Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHenrichs


219

Den Pruys, wever uit Ubach, executie 1773

...Joh. Hend. HENRICHS (-1773) x 1) Elis. STANDTFUSEN (-1764)
|....x 2) Ubach 1764 An. Clara STIELEN
|----•...2) An. Sib. HENRICHS (1770-1854) x Übach 1801 Math. MINGERS (-1830)
|----|----•...An. Cath. MINGERS (1805-) x Übach 1855 Math. KNOOREN
|----|----•...Math. Blas. MINGERS (1808-) x Alsdorf 1834 Mar. Sib. KEMPGEN (1807-)
|----|----|----•...Franz Leon. MINGERS (1835-) x Alsdorf 1864 Mar. Jos. GRÜMMER (1840-)Joseph Breuwer

Joannes Henricus Henrichs genoemd 'den Pruys', zijn herkomst en die van zijn eerste vrouw zijn niet duidelijk. Zijn bijnaam zou kunnen duiden op afkomst uit gebied van de koning van Pruisen, maar ook op vroegere dienst in het Pruisische leger. Hij woont aan de rand van Übach, wever van beroep, beschreven als een lange kerel met zwart haar.
Hij trouwt met Elisabet Standtfusen. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren tussen 1756 en 1763. Elisabeth Standtfusen overlijdt 1 juni 1764 in Übach. Joannes Henricus hertrouwt 24 juni 1764 in Ubach Anna Clara Stielen, afkomstig uit Durboslar (D). Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren tussen 1765 en 1770.
Het strafdossier is niet bewaard gebleven, maar hij wordt genoemd in verhoren van andere beschuldigden, zoals bij Joseph Breuwer* in mei 1773. En ook op gerechtelijke lijsten, zodat wij weten dat Joannes Henricus vóór 29 sept. van het jaar 1773 is terechtgesteld.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor van Josef Breuwer 14/15 mei 1773
..........In: Scherp examen Reiner Crampen 14/15 juni 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 38 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 23 [deels kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 74, 115 (Hs 157), 117
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 217, 311 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 241, 257
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER