Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailSassen


553

Pommerjan Cleusken uit Beek, gevlucht, verbannen 1775

•...Nic. SASSEN (1722-) x Beek 1761 Maria BOOSTEN (1737-1804)
|
|----•...Mar. Cath. SASSEN (1763-) x Beek 1801 Joh. VONCKEN (1758-1808)
|
|----•...Joh. SASSEN (1768-1842) x Beek 1800 Mar. Jos. SANTERANAS (1777-)
|----|
|----|----•...Sebast. SASSEN (1800-36) x Geleen 1832 An. Cath. SOONS (1806-88)
|----|----|----•...Mar. Petron. SASSEN (1836-1931) x Geleen 1859 Joh. Petr. LUYTEN (1832-)
|----|----|----|----•...Joh. LUYTEN (1860-1936) x Geleen 1887 Mar. Sib. MEUFFELS
|----|----|----|----•...Phil. LUYTEN (1861-) x Geleen 1899 An. Cath. BAGGEN (-1920)
|----|----|----|----•...Mar. Joan. LUYTEN (1863-1908) x Geleen 1885 Petr. Jac. AUGUSTUS (1860-)
|----|----|----|----•...Mar. Elis. LUYTEN (1867-) x Maastricht 1894 Joh. Hub. KOCH
|----|
|----|----•...Mar. Cath. SASSEN (1802-78) x Geleen 1832 Mart. DORMANS (1805-74)
|----|----|----•...Petr. Laur. DORMANS (1832-86) x Beek 1856 Mar. Ida PENDERS (1823-94)
|----|----|----|----•...Ang. DORMANS (1857-1940) x Maastricht 1893 Hub. Joh. CRAPTS
|----|----|----|----•...Joh. Phil. DORMANS (1859-94) x Beek 1889 Ida DOLS
|----|----|----|----•...Mar. Cath. DORMANS (1861-) x Beek 1892 Sebas. SCHEPERS (1865-)
|----|----|----•...Mar. Cath. DORMANS (1834-) x Geleen 1859 Joh. Math. KISTERS (1827-73)
|----|----|----•...Petron. DORMANS (1837-1904) x 1° Limbricht 1859 Petr. Joh. HALMANS (1836-59)
|----|----|----|....x 2° Limbricht 1860 Petr. HALMANS (1834-1910)
|----|----|----|----•...2) Mar Cath. HALMANS (1860-) x 1° Maastricht 1883 Joc. Hub. RAMAKERS
|----|----|----|----|....x 2° Meerssen 1887 Petr. Com. GOOR (1858-)
|----|----|----|----•...2) Petr. Math. HALMANS (1865-1931) x Steenbergen 1892 Mar. Hub. SLANGEN (1867-)
|----|----|----|----•...2) An. Rosa HALMANS (1867-1937) x Maasniel 1895 Math. Lamb. ABRAHAMS
|----|----|----•...An. Cath. DORMANS (1839-1900) x Schinnen 1865 Nic. STEVENS (1837-1928)
|----|----|----|----•...Ger. STEVENS (1875-) x Schinnen 1899 Mar. Hel. MEIJERS
|----|----|----•...Mar. Agn. DORMANS (1842-77) x Schinnen 1870 Nic. CORTLEVEN (1843-80) [Vgl. 104]
|----|
|----|----•...Petron. SASSEN (1809-96) x Beek 1849 Joh. Hendr. CLOOTS (1808-)
|----|----|----•...An. Jos. CLOOTS (1849-1935) x Beek 1873 Math. EIJSSEN (1842-)
|
|----•...Sebast. SASSEN (1771-1845) x Beek 1807 Petron. SMEETS (1780-1840) [zie 532]
|----|----•...Johan. SASSEN (1809-86) x 1° Beek 1837 Hel. MOERMANS (1808-62)
|----|----|....x 2° Beek 1863 Mar. Elis. ENGHWEGEN (1827-91)
|----|----•...Mar. Elis. SASSEN (1818-83) x Beek 1851 Jan Wil. KREIJEN (1814-)
|----|----|----•...Mar. Hub. KREIJEN (1852-1917) x Bocholtz 1894 Math. Jos. CΦRVER
|----|----|----•...Mar. Petr. KREIJEN (1855-1917) x Maastricht 1883 Leon. MOERMANSAndries Stijnen

Mathijs
SmeetsNicolaas Sassen wordt 'Pommerjan Cleusken' genoemd naar zijn schoonvader. Dat hij 'Stassen' zou heten is een vergissing. Hij wordt 25 okt. 1722 gedoopt in Elsloo als zoon van Henricus en Gertrudis Hendrix. Woont onder Beek, zijn kostwinning is niet bekend en hij heeft geen bezit.
Hij trouwt als 38-jarige op 19 mei 1761 in Beek de veertien jaar jongere Maria Boesten (Boosten), gedoopt aldaar 31 maart 1737 als dochter van Joannes (Pommerjan) en Catharina Nijsten. Uit dit huwelijk worden tussen 1762 en 1771 vijf kinderen geboren.
Van het proces tegen Nicolaas zijn weinig feiten bekend. In sept. 1773 genoemd in de verhoren van Andries Stijnen* en Mathijs Smeets*. Hij ontgaat arrestatie door te vluchten en reageert niet op de sommaties om voor het gerecht te verschijnen. De schepenen achten bewezen dat hij 'als een medelit dier Bande met en neffens sijne mede mackers nachtsdieven geassisteert en gecoopereert heefd aen of bij viertien violente huijsbraeken, diefstallen en knevelarien' en veroordelen Nicolaas bij verstek tot eeuwige verbanning uit de landen van de Generaliteit. Op 16 febr. 1775 is dit vonnis na voorgaande klokkeslag vanaf de pui van het Landshuis in Valkenburg afgekondigd.
Van Nicolaas is er geen teken van leven meer na zijn vlucht en bij het huwelijk van zijn zoon in 1800 wordt hij in de franstalige akte vermeld als 'feu', overleden dus.
Maria Boesten overlijdt 18 juli 1804 in Beek.

ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp verhoor Andries Stijnen 15 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Smeets uit Beek 17 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Mathijs Smeets uit Beek 18 sept. 1773
..........In: Scherp verhoor Erke Moberts 19 jan. 1774
..........Lijst Valkenburg juli 1774
..........Vonnis bij verstek 3 febr. 1775
..........Lijst vervolgden, Valkenburg 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 50 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 36 [kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 349 [bekende gegevens]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 258
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online
© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER