DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Beschuldigingen tegen Joannes Daniels, 2 versie (onvolledig)
17 juni 1775 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8168Johannes Daniels alias
Stassen Hans word geac-
cuseerd door
a Christ. Vlekken
b Hend. Akkermans
c Pieter Claassens
d Matthijs Boormans
e Dirk Debits
f Willem Adriaans
g Gerard Pakbier
h Renier Sijben
i Nijst Pakbier
k Pieter Speetjens
l Nicolaas Daniels
m Leendert Mulkens
n Johannes Keulmans
o Coen Joonen

Lectuur der Actens om te vonnissen Johannes Daniels gedetin. en beclaagde, oud ontrent 45 jaar, gebooren en laatst gewoond hebbendde op de Bies onder Schimmert, van professie eenen stroodekker
Den gedetineerden en Beclaagde confesseerd bij sijne responsiven bij scherper examen gedaan den 9 meij 1775 en opgevolgde recollectie den 11 dito daar aan volgende, pligtig te staan als litmaat der alom berugte bende gauwdieven en mede gecoopereerd te hebben aan de naarvolgende diefstallen en euveldaeden


1

Bij Sr. Walraven in de Maasband en uijt deesen diefstal voor sijn aandeel ontfangen te in twee reijsen vijf schellingen

2

Bij de Eremijten op den Schaalsberg alwaar hij beclaagde voor sijn aandeel vijf en twintig stuijvers heeft getrokken

3


Bij Henricus Ritsen in het Panhuijs tot Wijnandsraede, dat voor sijn aandeel niets had getrokken, hoewel hem sulks door Pieter Mulkens was belooftVoorts bij sijne naedere responsiven van den 22 maij 1775 en opgevolgde recollectie in dato den 24 dito daar op volgende

4


Bij Johannes Frischen in Aretsgenhout en aldaar voor sijn aandeel niets ontfangen hebben, dog wel belooft door Lins Schouteten

5


MartinusSchroders aan de hand in het Rijk van Aken en aldaar voor sijn aandeel van Cobus Ritzen ontfangen te hebben ses Schellingen in copstukken

6

Bij Geerken op den Winkel te Beek en dat daaruijt voor sijn aandeel heeft het vrije gelaag gehad

7

Aan het steelen van een schaap op den Vouwerhof bij Beekergenhout


Soo dan consterd ex actis dat den beclaagde Johannes Daniels door de complice der bande hier vooren aan het hooft gesteld als eene meede complice hunner bende is worden opgegeven en dat denselve met hen geassisteerd en gecopereerd had soo als uijt het volgende comt te blijken

a

Christiaan Vlekken accuseerd den beclaagde onder de generaele complicen N 23 en dat geassisterd had bij de volgende diefstal
1mo Bij Sr. Walraven in de Maasband
2do Bij Campo in het Nieuwhuijs
3tio Bij het steelen van een verken in de Heek ten huijse van de wed. Boshouwers
4to Bij Martinus Schroders aan de Handt
5to Bij het steelen van een paard op ter Hoens Huijs

b

Hendrik Akkermans accuseerd den gedetineerde onder de generaele complice N 24 en dat denselven door hem is worden aangeworven en onder Eed gesteld
Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER