DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen van Mathijs Cruts, Valkenburg 27 november 1773
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8166


 Maaike van Eekelen


 Maaike van Eekelen


Personeel Responsiven
onder Scherper Examen
gedaen
........Ter Instantie
van den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt-Hoogdross. deses Lands
nomine officij Informant
........gedaen door
Matthijs Cruts Gedetineerde
op den Landshuijse van
Valkenburg
........over
de artic. interrogatoir
heeden ter Rolle overgegee-
ven


....Saturni den 27 Nov. 1773

Is gesisteerdt van wegens den Heer Informant voornoemdt den Gedetin. Matthijs Cruts, de welke aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen, bij de Negative is blijven verseeren.
Waeromme 't Vonnis van Scherper Examen aen hem voorgeleesen sijnde, is den selve op de stoel van tortuur gebonden, waernae de Duijm schruijve zijn geappliceerdt en blijvende persisteeren is de linker scheenschruijve geappliceerdt. Kunnende de regter scheenschruijve volgens oordeel van d'Heer Lands doctor niet geappliceerdt worden, waerom deselve aen de enkele stroppade is gebonden om twaelf uuren en opgetrokken
['wanneer bekende' is doorgehaald]
en is denselven op goedtvinden van d'Heer Landsdoctor quartier over twaelf uuren afgelaten. Aldus geprothocolleerdt ter onser presentieJ. Theod.vCraen
J.Wateler
PVandenHeuvel
G.J. van Gendt
L.G. Peltboven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER