Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailHensseler220

Theklen Cobus, dagloner in Ubach, ontsnapt uit gevangenis 1771

...Jac. HENSSELER (-1771) x Ubach 1754 Thecla PLOUM (1727-73)Joseph Ploum

Peter Müller

Jacob Henseler genoemd 'Theklen Vuss' of 'Theklen Cobus', wordt geboren in Loverich (of Floverich) bij Baesweiler (D). Hij heeft rood haar, vandaar zijn bijnaam 'vuss', woont in Übach in de straat bij de Vliegenpoel en verdient de kost als arbeider, dagloner. Cobus wordt als voortvluchtige in 1771 omschreven als 'oudt ontrent dertigh jaer, niet te groot maer redelijck beset, eenen daeghlooner hebbende vusse haaren.'
Hij trouwt 9 jan. 1754 in Übach Thecla Ploum, gedoopt aldaar op 21 febr. 1727 als dochter van Jacob en Elisabeth Vaessen, een zuster van Joseph Ploum*, beschreven als éene lange vrouwe persoon'. Uit dit huwelijk een dochter in 1767.
Cobus wordt eind jan. 1771 genoemd door Peter Müller* en kort na 15 maart aangehouden en opgesloten in een stadspoort van Herzogenrath. Na een verhoor op 26 maart volgt een confrontatie met Peter Müller.
Het verhaal van zijn ontsnapping in de nacht van 10 op 11 juni 1771 is een klassieker. Cobus is opgesloten boven in een stadspoort van Herzogenrath en beneden houden drie man de wacht. De hele nacht denderen de kolenwagens door de poort en tegen de dageraad waarschuwt een karrevoerder dat er een touw uit een raam hangt. Het is te laat, Cobus is verdwenen en er is nooit meer van hem gehoord.
Thecla Ploum overlijdt 4 dec. 1773 in Übach, pas 46 jaar oud.


ZIE VERDER:

— Documenten: in Scherp examen Peter Muller 31 jan. 1771
..........In: Recollectie Peter Muller 1 febr. 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Joseph Keyser 22 febr.1771
..........In: Scherp verhoor van Leonard Ploum 28 mei 1771
..........In: Vrijwillige verklaring Peter Muller 6 febr. 1771
..........In: Scherp examen Leonard Steins 6 juni 1771 en  Recollectie 7 juni
..........In: Scherp examen Nellis Dautzenberg 7 juni 1771 en  Recollectie 8 juni
..........Cipiers over ontsnapping 10/11 juni 1771
..........In: Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 9/13 juli 1771
........................................11 juli • 12 juli • 13 juli
..........In: Scherp verhoor Joseph Ploum 24/25 juli 1771
..........In: Scherp verhoor Arnold Zanders 21/22 augustus 1771
..........Signalement als voortvluchtige
..........In: Scherp examen Leonard Louppen 3/5 sept. 1772
..........In: Scherp examen Peter Ploum 16/17 febr. 1773
..........In: Scherp verhoor van Josef Breuwer 14 /15 mei 1773
..........Lijste van Complicen van de Bende van Dieven bij nagt
..........
Lijst Gerecht van Herzogenrath medio 1776

— LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 39 (Jacobus N.) *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 25 [kopie Sleinada]
...- J.J. Michel 'Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung' (1884) p. 57, 67 *
...- W. Gierlichs 'Bokkerijders in 't voormalig land van 's Hertogenrode (1940) p. 73, 115 (Hs 159), 117
...- Ramaekers & Pasing 'Bokkerijders' (1973) p. 160 *
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 211/2, 311 [samenvatting], 313
...- O. Willems 'Die Bockreiter, Korrektur einer Legende' (1991) p. 25/8, 52 [persoonsbeschrijving]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 33, 36, 50, 55, 240
–– * Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

© Maaike van Eekelen


««
Boven »»

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER