DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree Documenten Processtukken Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tegen het lijk van Mathijs Crutz, Valkenburg 15 dec. 1773
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8166

>>
In Saake
Den WelEed. Gestrenge Heer
en mr. J.G. Farjon Lt-Hoog-
Drossard dezes Lands nomine
officij Claeger
..........Tegens
het dode Cadaver van Mathijs
Cruijtz op den Landshhuijse
van Valckenborgh overleeden

Visis actis en geleth waarop eenigsints te Letten stonde, en Signanter dat uijt de acten blijckt dat denselven een meede lid geweest is van de godloose en talrijcke bende gaudieven, en pligtig staet aan verscheijde huijsbracken, sich niet tegenstaende bij het begin van de torture heeft trachten als hebbende wegens indispositen daar mede niets verders konnen voortgevaaren worden, sich met eene Halsterige loogeninge te behelpen, denwelcken nogthans niet anders als een godvergeeten booswigt kan worden Geconsidereert en aengemerckt,
waaromme Soo ist dat Scheepenen van t hooge gericht der Stad en Vrijheijd van Valckenborg, ter manisse van dheer Luit.-Voogt in naam en van weegens Haar Hoog Moogende dheren Staeten Generael der vereenigde Neederlanden regt doende:
Autoriseeren den Heere Claeger om het doode Cadaver van Mathijs Cruijtz te laten begraaven op het galge veld met Condemnatie in de costen en misen van Justitie, waarvoor desselfs goederen Executabel verclaaren.
Actum in Judicio Extraordinario op den Landtshuijse van Valckenborg den 15 dec. 1773
Coram de schepenen vCraen, Wateler, Pelt, van den Heeuvel et Wilmar

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER