1774
..........Lijst echtparen, Valkenburg 1775
..........Lijst scherper examen 22 feb. 1775
..........Beschuldiging van Joannes Daniels
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Notarieel onderzoek naar bezit
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 358 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 251

 Maaike van EekelenBoven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER